Sumar Sociologie Românească 3/2004

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. II, no. 3/2004

ISSN 1220 - 5389

 

SR 3 2004 coperta

 

SUMAR / (CONTENTS)

STUDII ȘI CERCETĂRI / (STUDIES AND RESEARCH)

Septimiu Chelcea, Alexandru Zloteanu
Sondajele de opinie publică în România, azi. (FORUM ROMANIA SOCIOLOGY. Public opinion surveys Romania today) / 5-25.

Dorel Abraham
Influența media asupra comportamentului civic și electoral. Raport de cercetare final (Assessing the impact of mass media on civic and voting behaviour) / 26-49.

Mircea Comșa
Rată de participare, supraraportare și predicții electorale (Participation rate, over-reporting and voting predictions) / 50-76.

Claudiu Coman
Sondajul de opinie și manipularea (Public opinion survey and manipulating) / 77-89.

Carolina Platon
Opiniile studenților privind evaluarea predării în Universitatea de Stat din Republica Moldova (Students’ opinion regarding assessing teaching at the State University of the Republic of Moldova) / 90-95.

Septimiu Chelcea, Gabriel Jderu
Preluarea datelor din sondajele de opinie publică în mass-media din România în anul electoral 2004: incorectitudine, subiectivitate și ambiguitate (Presenting public opinion survey data in Romanian mass media, in the voting year 2004: Incorrectness, subjectivity and ambiguity) / 96-107.

Ilie Bădescu
Dezvoltare și subdezvoltare. Contribuții la critica sociologiei tranziției (Development and underdevelopment. Contributions to criticizing the sociology of transition) / 108-128.

Maria Larionescu
Controverse teoretice asupra dezvoltării sociale: puncte de vedere în sociologia românească (Conceptual controversies over social development: perspectives from Romanian sociology) / 129-144.

Detlef Fetchenhauer
Irrationality and automaticity in human behavior from an evolutionary perspective (Irrationality and automaticity in human behavior from an evolutionary human perspective) / 145-178.

Dumitru Sandu
Cultură și experiență de migrație în satele României (Culture and migration experience in Romanian villages) / 179-201.

Octavian Rujoiu
Spre un model constructiv de gândire în organizații: gândirea de echipă. Gândirea de grup vs. gândirea de echipă (Towards a constructivist model of thinking in organizations: team thinking) / 202-209.

 

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ / (SCIENTIFIC LIFE)

Maria Larionescu
Conferința anuală a Asociației Române de Sociologie și a Asociației Române de Promovare a Asistenței Sociale (Cluj, 7-8 mai 2004) (The Annual Conference of the Romanian Association of Sociology and of the Romanian Association for Promoting Social Work) / 210-216.

Ilie Bădescu
Lansarea volumelor: Tranziția și reformele în România (188 p.), România și integrarea europeană (181 p.), Universitățile în schimbare (389 p.), de Ioan Mihăilescu (Launching the volumes: Transition and reforms in Romania) / 217-218.

Maria Bâtcă
Lansarea CD-ROM-ului: Profesorul Dimitrie Gusti în memoria Drăgușului (coordonator de proiect: Ligia Fulga) (Launching CD-ROM Professor Dimitrie Gusti, remembered by Drăguș villagers (project coordinator Ligia Fulga)) / 219-221.

 

RECENZII / (REVIEWS)

Gabriel Jderu
SEPTIMIU CHELCEA, Metodologia cercetării sociologice. Metode calitative și cantitative (ediția a II-a), București, Editura Economică, 694 p. (The Methodology of sociological research. Qualitative and quantitative methods (second edition)) / 222-224.

Dan Danciu
MARIA CORNELIA BÂRLIBA și DAN MIHAI BÂRLIBA, Comunicare și adevăr. Orizonturi semantice, București, Editura Printech, 2004, 285 p. (Communication and truth. Semantic horizons) / 225-226.

Septimiu Chelcea
DAN LUNGU, Povestirile vieții. Teorie și documente, Iași, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, 2003, 252 p. (Récits de vie. Theory and documents) / 227-229.

Marius Strâmbeanu
VLAD GRIGORAȘ, DIANA GLORIA IONESCU, IOANA MIHAI, ALINA OVEDENIE, DANIELA PESCARU, DORU PETRUȚI, LUCIANA RĂDUȚ, MONICA VASILE, Valea Măcrișului, un sat din Bărăgan. Studiu sociologic, București, Fundația Națională pentru Civilizație Rurală ”Niște țărani”, 2004, 159 p. (Valea Măcrișului, a Bărăgan village. A sociological study) / 229-232.

Elena Curcubet
IURII PLATONOV, Factorul etnic. Geopolitică și psihologie, Sankt Petersburg, Ed. Rec, 2002, 520 p. (The ethnic factor. Geopolitics and psychology) / 232-235.

Anca Șerbănescu
SALLIE WES TWOOD și ANNIE PHIZACKLEA, Trans-nationalism and the Politics of Belonging, Londra, Routledge, 2000, 183 p. / 235-238.

Simona Vonica Răduțiu
LUCIAN MARINA, Investigația socialului. Metode, tehnici, aplicații, București, Editura Emia, 2003, 168 p. (Investigating social life. Methods, techniques, applications) / 239-240.

Marius Strâmbeanu
MIHAI PESCARU, Sociologia comunităților, Cluj Napoca, Editura Argument, 2003, 174 p. (The sociology of communities) / 241-242.

Simona Vonica Răduțiu
LUCIAN MARINA, Rămânerea în societate. Monografii ale îmbătrânirii, București, Editura Emia, 2003, 200 p. (Staying inside society. Monographs of ageing)/ 242-244.

Marius Strâmbeanu
MIHAI PASCARU, Matricea comunitară. Cunoaștere, comunicare și acțiune comună în satul contemporan Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, 255 p. (Communitarian matrix. Knowledge, communicating and common action in contemporary village) / 244-246.

Octavian Rujoiu
HANS-WERNER BIERHOFF, Prosocial Behaviour, New York, Psichology Press, 2002, 385 p. / 246-247.

Septimiu Chelcea
Revista Română de Sociologie, 2003, Anul XIV, nr. 1-2 (152 p.) (Romanian Review of Sociology) / 247-249.

Septimiu Chelcea
Revista de Cercetare și Intervenție Socială, 2004, 4 (pp. 387-546) (Review of Research and Social Intervention) / 249-250.

Septimiu Chelcea
Revista Universitară de Științe Sociale, 2004, 1, 1 (p. 188) (University Review of Social Sciences) / 250-251.

Ioana Boja
Revista de Sociologie, 2003, Anul 1, Nr. 1, p. 166 (The Review of Sociology) / 251-252.