Sumar Sociologie Românească 2/2000

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), New Series, no. 2/2000

ISSN 1220 - 5389

 

SR 2000 2 coperta

 

SUMAR / (CONTENTS)

MIGRAȚIE / (MIGRATION)

Dumitru Sandu
Migrația circulatorie ca strategie de viață (Circular Migration as Life Strategy) / 5-29.

Monica Șerban, Vlad Grigoraș
Dogenii din Teleorman în țară și în străinătate. Un studiu asupra migrației circulatorii în Spania (Dogens from Teleorman ind Romania and Abroad. A Study on Circular Migration to Spain) / 31-55.

Sebastian Lăzăroiu
Trafic de femei - o perspectivă sociologică (Trafficking in Women. A Sociological Perspective) / 57-81.

Mihaela Florina Nedelcu
Instrumentalizarea spațiilor virtuale. Noi strategii de reproducere și conversie a capitalurilor în situație migratorie (Instrumenting Virtual Space. New Strategies of Reproduction and Conversion of Capitals in a Migration Context) / 83-99.

Swanie Potot
Mobilites en Europe. Etude de deux reseaux migratoires roumains / 101-119.

 

ATLAS SOCIAL / (SOCIAL ATLAS)

Victor Ogneru
Participare comunitară și rețele de putere în Greaca. Studiu de caz (Community Participation and Power Networks in Greaca. Case Study) / 121-140.

 

METODOLOGIA CERCETĂRII SOCIOLOGICE / (SOCIOLOGICAL RESEARCH METHODOLOGY)

Septimiu Chelcea
Oficializarea reprezentării private a propriei vieți (Making Own's Life Private Representation Official) / 141-154.

 

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ / (SCIENTIFIC COMMUNITY)

Dumitru Sandu
Lansare de carte sociologică: ZOLTAN ROSTAS, Monografia ca utopie. Interviuri cu H.H.Stahl, București, Editura Paideia, 2000; ZOLTAN ROSTAS, Istoria Școlii Sociologice de la București, București, Editura Paideia, 2000 / 155-163.

Ionel Nicu Sava
Conferința bianuală a sociologilor militari, Baltimore, SUA, 19-21 octombrie, 2001 (Bi-annual Conference of Military Sociologists, Baltimore, SUA, 19-21 October 2001) / 163-164.

 

RECENZII / (REVIEWS AND READING NOTES)

Elena Beca 
SEPTIMIU CHELCEA, Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative și calitative, București, Editura Economică, 2001, 656p. / 165-166.

Trăilă Cernescu 
CARMEN CORNELIA BĂLAN, Recuperarea culturală și sociologică a moștenirii Institutului Social Banat Crișana, Editura ”Augusta”. / 166-168.

Vasile Ancuța-Romanescu
NICOLAE ILIOIU, Monografia comunei Basarabi din Județul Dolj. Craiova, Editura Beladi, 2001 (160 p.) / 168-170.

Mihaela Vlăduț 
MIHAELA NICOLA; DAN PETRE, Publicitate, București, Editura SNSPA, 2001 / 170-172.

Cezara Polotanu 
MARIA-COBIANU BĂCANU, Mihail M. Cernea. Un inovator în sociologie și dezvoltare internațională, București, Editura Economică, 2001 / 172-173.

Cristina Chiru 
RODOLFO STAVENHAGEN, Ethnic conflicts and the nation state, Londra, Macmillan Press Ltd., 1996, 324 p. / 173-175.

Paul Ghițiu, Simona Vonica 
România Socială. Revistă de cultură socială și politică, 2001, nr. 1, 100 p. / 175-176.