Sumar Sociologie Românească 1-2/1995

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology),  Vol. VI, New Series, no. 1-2/1995

ISSN 1220 - 5389

 

SR 1995 1-2 coperta

 

SUMAR / (SUMMARY)

SOCIOLOGIA CATASTROFELOR / (SOCIOLOGY OF CATASTROPHES)

Ilie Bădescu
Catastrofele istorice și spiritul vizionar în ”Zăpezile de acum un veac” - ipoteze de sociologie literară (Historical catastrophes and visionary mind in "zăpezile de acum un veac" (Last century's snows). Sociological landmarks) / 3-18.

Paul Anghel
Modelul catastrofic (The catastrophic model) / 19-23.

 

SOCIOLOGIE ȘI VIOLENȚĂ / (SOCIOLOGY OF VIOLENCE)

Sorin M. Rădulescu
Repere teoretice și metodologie ale evaluării noțiunii de ”crimă organizată” (Theoretical and methodological landmarks to the assessment of organized crime concept) / 25-36.

Ștefan Stanciugelu
Naționalism și violență colectivă (Nationalism and collective violence) / 37-44.

 

SOCIOLOGIE ȘI GEOPOLITICĂ / (SOCIOLOGY AND GEOPOLITICS)

Ilie Bădescu, Dan Dungaciu
Sociologia frontierei în concepția lui F.I. Turner. Universalitatea frontierei americane (Turner's sociology of frontiers. American frontier universality) / 45-54.

Radu Baltasiu
Compoziția frontierei Est Europene: Modelul Occidental și neputința desprinderii de aceasta (Composition of East-European frontier: the Western pattern and the impossibility to leave it out) / 55-69.

 

PROCESE SOCIALE ALE TRANZIȚIEI / (SOCIAL PROCESSES OF TRANSITION)

Cătălin Augustin Stoica
Organizații neguvernamentale în România: între dorința de autonomie și nevoia unei protecții din partea statului (Non-govemement organizations in Romania: between the want for autonomy and the need for a state protection) / 71-80.

 

GÂNDIREA SOCIALĂ / (SOCIAL THOUGHT)

Ion Aluaș
Weber sau filosofia ambivalenței (Weber or the philosophy of ambivalence) / 81-90.

Dan Dungaciu
Ion Chelcea: Deschideri către o sociologie a dominației. Etnografie și etnologie în slujba sociologiei (Openings to a sociology of dominance. Ethnology and ethnography in the service of sociology) / 91-108.

 

DEMOGRAFIE / (DEMOGRAPHY)

Vladimir Trebici
Commentaria in demographiam - (I) Argumentum / 109-120.

 

METODOLOGIE / (METHODOLOGY)

Ana Rodica Brezeanu Stăiculescu
Metoda biografică în cercetarea sociologică și analiza demografică. Unele rezultate ale cercetărilor biografice pe generațiile 1931-1951 (The biographical method in sociological investigation and demographic examination) / 121-135.

 

RESTITUIRI. SOCIOLOGIA ȘI FINANȚELE PUBLICE / (RESTORATIONS. SOCIOLOGY AND PUBLIC FINANCES)

Nicolae Apostol
Ion Ghica: Sociologia organizării statului modern - Finanțele publice - Împrumuturile statului (Sociology of modern State. Public finances. State loans) / 137-153.

 

PRO MOLDAVIA

Mihai Gribincea
Instaurarea regimului sovietic de ocupație în Basarabia (Instauration of the Soviet rule in Bessarabia) / 155-175.

 

SOCIOLOGIA ÎN LUME / (SOCIAL THROUGHOUT THE WORLD)

John H. Goldthorpe, Gordon Marshall
Perspective promițătoare ale analizei clasiale. Răspuns la critici recente (Perspectives on class analysis) / 177-187.

 

RECENZII ȘI NOTE DE LECTURĂ / (REVIEWS AND READING NOTES)

Cristina Spiridon
SCOTT MINERBROOK A New Generation of Stone Killers, din U.S. News & World Report, January, 7, 1994, (p. 194) / 189-191.

Alexandru Teodorescu
THOMAS J. SCHEFF, SUZANNE M. RETZINGER, Emotions and violence Shame and Rage in Descriptive Conflicts, Lexington Books, 1991, (p. 191) / 191-194.

Dana Vătafu
LINDA B. BOURQUE, Defining Rope, Duke University Press, 1989, (p.194) / 194-195.

Sonia Burcescu
DORIS COOPER MAYR, Teoria del Continuo subcultural de la delincvencia, Paper, XII, World Congress of Sociology, Madrid, 1990, (p. 195) / 195-196.

Doru Bratu
IMMANUEL WALLERSTEIN, Sistemul social modern. Mercantilism și consolidarea economiei mondiale europene (1600-1750), vol. III, IV, București, Editura Meridiane, 1994, (p. 197) / 197-198.

Simona Rașeev
W. EHLERT, R. RUSSEL, G. SZELL (eds) Return of work, Production and Administration to Capitalism. Europe between Restructuring and Adoptation, Peter Lang GmbH, Europanischen Verlag, 1994, (p. 198) / 198-200.

Cosima Larionescu
”Making Development Sustainable From Concepts to Action” , Environmentally Sustainable Development Occasional, Papers, Series nr. 2, The World Bank Washington D.C., 1994, (p. 201) / 200-203.

Adina Ioani
John Nagan, Bill Mc Cartly, Streetlife and Delincvency in ”The British Journal of Sociology”, Editor Paul Rock, vol. 43, nr. 4, 1992, (p. 204) / 203-205.

Florența Jitec
Chirs Girard, Age Gender and Suicide, in ”American Sociological Review”, vol. 53, nr.4, 1993, (p. 205) / 205-206.

Ecaterina Balica
Studii în domeniul Sociologiei, Criminologiei, Devianței și Dreptului în ”Contemporary Sociology. A jurnal of Reviewers”, vol. 22, nr. 4, 1993, (p. 206) / 206-208.

 

SEMNAL / (PRE-PRINT)

Ana Rodica Brezeanu Stăiculescu
Seminarul Internațional de la Aranjuez (Spania), 27-30 septembrie, 1994. (The International Seminar in Aranjuez (Spain), 27-30 September, 1994) / 209-210.

 

IN MEMORIAM

Gheorghiță Geană
Vasile V. Caramelea, (16 februarie 1915 - 31 iulie 1994) (Vasile V. Caramelea (16 february 1915 - 31 July 1994)) / 211-212.