Sumar Sociologie Românească 3/1999

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), New Series, no. 3/1999

ISSN 1220 - 5389

 

SR 1999 3 coperta

 

SUMAR / (CONTENTS)

STUDII / (STUDIES)

Traian Rotariu, Elemer Mezei
Asupra unor aspecte ale migrației interne recente din România (Aspects of Recent Migration Trends in Romania) / 5-37.

Petru Iluț
Identitatea multiplă și condiția cognitiv-axiologică a studentului (The Multiple Identity and the Students Cognitive-value Condition) / 39-50.

Vasile Sebastian Dâncu
Socializarea politică și achiziția vocabularului politic (The Political Socialization and the Aquisition of Political Vocabulary) / 51-67.

 

DOCUMENTAR / (DOCUMENTARY)

Agnes Nemenyi
Restructurarea rurală și agricultura familială de subzistență. Studiu comparativ între România și Bulgaria (Rural Restructuring and Sustainability of Farming in Romania and Bulgaria) / 69-78.

Veress Eniko
De/re-țărănizare în România după 1989 (De/re-peasantisation in Romania after 1989) / 79-90.

Traian Vedinaș
O monografie regională: Munții Apuseni (A Regional Monography: Apuseni Mountains) / 91-102.

 

RĂSPUNURI LA COMENTARII / (ANSWER TO COMMENTARY)

Dumitru Sandu
Răspuns la comentariile despre „Drumul antreprenorial...” (Answer to Comments „The Antreprenorial Way...”) / 103-108.

 

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ / (SCIENTIFIC LIFE)

Tatiana Spătaru
Științele socio-umanistice în Republica Moldova (Social Sciences in Moldavia Republic) / 109-114.

Ludmila Malcoci, Valeriu Mândru
Activitatea Institutului Social Român al Basarabiei (The Activity of the Romanian Social Institute of Basarabia) / 115-119.

Traian Rotariu
Doctorate la Cluj-Napoca (PhD Graduates in Sociology at Cluj-Napoca) / 121-122.

 

RECENZII ȘI NOTE DE LECTURĂ / (REVIEWS AND RESEARCH NOTES)

Traian Rotariu
Gânduri despre o carte și autorul ei: Andrei Roth, Naționalism sau democratism?, Pro Europa, Târgu Mureș, 1999, 358 p. / 123-124.

Petru Iluț
Cercetându-i dar și iubindu-i nedisimulat pe „ceilalți”: Gail Kligman, Nunta mortului, Polirom, Iași, 1999 / 125-127.

Camil Postelnicu
Traian Rotariu și Petru Iluț, Ancheta sociologică și sondajul de opinie. Teorie și practică, Polirom, Iași, 1997. / 127-128.

Traian Vedinaș
Ștefan Costea, Dumitru D. Costea, Șeitin. O așezare milenară românească de pe Mureșul Inferior, Mirodar, 1998 / 128-129.

Monica Pop
Valer Hosu, Răstoci - o istorie într-un sat, Clusium, Cluj Napoca, 1996 / 129-130.

Florența Stăvărache
Dumitru A. Lungu, Monografia comunei Oteșani, jud. Vâlcea, 1997 / 130-131.

Mihaela Vancea
Gavril Fărcaș, Chiuești. Monografie istorică, Risoprint, 1997 / 132.

Delia Gabriela Ferchiu
Petre Popescu, Valentina Popa, Boișoara. Contribuții monografice, Râmnicu Vâlcea, 1995 / 132-133.