Sumar Sociologie Românească 2/2012

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), vol. X, nr. 2/2012

ISSN 1220 - 5389

 

SR 2-2012 coperta

 

SUMAR / (SUMMARY)

INTRODUCERE / (INTRODUCTION)

Sebastian Năstuţă
Dimitrie Gusti în gândirea social-politică românească (Dimitrie Gusti in Romanian Socio-Political Thinking) / 5-7.

 

DIMITRIE GUSTI ÎN GÂNDIREA SOCIAL-POLITICĂ ROMÂNEASCĂ / (DIMITRIE GUSTI IN ROMANIAN SOCIO-POLITICAL THINKING)

Daniel Şandru
Intelectuali şi „capcane politice" în România interbelică (Intellectuals and "Political Traps" in Interwar Romania) / 8-20.

Theodora-Eliza Văcărescu
Trei în unu sau Despre cum încap dreapta, stânga şi centrul în aceeaşi oală. O abordare comparată de istorie orală a Şcolii sociologice de la Bucureşti (Three in One. Notes on How the Right, the Left and the Center Fit Together in the Bucharest Sociological School – A Comparative Oral History Approach) / 21-41.

Ionut Butoi
Există un curent monografist în cadrul tinerei generaţii interbelice? (Is there a Monographist Current in the Milieu of the Young Interwar Generation?) / 42-49.

Lucian-Ştefan Dumitrescu
Sociologie cogitans şi sociologie militans. Aportul sociologiei gustiene la modernizarea României interbelice (Cogitans Sociology and Militans Sociology. The Contribution of Gustian Sociology to the Modernization of Interwar Romania) / 50-63.

Carmen Albert
Cercetarea monografică regională interbelică: cazul bănăţean (Monographic Regional Interwar Research: the Case of Banat) / 64-72.

Zoltán Rostás
Contextul politic şi cultural al înfiinţării Muzeului Satului (The Political and Cultural Context of Foundation of the Village Museum) / 73-83.

Antonio Momoc
Tehnici de comunicare şi PR politic în Şcoala lui Dimitrie Gusti. Carol al II-lea, „regele ţăranilor şi al tineretului" (Political PR and Communication Techniques within The School of Dimitrie Gusti. King Karl II, "The King of the Peasants and of the Youth") / 84-96.

 

STUDII / (STUDIES)

Traian Rotariu, Elemér Mezei
Cine (mai) naşte în România? (Who is (still) Giving Birth in Romania?) / 97-112.

Dragoş Dragoman, Sabina-Adina Luca, Bogdan Gheorghiţă, Annamária Kádár
Popular music, social capital and the consolidation of public space in post-communist Romania (Popular Music, Social Capital and the Consolidation of Public Space in PostCommunist Romania) / 113-133.

Dan Petrescu, Manuela Sofia Stănculescu
„Există viitor! Înfruntă prezentul." O campanie de comunicare ca instrument de dezvoltare a comunităţilor miniere din România („There Is A Future! Confront The Prezent". A Communications Campaign as a Development Tool for the Mining Communities of Romania) / 134-159.

 

RECENZIE / (BOOK REVIEW)

Romina Surugiu
Sociologie şi politică. Despre implicarea intelectualilor în politica României interbelice. Antonio Momoc, Capcanele politice ale sociologiei interbelice. Şcoala gustiană între carlism şi legionarism, Curtea Veche, Bucureşti, 2012, 412 p. (Sociology and Politics. Intellectuals in Romanian Interwar Political Affairs. Antonio Momoc, The Political Pitfalls of Interwar Sociology. Gusti's School between Monarchy and Legionary Movement, Curtea Veche, Bucureşti, 2012, 412 p.) / 160-163.