Sumar Sociologie Românească 2/2005

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. III, no. 2/2005

ISSN 1220 - 5389

 

SR 2 2005 coperta

 

SUMAR / (CONTENTS)

NUMĂR SPECIAL DIMITRIE GUSTI, 1880-1955 / (Special Issue Dimitrie Gusti, 1880-1955)

STUDII ȘI CERCETĂRI / (STUDIES AND RESEARCHES)

Ilie Bădescu
Școala Gusti: perenitatea unei paradigme (The Gusti Sociological School: The perenity of a paradigm) / 5-10.

Cătălin Zamfir
Ce a lăsat Dimitrie Gusti sociologiei postbelice? (What is Dimitrie Gusti’s heritage for the post-bellum sociology?) / 11-14.

Maria Larionescu
Sociologia monografică a lui D. Gusti: legitimitatea unei sinteze (D. Gusti's monographic sociology: The legitimacy of a synthesis) / 15-25.

Paul H. Stahl
Vizita profesorului Dimitrie Gusti la Chișinău (Basarabia) - 1936 (Professor Dimitrie Gusti's visit to Chișinău (Basarabia) - 1936) / 26-35.

Ioan Mihăilescu
Profesorul Henri H. Stahl și Școala sociologică de la București (Professor Henri H. Stahl and the Bucharest Sociological School) / 36-42.

Călin Cotoi
Anton Golopenția și noua ”știință a realității”. Pilonul sociogic al geopoliticii românești interbelice (Anton Golopenția and the new „science of reality”. The sociological pillar of interbellum Romanian geopolitics) / 43-58.

 

*

Septimiu Chelcea
Opinia publică despre criminalitate, justiție și poliție (Public opinion about criminality, justice and the police) / 59-77.

Alexandru Rizescu
Instituția”vecinătății” în Mărginimea Sibiului - mod învățat de gândire și reper referențial al nivelului de civilizație (The institution of the „neighborhood” in the region Mãrginimea Sibiului - learned way of thinking and reference point for the civilization level) / 78-89.

Vlad Grigoraș
Relația dintre sărăcie și excluziune într-o perspectivă longitudinală (A longitudinal perspective on the relationship between poverty and exclusion) / 90-112.

Adrian Hatos, Sergiu Bălțătescu
Probleme metodologice în măsurarea sărăciei. Învățăminte dintr-o anchetă în Oradea (Methodological issues in measuring poverty. The experience of a survey in Oradea) / 113-126.

Ștefan Cojocaru
”Jumătatea plină”. Un experiment pentru aplicarea anchetei apreciative (The „full half of the bottle”. An experiment in applying the appreciative survey) / 127-140.

Elena Herda
Orașul Fetești (The town of Fetești) / 141-159.

Ana Bleahu
Migrația românească în Spania (Romanian migration in Spain) / 160-173.

Remus Anghel
Milano Centrale. Status ilegal, piețe de muncă și practici transnaționale la migranții români din Milano (Milano Centrale. Illegal status, labor force markets and transnational practices of Romanian migrants in Milano) / 174-194.

Mariya Nedeltcheva
Alegerile prezidențiale și influența lor asupra hărții politice a României (Presidential elections and their influence on the Romanian political map) / 195-204.

 

RECENZII / (REVIEWS)

Iordan Datcu
ANTON GOLOPENȚIA, Rapsodia epistolară. Scrisori primite și trimise de Anton Golopenția (1923-1950), vol. I, București, Editura Albatros, 2004, 494 p. / 205-208.

Andreea Moldoveanu
Interviuri cu Paul H. Stahl, Paris-București, Societes Europeennes, 133 p. / 208-209.

Adrian Neculau
PAUL CERNAT, ION MANOLESCU, ANGELO MITCHIEVICI, IOAN STANOMIR, Explorări în comunismul românesc, Iași, Editura Polirom, 456 p. / 210-217.

Octavian Rujoiu
SEPTIMIU CHELCEA, Psihologie socială. Zece lecții, București, Editura Economică, 233 p. / 217-218.

Gabriel Jderu
SEPTIMIU CHELCEA, LOREDANA IVAN, ADINA CHELCEA, Comunicarea nonverbală: gesturile și postura, București, editura Comunicare.ro, 234 p. / 218-221.

Elena Curcubeț
TUDOR DANII, Republica Moldova în spațiul tranziției și costul social al reformelor. Analiză și evaluare sociologică a calității vieții populației, Chișinău, Editura Pontos, 414 p. / 221-223.

Cosmin Toth
W. RICHARD SCOTT, Instituții și organizații, Iași, Editura Polirom, 296 p. / 223-226.

Antal Csilla
BUDA BELA, SARKOZI ERIKA, Comunicare publică (Kozeleti Kommunikacio), Budapesta, Editura Akademiai, 139 p. / 226-230.