Sumar Sociologie Românească 5-6/1991

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. II, New Series, no. 5-6/1991

ISSN 1220 - 5389

 

SR 1991 5-6 coperta

 

SUMAR / (CONTENTS)

GENEZA SOCIOLOGIEI ROMÂNEȘTI / (GENESIS OF THE ROMANIAN SOCIOLOGY)

Virgil Constantinescu
Inceputurile sociologiei românești în opera și activitatea lui Ion Ionescu de la Brad (The Beginnings of Romanian Sociology in Ion Ionescu de la Brad's Work and Activity) / 279-291.

Constantin Schifirneț
Sociologia dezvoltării moderne în viziunea lui Mihail Kogălniceanu (Sociology of the modern developement in Mihail Kogălniceanu's Outlook) / 293-304.

Dan A. Lăzărescu
Sociologie și istorie: La centenarul morții lui Ion C. Brătianu (Sociology and History: I.C. Brătianu's Death Centennial) / 305-318.

Mircea Mâciu
Concepția lui Petre Andrei despre ideal și fericire ca ”Agenți constructori”ai spiritului uman (Petre Andrei' Conception on Ideal and Happiness as „Constructive Agents” of the Human Spirit) / 319-323.

 

EVOCĂRI: PERSONALITĂȚI ȘI OPERE EXEMPLARE / (RECOLLECTIONS: EXEMPLARY PERSONALITIES AND WORKS)

H.H. Stahl
Premisele școlii românești de sociologie (The Premisses of the Romanian School of Sociology) / 325-335.

Lucia Apolzan
O viață dedicată cercetării tezaurului istoric al statului românesc (A Life Devoted to the Research of the Historical Treasure of the Romanian Village) / 337-343.

Elena Neamțu, Alexandru Singer
Activitatea socială a lui Octavian Neamțu la ziarul ”Ecoul” - 1944 (II) (Octavian Neamțu's Social Activity at the News-Paper „Ecoul” (The Echo) - 1944 (II)) / 345-354.

Ion Chelcea
Literatura monografică a satelor noastre și problemele în legătură cu studiul satului românesc. Momente principale (Monographic Literature of our Villages and the Problems Concerning the Study of the Romanian Village. The Main Moments) / 355-364.

 

PRO MOLDOVA: MEMORIA DOCUMENTELOR / (PRO MOLDAVIA: MEMORY OF DOCUMENTS)

Florian Tănăsescu
Un reziduu poluant al reconstrucției noii Europe: Pactul Molotov - Ribbentrop (A Pollutant Residuus in the Reconstruction of the New Europe: the Mollotov-Ribbentropp Pact (I)) / 365-373.

Anton Rațiu
Cercetări etno-sociologice în comunitățile românești de dincolo de Bug (II) (Ethnical Sociological Investigations in the Romanian Communities on the Other Side of the Bug (II)) / 375-382.

 

REPERE DEMOGRAFICE / (DEMOGRAPHIC LANDMARKS)

Tiberiu Dianu
Tendințe de evoluție a divorțului (Tendencies in the Evolutions of the Divorce) / 383-394.

 

ITINERARII / (ITINERARIES)

Sorin M. Rădulescu, Dan Banciu
Contacte româno-britanice în domeniul penologiei, criminologiei și sociologiei devianței (Romanian-British Contacts in the Fields of Penology, Criminology and Sociology of Deliquency) / 395-398.

 

RECENZII ȘI NOTE DE LECTURĂ / (REVIEWS AND READING NOTES)

Ion Zară
CĂTĂLIN ZAMFIR, Incertitudinea. O perspectivă prihosociologică. București, Edit. Științifică, 1990 / 399-401.

Dorel Abraham
Renașterea unei democrații: Alegerile din România de la 20 mai 1990. Editori: Petre Datculescu, IRSOP, Klaus Liepelt - INFAS-Bonn. IRSOP 1991 / 401-402.

Viorica Constantin
Muzeul Satului 1936-1991, Simpozion dedicat aniversării a 55 de ani de existență, București, 17-18 mai 1991 / 403-404.

 

SEMNAL / (SIGNAL)

Vintilă Mihăilescu
Colocviul internațional - Etnologia identității - identitatea etnologiei, București, 3-7 iulie 1991 / 404-405.

 

IN MEMORIAM

N.N. Constantinescu
H.H. Stahl (12 octombrie 1901 - 9 septembrie 1991) La mormântul unui mare dispărut (H.H. Stahl (1901-1991)) / 407-408.

Ioan Drăgan
H.H. Stahl (12 octombrie 1901 - 9 septembrie 1991) La mormântul unui mare dispărut (H.H. Stahl (1901-1991)) / 408-410.

Vladimir Trebici
H.H. Stahl (12 octombrie 1901 - 9 septembrie 1991) La mormântul unui mare dispărut (H.H. Stahl (1901-1991)) / 410-411.

Dumitru Sandu
H.H. Stahl (12 octombrie 1901 - 9 septembrie 1991) La mormântul unui mare dispărut (H.H. Stahl (1901-1991)) / 411-412.

Ovidiu Bădina
H.H. Stahl (12 octombrie 1901 - 9 septembrie 1991) La mormântul unui mare dispărut (H.H. Stahl (1901-1991)) / 412-413.

Iancu Filipescu
Ion Chelcea (5 septembrie 1902 - 9 septembrie 1991) (Ion Chelcea (1992-1991)) / 414-415.

Sorin M. Rădulescu
Grigore Gr. Popescu (24 noiembrie 1926 - 9 august 1991) (Grigore Gr. Popescu (1926-1991)) / 416-417.

S. Haller
Activitatea științifică Grigore Gr. Popescu / 417-419.