Sumar Sociologie Românească 1-4/2001

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), New Series, no. 1-4/2001

ISSN 1220 - 5389

 

SR 2001 1-4 coperta

 

SUMAR / (CONTENTS)

VALORI ȘI DEMOCRAȚIE / (VALUES AND DEMOCRACY)

Mattei Dogan
Trust-mistrust in European Democracies (Trust-mistrust in European Democracies) / 1-19.

Ioan Mărginean, Iuliana Precupețu, Marius Precupețu
România în cadrul celui de-al treilea val al democratizării (Romania in within the third wave of democratization) / 20-34.

Bogdan Voicu
România pseudo-modernă (Pseudo-modern Romania) / 35-69.

Mălina Voicu
Modernitate religioasă în societatea românească (Religious modernity in the Romanian society) / 70-96.

Paula Tufiș
Structură socială și etnicitate (Social structure and ethnicity) / 97-123.

Claudiu Niculae
Valorile militare-resurse ale procesului de integrare în N.A.T.O. (Military values - reources for the NATO integration process) / 124-133.

 

ATLAS SOCIAL / (SOCIAL ATLAS)

Georgian Pop
Mecanisme și probleme de realocare a banilor publici (Mechanism and problems of reallocation of public money) / 134-152.

Dumitru Sandu
Cum ”ajungi”într-un sat sărac - drumul sociologic (How to get in a poor village - the sociological route) / 153-171.

Diana Gloria Macri
Cum poți obține un loc de muncă la Roșiori de Vede - Teleorman (How can one get a job in Rosiori de Vede - Teleorman?) / 172-193.

Alexandra Mihai
Asociația Pomicultorilor Dâmbovițeni: capital social și raționalitate în acțiunea colectivă (The Association of the Orchadists of Dambovita: social capital and rational choice in collective action) / 194-214.

Cosmin Radu
De la Crângeni - Teleorman spre Spania: antreprenoriat, adventism și migrație circulatorie (From Crangeni - Teleorman to Spain: antreprenoriat, adventism and circulatory migration) / 215-231.

Vlad Grigoraș
Strategii de mobilitate în Sâncrai - Hunedoara (Mobility strategies in Sancrai - Hunedoara) / 232-249.

Răzvan Dumitru
Gospodăria între vecinătate și rudenie (The household between neighborhood and kinship) / 250-266.

 

PSIHOSOCIOLOGIE / (PSIHOSOCIOLOGY)

Dorel Abraham, Sebastian Lăzăroiu
Sondajele de opinie și alegerile (Opinion polls and ellections) / 267-290.

Marilena Gânju
Dinamica percepției sociale a privatizării întreprinderilor de stat (The dynamics of social perception of the privatization of state owned companies) / 291-307.

Octavian Rujoiu, Jonathan Ferris
Implicațiile gândirii și deciziei de grup în organizații (The implications of groupthink and group decision making in organizations) / 308-316.

Corneliu Cârțână
Structură și stratificare socială în România interbelică. Contribuții sociologice românești privind schimbarea și dezvoltarea socială (Social structure and stratification in between wars Romania. Romanian sociological contribution regarding social change and developement) / 317-345.

Trăilă Cernescu
Societate și arhitectură (Society and architecture) / 346-358.

Dumitru Otovescu
Concepții privind geneza culturii și civilizației române moderne (Conception regarding the birth of modern Romanian culture and civilization) / 359-365.

 

DOCUMENTAR / (DOCUMENTARY)

Cristina Brădățan
Sisteme de familie în țările est-europene (Family systems in East-European countries) / 366-374.

Loredana Ivan
Sociologia nordică (Northern sociology) / 375-392.

Marius Precupețu
Pași către democratizarea științei politice (Steps towards the democratization of political science) / 393-396.

 

RECENZII / (REVIEWS)

Loredana Ivan
SEPTIMIU CHELCEA, Sociologia opiniei publice București, Editura S.N.S.P.A., 2000. (Sociology of Public Opinion) / 397-399.

Trăilă Cernescu
ION BĂCILĂ, Monografia Mehadiei, Timișoara, Editura Marineasa, 1997. (Monography of Mehadia) / 399-405.

Trăilă Cernescu
DUMITRU OTOVESCU (coordonator), Monografia sociologică a orașului Băile Govora, Craiova, Editura Beladi, 2002. (Sociological Monography of Băile Govora Town) / 403-405.

Trăilă Cernescu
RODICA TOPOR (coordonator), Cultură. Termeni și personalități. Dicționar, București, Editura Vivaldi, 2000. (Culture. Terms and Personalities. Dictionary) / 407-409.

Beca Ștefan
MARTIN HOLLIS, Introducere în filozofia științelor sociale, București, Editura Trei, 2001. (Introduction to Philosophy of Social Science) / 407-409.