Sumar Sociologie Românească 3-4/2000

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), New Series, no. 3-4/2000

ISSN 1220 - 5389

 

SR 2000 3-4 coperta

 

SUMAR / (CONTENTS)

ATLAS SOCIAL / (SOCIAL ATLAS)

Dumitru Sandu
Migrația transnațională a românilor din perspectiva unui recensământ comunitar (The Romanian Transnational Migration form the Perspective of a Community Census) / 5-50.

Liviu Chelcea
Grupuri marginale în zone centrale: gentrificare, drepturi de proprietate și acumulare primitivă post-socialistă în București (Marginal Groups in Central Zones: Gentrification, Property Rights and Primitive post-socialist accumulation in Bucharest) / 51-67.

 

POLITICI DE DEZVOLTARE / (DEVELOPMENT POLITICS)

Gabriel Pascariu
Politica de dezvoltare regională în U.E. și statele membre (Regional Development Politics in E.U. and Member States) / 69-94.

Anca Ghinea, Sorin Ciocan
Bugetele locale între teorie și practică (Local Budgets - Between Theory and Practice) / 95-118.

 

METODOLOGIE / (METHODOLOGY)

Septimiu Chelcea, Loredana Ivan
Metodologia și practica sondajelor finale (Methodology and Practice of Final Opinion Polls) / 119-132.

 

PSIHOSOCIOLOGIE / (PSYCHOSOCIOLOGY)

Cristina Chiru, Cristian Ciupercă
Stereotipurile etnice și de gen la preșcolari (Preschool Children's Ethnic and Gender Stereotypes) / 133-145.

Mălina Voicu
Suport declarativ și respingere efectivă. Atitudinea față de impozite în România în perioada de tranziție. (Declarative Support and Effective Rejection. The Attitude Towards Taxes in Romania in the Transition Period) / 147-160.

 

ISTORIA SOCIOLOGIEI / (HISTORY OF SOCIOLOGY)

Ion Vlăduț
Dimitrie Gusti-sociolog al dreptului (Dimitrie Gusti - Sociologist of Law) / 161-177.

 

RECENZII / (REVIEWS AND READING NOTES)

Trăilă Cernescu 
ION CHELCEA, Etnografie și sociologie,București, Editura Universității, 2001, 234 p. (Etnography and Sociology) / 179-182.

Trăilă Cernescu 
ION MĂRGINEAN, Proiectarea cercetării sociologice, Iași, Editura Polirom, 2000. (The Sociological Research Design) / 182-184.

Trăilă Cernescu 
DUMITRU OTOVESCU (coordonator), Sociologia românească în secolul al XX-lea (1901-2000), Bibliografie tematică. Autori, Craiova, Editura Beladi, 2001. (Romanian Sociology in XX Century) / 184-186.

Lidia Stamatin
DANIEL COHEN, Bogăția lumii, sărăcia națiunilor, București, Editura Eurosong Book, 1998, (Wealth of the World, Poorer Nations) / 186-189.

Oana Ciobanu 
GIL EYAL, IVAN SZELENYI, ELEANOR TOWNSLEY, Capitalism fără capitaliști. Noua elită conducătoare din Europa de Est, București (Capitalism without Capitalists) / 189-192.

C.S. Anghel 
IOAN DRĂGAN, Sociologie, comunicare, societate, Pitești, Editura Universității din Pitești, 2001; HENRI H. STAHL, Tehnica monografiei sociologice, (ediția a II-a), București, Editura S.N.S.P.A., 2001; PAUL DOBRESCU și ALINA BĂRGĂUANU, Mass media și societatea, București, Editura S.N.S.P.A., 2001;DUMITRU BATÂR, Modele culturale în familia românească. Tradiție și actualiatate în familiile tinere, Sibiu, Editura Universității ”Lucian Blaga”, 2001; CĂTĂLIN ZAMFIR și SEPTIMIU CHELCEA (coord), Sociologie. Manual pentru clasa a XI-a, București, Editura Economică, 2001; MARIA VOINEA și CARMEN BUZLAN, Sociologie. Manual pentru clasa a XI-a, București, Editura All, 2001; ANN BRANAMAN (ed), Self and Society, Londra, Blackwell Publishers Ltd., 2001; NORMAN LONG, Development Sociology. Actor Perspectives, Londra, Routledge, 2001; MATS EKSTROM, LISELOTTE JAKOBSEN și JAN CH. KARLSSON, An Introduction to Critical Realism in the Social Sciences, Londra, Routledge, 2001. / 193-196.