Sumar Sociologie Românească 1/2005

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. III, no. 1/2005

ISSN 1220 - 5389

 

SR 1 2005 coperta

 

SUMAR / (CONTENTS)

FORUM SOCIOLOGIE ROMÂNEASCĂ / (FORUM ROMANIAN SOCIOLOGY)

Maria Larionescu
Sociologia în România: trecut, prezent, perspective. (Sociology in Romania: past, present, perspectives) / 5-37.

 

STUDII ȘI CERCETĂRI / (STUDIES AND RESEARCHES)

Paul H. Stahl
Studiul Sud-Estului european. Câteva probleme sociologice (The Study of the South-East European area. Several sociological issues) / 38-52.

Cătălin Zamfir
9 ipoteze pentru o analiză sociologică-epistemologică a sociologiei românești în perioada comunistă (9 Hypotheses for Sociological-epistemological Analysis of Romanian Sociology during Communist Period) / 53-71.

Sanda Golopenția
Romanian sociologists in Paris in the 1930 (Romanian sociologists in Paris in the 1930's) / 72-93.

Maria Voinea, Dan Banciu 
Tendințe actuale în evoluția victimelor delictelor cu violență în România (Current tendencies in the evolution of violent crime victims in Romania) / 94-109.

 Petru Iluț, Laura Nistor, Reka Geambașu
Vitalitatea Școlii de la Chicago (The vitality of the Chicago School) / 110-127.

Aurora Liiceanu, Octavian Rujoiu
Expunerea la violență prin media. O perspectivă psihosociologică (Exposure to violence by mass-media: a psycho-sociological perspective) / 128-141.

Ana Rodica Stăiculescu, Daniela Jitcov
Noua dinamică macrosocială și transferurile intergeneraționale. Ancheta franceză ”Trei generații”. (The new macrosocial dynamics and the intergenerational transfers. The French survey „Three generations”) / 142-181.

Mircea Agabrian
Dezvoltarea comunitară: de la relații familiare la relații active și parteneriate (Community development: from familiarity relationships to active and partnership relationships) / 182-193.

Sințov Ruslan
Acțiunile cetățenilor Republicii Moldova față de modul de funcționare a democrației în societatea moldovenească (The attitudes of the citizens in the Republic of Moldova towards the functioning of democracy in the Moldavian society) / 194-204.

 

RESTITUIRI / (RESITUTIONS)

A.D.Xenopol
Despre metodă în științe și în istorie (On method in sciences and history) / 205-216.

 

VIAȚA ȘTIIINȚIFICĂ / (SCIENTIFIC LIFE)

Mihai Pascaru, Emilia Ivancu 
Al XI-lea Congres mondial de sociologie rurală; Globalisation, Risks and Resistance in Rural Economies and Societies, Trondheim, Norvegia, 25-30 iulie 2004 (The IXth World Congress of Rural Sociology: Globalisation, Risks and Resistance in Rural Economies and Societies, Trondheim, Norway, July 25-30, 2004) / 217-226.

 

RECENZII / (REVIEWS)

Vladimir Pasti
CĂTĂLIN ZAMFIR, O analiză critică a tranziției. Ce va fi ”după”, Iași, Editura Polirom, 2004, 195 p. / 227-229.

Alexandru Zloteanu
SEPTIMIU CHELCEA (coord), Comunicarea nonverbală în spațiul public, București, Editura Tritonic, 2004, 184 p. / 229-232.

Darie Cristea
MIHAI MILCA, Holocaust-radiografia unui genocid, București, Editura Ager, 2004, 176 p. (9 hypotheses for a sociological and epistemological analysis of the Romanian sociology during the communist period: 1944-1989) / 232-234.

Dumitru Sandu
SILVIU G. TOTELECAN, Vecinătatea în Munții Apuseni. Disoluții comunitare, Cluj Napoca, editura Napoca Star Argonaut, 2003, 304 p. / 235-238.

Constantin Cucoș
Adrian Neculau (coord), Viața cotidiană în comunism, Iași, Editura Polirom, 2004, 367 p. / 238-241.

Daniela Boțone
DUMITRU BATÂR, Instituționalizarea modelelor culturale, Sibiu, Editura Universității ”Lucian Blaga”, 2004, 235 p. / 241-244.

Marin Constantin
CRISTINA POPA, GIOVANNI PIZZA, FILIPPO M. ZERILLI (eds), La ricerca antropologica în Romanian. Prospettive storiche ed etnografiche. Studi emateriali di antropologia culturale, Uniiversita degli Studi di Perugia, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003, 314 p. / 245-250.

Marin Constantin
PETER SKALNIK (ed), A Post-Communist Millenium. The Struggles for Sociocultural Anthropology în Central and Eastern Europe, Prague Studies in Sociocultural Anthropology 2,Praga, Charles University of Prague and University of Pardubice, Roman Misek -SET-OUT, 2002, 195 p. / 250-253.

Adrian Neculau
ANDRE SIROTA, Figures de la perversion sociale, Paris, EDK, 2003, 238 p. / 253-259.

Adrian Neculau
MICHEL PINCON, MONIQUE PINCON-CHARLOT, Călătorie în marea burghezie. Iași, Institutul European, 2003, 188 p. / 259-263.

Gabriela Neagu
MIRCEA AGABRIAN, Autopercepția unei noi condiții studențești: învățământul la distanță. O cercetare calitativistă. Cluj Napoca, Editura Napoca Star, 2002, 145 p. / 264-265.

Darie Cristea
COSIMA RUGHINIȘ, Cunoaștere incomodă-intervenții sociale în comunități defavorizate în România anilor 2000, București, Editura Printech, 2004, 161 p. / 265-266.

Constantin Schifirneț
MARIA CONSTANTINESCU, Competența socială și competența profesională, București, EDitura Economică, 2004, 350 p. / 266-268.

Monica Sișeștean
WERNER ROSENER, Țăranii în istoria Europei, Iași, Editura Polirom, 2003, 240 p. / 269-270.

Nicoleta Mihăilescu
ROBERT B. GIALDINI, Psihologia persuasiunii, București, Editura Business Tech Internațional Press, 2002, 372 p. / 270-272.

Gilles Ferreol
GUILLAUME GRANDAZZI, FEDERICH LEMARCHAND (coord), Les silences de Tchernobyl. L"avenir contamine Paris, Autremant, 2004, 234 p. / 273-274.

Regis Malige
GILLES FERREOL, Lexique des sciences sociales, Paris, Armond Colin, 2000, 96 p. / 274.