Sumar Sociologie Românească 4/2004

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. II, no. 4/2004

ISSN 1220 - 5389

 

SR 4 2004 coperta

 

SUMAR / (CONTENTS)

NUMĂR SPECIAL PSIHOLOGIA SOCIALĂ SOCIOLOGICĂ / (SPECIAL ISSUE SOCIOLOGICAL SOCIAL PSYCHOLOGY)

STUDII ȘI CERCETĂRI / (STUDIES AND RESEARCH)

Adrian Neculau
Nașterea și dezvoltarea psihologiei sociale în România (The Birth and the Development of Social Psychology in Romania) / 5-32.

Petru Iluț
Analiza contextual-ecologică a grupurilor în societățile complexe (The Contextual-Ecological Analysis of Groups in Complex Societies) / 33-38.

Septimiu Chelcea, Alina Duduciuc, Loredana Ivan, Andreea Moldoveanu
Atractivitatea feței feminine. Cercetare comparativă internațională: Italia, Olanda, România (Women's Faces Attractivity. An International Comparative Research: Italy, The Netherlands, Romania) / 49-69.

Ana Tucicov Bogdan
Pentru o psihologie socială a educației (Towards a Social Psychology of Education) / 70-80.

Lucian Marina, Eugenia Ignat
Atitudini ale femeilor față de îmbătrânire. Diferențe generaționale, stereotipii de vârstă și considerații metodologice (Women's Attitudes to Ageing. Generations Differences, Age Stereotypes and Methodological Issues) / 81-99.

Alina Coman
Comunicarea nonverbală în conduita simulată (Nonverbal Communication in Simulated Behaviour) / 100-109.

Aurelian Stoica
Valoarea de adevăr a zvonurilor. Zvonurile din România la sfârșitul celui de-al doilea război mondial (The Truth Value of Rumors. Rumors in Romania at the End of the Second World War) / 110-118.

Marcel Iordache
Consumatorul și reclama. Teorii și modele comportamentale (Consumers and Advertisement. Theories and Behavioural Models) / 119-132.

 

*

Virgil Măgureanu
Miza unității europene (The Stake of the European Unity) / 133-140.

Laureana Urse
Un punct de vedere asupra structurii de clasă actuale din România (A Point of View on the Present Class Structure in Romania) / 141-154.

Carmen Bulzan
Schimbarea socială în colectivitățile rurale și efectele ei asupra mentalităților (o analiză de sociologie regională) (Social Change in Rural Communities and Its Effects on Mentalities (A Regional Sociological Analysis)) / 155-168.

Monica Constantinescu
Importanța legăturilor slabe în migrație (The Importance of Weak Links in Migration) / 169-186.

Gheorghe Fulga
Sistemul mediatic și sfera politică (Media and the Political Sphere) / 187-196.

Ioana Petre
Încredere și toleranță față de alte națiuni sau etnii. Cercetare comparativă asupra tinerilor din România și Ungaria (Trust and Tolerance towards Other Nationalities or Ethnic Groups. A Comparative Research on the Youth Population in Romania and Hungary) / 197-209.

Marius Strâmbeanu
Modele de participare civică a tinerilor din România (Models of Civic Participation of the Youth Population in Romania) / 210-225.

Dana Bălaș
Diferențe interregionale pe dimensiunea parohialism/naționalism (Cross-Region Differences on Inward-Oriented Nationalism Dimension among Romanian Students) / 226-243.

Adela Popa
Profil valoric în contextul ruralului românesc actual. Studiu de caz: comunități rurale din județul Sibiu (Values Structures in the Current Romanian Rural Context: A Case Study in Two Rural Communities in Sibiu County) / 244-255.

Norbert Petrovici
Acumulare de capital și organizarea piețelor emergente postsocialiste: agenții imobiliari din Cluj-Napoca (Capital Accumulation and the Organization of the Emerging Post-Socialist Markets: Real Estate Agents in Cluj-Napoca) / 256-267.

Sorin Geacu, Dușan Stoian
Grădinăritul într-un sat din sudul Moldovei - Drăgușeni (jud. Galați) (Gardening in a Village in South Moldavia - Drăgușeni (Galați County)) / 268-277.

 

RECENZII / (REVIEWS)

Oana Gavril Jitaru
ALIN GAVRELIUC, O călătorie alături de celălalt. Studii de psihologie socială, Timișoara, Editura Universității de Vest, 2002, 398 p. (A Journey together with the Other) / 278-281.

Aurora Liiceanu
GEORGETA BIDILICĂ-VASILACHE, Incursiune - Destin colectiv și destin individual. Viața unei familii din Botenii Muscelului, Ploiești, Editura Scrisul Prahovean Cerașu, 2004, 114 p. (Journey Collective and Individual Fate, The Life of a Family in Boteni Muscel) / 281-282.

Bogdan Hrib
SARAH PINK, Doing Visual Ethnography. Images, Media and Representation in Research, Londra, Sage Publications, (2001) 2002, 196 p. / 282-284.

Dana Jitcov
DANIEL MERCURE, Une societe-monde? Les dynamiques sociales de la mondialisation, Quebec, Les Press de I'Universite Laval; Bruxelles, Edition De Boeck Universite, 2001, 345 p. / 284-294.

 

SEMNAL EDITORIAL / (FROM THE EDITORS)

Nicoleta Mihăilescu
DIMITRIE TODORAN, Psihologia reclamei. Studiu de psihologie economică (ediția a doua), București, Editura Tritonic, 2004, 132 p. (The Psychology of Adverstising. Study of Economic Psychology) / 295-296.

Lavinia Ilie
GABRIEL BĂDESCU, ERIC M. USLANER (coordonatori), Social Capital and the Transition to Democracy, Londra, New York, Routledge, 2003, 239 p. / 296-297.

Ștefan Sebastian Szobotka
SLAVKO SPLICHAL, Public Opinion. Developments and Controversies, in the Twentieth Century, Lanham, Rowman, Littlefield Publishers Inc. 1999, 365 p. / 297-298.

 

IN MEMORIAM

Dumitru Sandu
In memoriam: Trăilă Cernescu (1948-2004) / 299-300.