Sumar Sociologie Românească 1/2004

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. II, no. 1/2004

ISSN 1220 - 5389

 

SR 1 2004 coperta

 

SUMAR / (CONTENTS)

STUDII ȘI CERCETĂRI / (STUDIES AND RESEARCH)

Paul H.Stahl, Henri H. Stahl
Probleme actuale ale sociologiei românești (Current Problems of Romanian Sociology) / 5-15.

Petru Iluț
Dinamica valorilor sociale (The Dynamics of Social Values) / 16-20.

Mihai Milca
Evoluții politice și geostrategice în regiunea Mării Negre înainte și după căderea comunismului. Elemente pentru o sociologie a relațiilor internaționale. (Political and Geostrategical Evolutions in the Black Sea Region before and after the Fall of Communism. Elements for a Sociology of International Relations) / 21-40.

Ioan Mărginean, Iuliana Precupețu, Marius Precupețu
Surse ale suportului politic pentru democrație în țările postcomuniste (Sources of Political Support for Democracy in Post-Communist Countries) / 41-59.

Dana Cornelia Nițulescu
Vecinătățile de locuire urbană (Neighborhoods in Urban Housing) / 60-78.

Magda Tancău, Sorina Iacob, Cosmin Toth
Cercetare sociologică în două asociații de locatari din București (Sociological Research in Two Inhabitants Associations in Bucharest) / 79-100.

Alina Coman
Percepții asupra stereotipurilor de gen în publicitate (Perception of Gender Stereotypes in Publicity) / 101-116.

Stelu Șerban
Catolici și ortodocși în Moldova: aspecte ideologice și sociale în sate mixte confesional (Catholic and Orthodox Christians in Moldavia: Ideological and Social Issues in Villages with Mixed Religious Confessions) / 117-140.

Mihai Păunescu
Dezvoltări teoretice interdisciplinare în managementul organizațional (Inter-Disciplinary Theoretical Developments in Organizational Management) / 141-155.

Filip Alexandrescu
Elite și putere. Comentarii pe marginea lucrării lui Mattei Dogan, Configurații ale elitei la vârful puterii (Elites and Power. Comments on the book Elite Configurations at the Apex of Power, edited by Mattei Dogan) / 156-166.

 

RESTITUIRI / (RESTITUTIONS)

Cornel Grofșoreanu
Influența industrializării asupra țăranului român (The Influence of Industrialization on Romanian Villagers) / 167-169.

Petre Ștefănucă
Obiceiuri și credințe de la Nișcani în legătură cu locuința (Housing Traditions and Beliefs in Nișcani) / 170-174.

 

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ / (SCIENTIFIC LIFE)

Loredana Ivan
A VI-a Conferință a Asociației Europene de Sociologie: Ageing Societies, Mew Sociology, Murcia (Spania), 23-26 septembrie, 2003 (The Sixth Conference of the European Sociological Association: Ageing Societies, New Sociology, Murcia (Spania), September 23-26, 2003) / 175-185.

Bogdan Voicu
Globalization, Integration and Social Development în Central and eastern Europe, Round table for young social scientist from CEE, Universitatea ”Lucian Blaga”, Sibiu, 6-8 septembrie, 2003 (Globalization Integration and Social Development in Central and Eastern Europe, Sibiu, September 6-8, 2003) / 186-187.

Delia Ilie, Bogdan Nadolu
Optimizarea colaborării sociologice interuniversitare cu ajutorul tehnologiei informatice (Optimizing Sociological Collaboration between Universities Using Information
Technology) / 188-189.

 

RECENZII / (REVIEWS)

Bogdan Voicu
DUMITRU SANDU, Sociabilitatea în spațiul dezvoltării. Încredere, toleranță și rețele sociale, Iași, Editura Polirom, 2003, 286 p. (Sociability within the Space of Development. Trust, Tolerance and Social Networks) / 190-192.

Mihai Păunescu
MIHAELA VLĂSCEANU, Organizații și comportament organizațional, Iași, Editura Polirom, 2003, 342 p. (Organizations and Organizational Behavior) / 192-194.

Ileana Todoran
CORINA CRIȘAN, LUCIAN DANCIU, Manipularea opiniei publice prin televiziune, Cluj Napoca, Ed. Dacia, 2000, 207 p. (Manipulating the Public Opinion by Television) / 194-198.

Maria Larionescu
ZOLTAN ROSTAȘ, Sala luminoasă. Primii monografiști ai Școlii gustiene, București, Editura Paideia, 2003, 393 p. (The Bright Room. The First Monographers of Gusti School) / 198-203.

Bogdana Baltasiu
MALCOLM GLADWELL, The Tipping Point (How Little Things Can Make a Big Difference), Ed. Back Bay Books, Little, Brown and Company, 2002, 301 p. (The Tipping Point (How Little Things Can Make a Big Difference)) / 204-206.

Marian Bojincă
AMITAI ETZIONI, Societatea monocromă, Iași, Editura Polirom, 2002, 368 p. (The Monochrome Society) / 206-208.

 

SEMNAL EDITORIAL / (FROM THE EDITORS)

Maria Larionescu
SEPTIMIU CHELCEA, PETRU ILUȚ (coord), Enciclopedie de psihosociologie, București, Editura Economică, 2003, 390 p. (Encyclopedia of Psycho-Sociology) / 209-210.

Bogdan Voicu
IOAN MIHĂILESCU, Sociologie generală. Concepte fundamentale și studii de caz, Iași, Editura Polirom, 2003, 398 p. (General Sociology. Fundamental Concepts and Case Studies) / 210-211.

Bogdan Voicu
KATHERINE VERDEY, Socialismul: ce a fost și ce urmează, Iași, Institutul European, 1996, 2003, 395 p. (What Was Socialism, and What Comes Next) / 211-213.

Bogdan Voicu
RAINER NEEF, MANUELA STĂNCULESCU (eds), The Social Impact of Informal Economies in Eastern Europe, Aldershot, Ashgate, 2002, 310 p. (The Social Impact of Informal Economies in Eastern Europe) / 213-215.

Bogdan Voicu
PAUL DEKKER, LOCK HALMAN (eds), The Values of Volunteering. Cross-Cultural Perspectives, Kluer Publishers, 2003, 226 p. (The Values of Volunteering. Cross-Cultural Perspectives) / 215-216.