Sumar Sociologie Românească 2/2004

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. II, no. 2/2004

ISSN 1220 - 5389

 

SR 2 2004 coperta

 

SUMAR / (CONTENTS)

STUDII ȘI CERCETĂRI / (STUDIES AND RESEARCH)

Vasile Ghețău
Declinul demografic al României: ce perspective? (The demographic decline of Romania: What perspectives?) / 5-41.

Marin Constantin
Paul H. Stahl despre Școala sociologică de la București (Paul H. Stahl on the Bucharest sociologic School) / 42-57.

Dumitru Sandu
Ideologii difuze în domeniul identitar-etnic (Diffuse identity-ethnic ideologies) / 58-70.

Dan Dungaciu
Stat, etnicitate și ”pluralism religios” în Balcani.Cazul românilor/vlahilor din sud-estul Serbiei. (State, ethnicity and „religious pluralism” in Balkans. The case of Romanians/Vlachs from South-East Serbia) / 71-88.

Oldrich Andrysek, Mihai Grecu
Dreptul la educație în Regiunea transnistreană a Republicii Moldova și atitudinea comunității internaționale (The right to education in the Transnistrean area of the Republic of Moldova and the attitude of the international community) / 89-105.

Adrian Hatos
Darea în parte a terenurilor în România: exploatare sau efectul piețelor nefuncționale? (Land leasing in Romania: exploitation or the effect of dysfunctional markets?) / 106-123.

Ruxandra O. Ciobanu
Migrația internațională și schimbarea comunitară ca strategie de viață (International migration as life strategy and community change) / 124-140.

Cristina Băjenaru
Rolul administrației publice locale în furnizarea bunăstării sociale (The role of local public administration in providing social welfare) / 141-153.

Norbert Petrovici
Modernizare prin loisir în România postcomunistă. Raționalizarea reprezentărilor sociale ale distracției. (Modernization through loisir in post-communist Romania. Rationalizing the social representations of pastime) / 154-173.

 

CONVORBIRI SOCIOLOGICE / (SOCIOLOGICAL DEBATES)

Septimiu Chelcea
Ioan Mărginean, la împlinirea vârstei de 60 de ani (Ioan Mărginean, at the age of 60) / 174-190.

 

RECENZII / (REVIEWS)

Constantin Aslam
CONSTANTIN SCHIFIRNEȚ, C. Rădulescu-Motru. Viața și faptele sale. (vol. I), București, Editura Albatros, 2003, 782 p. (C. Rădulescu-Motru. Life and Actions, Vol. 1) / 191-196.

Lucian Marina
TRAIAN ROTARIU, Demografie și sociologia populației, Iași, Editura Polirom, 2003, 158 p. (Demography and sociology of population) / 196-198.

Darie Cristea
DICK MORRIS, Noul Principe - Machiavelli adus la zi pentru secolul al XXI-lea, București, Editura Ziua, 2003, 332 p. (The New Prince Machiavelli updated for the 21st century) / 198-202.

C.S. Anghel
NOAM CHOMSKY, Putere și teroare. Convorbiri și interviuri după 9/11, John Junkerman și Takei Masakazu (eds), New York, Seven Stories Press, 2003, 158 p. (Power & Terror: Post 9-11 Talks & Interviews. John Junkerman and Takei Masakazu (eds)) / 203-205.

Alexandru Zloteanu
ROLAND BURKART, Știința comunicării (ediția a IV-a, revăzută și adăugită), Viena, Bohlan Verlag, 2002, 608 p. (Communication science (4th edition)) / 205-208.

Marius Precupețu
DETLEF POLLACK, JORG JACOBS, OLAF MULLER, GERT PICKEL (eds), Political Culture în Post-Comunist Europe: attitudes in new democracies, Aldershot, Hants-Marea Britanie, Burlington, VT-USA, Ashgate Publ. Co., 2003, 264 p. / 209-212.

Darie Cristea
DAN DUNGACIU, Elita interbelică-sociologia românească în context european, București, Editura Mica Valahie, 2003, 386 p. (The Interwar Elite. Romanian Sociology in European Context) / 213-214.

Monica Sișeștean
WERNER ROSENER, Țăranii în istoria Europei, Iași, Editura Polirom, 2003, 240 p. (Peasants in European history) / 214-215.

Marin Constantin
ROBERT ATKINSON, The Life Story Interview, Qualitative Research Methods, vol. 44, Thousand Oaks-California, Londra, New Delhi, Sage Publications, 1998, 95 p. / 215-216.

Marin Constantin
CHRISTIAN GIORDANO, INA-MARIA GREVERUS și REGINA ROMHILD (eds) The Politics of Anthropology at Home, Anthropological Journal on European Cultures, 8(1), Munster, Hamburg, Londra, 1999, 120 p. / 217-219.

Cerasela Ștefania Voiculescu
RUTH MANDEL și CAROLINE HUMPHREY (eds), Markets and Moralities. Ethnographies of Postsocialism, Oxford, New York, Berg Publishers, 2002, 254 p. / 219-221.

Ioana Boja
Revista de Asistență Socială, 2003, 3-4, 196 p. (The Review of Social Work, 2003/3-4) / 221-222.

Septimiu Chelcea
Psihologia socială. Buletinul Laboratorului ”Psihologia câmpului social”, 2003, 11, 198 p. (Social Psychology. The Scientific Digest of the „Psychology of the social field laboratory, 2003, 11) / 222-223.