Sumar Sociologie Românească 1-2/1996

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. VII, New Series, no. 1-2/1996

ISSN 1220 - 5389

 

SR 1996 1-2 coperta

 

SUMAR / (CONTENTS)

DEMOGRAFIE / (DEMOGRAPHY)

Vladimir Trebici
Commentaria in demographiam (III) / 3-12.

Veselina Urucu, Daniela Nancu
Comportamentul demografic al orașelor mari ale României după 1989 (The Demographic Behaviour of Big City of Romania after 1989) / 13-22.

Maria Fulea
Tipuri socio-demografice de gospodării rurale (Socio-demographic Types of Rural Households) / 23-32.

 

STRUCTURI ETNICE ȘI RELAȚII INTERETNICE / (ETHNICAL STRUCTURE AND INTERETHNICAL RELATIONSHIPS)

Sabin Manuilă
Unele aspecte etno-demografice ale României (Some Etno-demographic aspects of Romania) / 33-51.

Maria Cobianu Băcanu
Mutații și identificarea etnică a romilor/țiganilor (Mutations and Ethnical Identification of Roma/Gipsies) / 53-60.

Elena Gheran-Mewes
Francisc Rakoczi al II-lea, Principele și Doctrinarul Politic (Francisc Rakoczi 2nd, the Prince and Political Doctrinaire) / 61-70.

 

NAȚIONALISM ȘI ETNICITATE ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ / (NATIONALISM AND ETHNICITY IN CONTEMPORARY WORLD)

Ruxandra-Luana Cristea
Naționalismul și modelarea structurilor supranaționale - destrămarea Imperiului sovietic (The Nationalism and Shaping the Supranational Structure - Collapse of Soviet Empire) / 71-79.

 

TEORIE ȘI METODĂ ÎN SOCIOLOGIE / (THEORY AND METHOD IN SOCIOLOGY)

Traian Rotariu
Raymond Boudon și explicația ”cognitivă” a credințelor colective (Raymond Boudon and „Cognitive” Explication of Collective Belief) / 81-93.

Elisabeta Stănciulescu
Talcott Parsons: Autonomie și interpenetrare între sistemul social și sistemul personalității (Talcott Parsons: Autonomy and Interpenetration Between Social and Personality Sistem) / 95-101.

Alexandru Teodorescu
Logica controlului social (The Logic of Social Control) / 103-114.

Gheorghe Râpeanu
Etnometodologia - o concepție care-și propune valorizarea cunoașterii comune în cunoașterea omului și a societății (Etnomethodology - an Approach that Aims Valuing Human Knowledge and Common Knowledge of Society) / 115-119.

 

GÂNDIREA SOCIALĂ ROMÂNEASCĂ / (ROMANIAN SOCIAL THINKING)

Dan Dungaciu
Teoria ”Vitalității” împotriva teoriei ”Spațiului Vital” („Vitality” Theory against „Vital Space” Theory) / 121-131.

Irina Cristea
Evoluția socială organică. Dan Comșa (1868-1919) (Organic Social Evolution. Dan Comșa (1868-1919)) / 133-139.

 

PRO MOLDAVIA

Ana Pascaru
Tânăra generație din Republica Moldova în procesul de tranziție (Young Generation from Republic of Moldavia in Transition Process) / 141-149.

 

RECENZII - (REVIEWS)

Manuela Gheorghe
CONSTANTIN CUCIUC, Introducere în sociologia religiilor, București, Editura Gnosis, 1995, (p. 151) / 151-152.

Maria Cobianu-Băcanu
IOAN LĂCĂTUȘU, Identitate în cultură la românii din secuime, Cluj-Napoca, Editura Carpatica, 1995, (p. 152) / 152-154.

Ștefan Costea
NICOLAE GROSU, Sociologie esențială, București, Editura Militară, 1996, (p. 154) / 154-155.

Maria Cobianu-Băcanu
Micheline Labelle, Joseph S. Levi, Etnicitate et Enjeux Sociaux, Le Quebec in par les leaders de groupes ethnoculturels, Liber, Montreal, Quebec, 1995, (p. 155) / 155-157.

Annabela Zolei
American Sociological Review”, Volume 57, Number 6, December 1992 / 157.