Sumar Sociologie Românească 5-6/1990

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. II, New Series, no. 5-6/1990

ISSN 1220 - 5389

 

SR 1990 5-6 coperta

 

SUMAR / (CONTENTS)

EVOCĂRI ȘI RESTITUIRI. VIEȚI ȘI OPERE EXEMPLARE: N. IORGA ȘI V. MADGEARU / (RECALLING AND RESTORING. EXEMPLARY LIVES AND WORKS: N. IORGA AND V. MADGEARU)

Iancu Filipescu
50 de ani de la martiriul lui Nicolae Iorga (50 Years from the Martyrdom of Nicolae Iorga) / 407-409.

Nicolae Iorga
Sat și oraș (Village and City) / 409-420.

Nicolae Iorga
Venituri și cheltuieli (Income and Expenses) / 421-431.

Mihai Ungheanu
N. Iorga - întemeietor al ”școlii de sociologie istorică” în România (N. Iorga - Founder of „School of Historical Sociology” in Romania) / 433-449.

Ilie Bădescu
Sociologia asasinatului (The Sociology of Assasination) / 451-458.

Maria Fulea
Din gândirea economică și socială a lui Virgil Madgearu (From Economic and Social Thinking of Virgil Madgearu) / 459-474.

 

DEMOCRAȚIE ȘI LIBERTATE / (DEMOCRACY AND LIBERTY)

Călin Anastasiu
Birocrație și democrație (Bureaucracy and Democracy) / 475-481.

Dorel Abraham
O perspectivă sociologică asupra fenomenului Piața Universității și evenimentelor din 13-15 iunie 1990 (A Sociological Perspective on the University Square Phenomenon and the Events of June 13 to 15, 1990) / 483-493.

 

GÂNDIRE SOCIALĂ / (SOCIAL THINKING)

Florian Tănăsescu
Ardealul redivivus (The Ardeal Redivivus) / 495-508.

 

SEMNAL / (SIGNAL)

Sorin M. Rădulescu, Oscar Hoffman
”Sociologia pentru o singură lume: Unitate și diversitate”. Lucrările celui de al XII-lea Congres Mondial de Sociologie: 9-13 iulie 1990, Madrid (Spania) ("Sociology for One World: Unity and Diversity". Proceedings of the XII World Congress of Sociology: 9-13 July 1990, Madrid (Spain)) / 509-512.

Gheorghiță Geană
Prima Conferință EASA, Coimbra, 31 august -3 septembrie 1990 (First EASA Conference, Coimbra, 31 August - 3 September, 1990) / 512-514.

 

IN MEMORIAM

***
Romulus Spirescu (1913-1990) / 515.

***
Jean Bourgeois-Pichat (1912-1990) / 516.