Sumar Sociologie Românească 4/2006

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. IV, no. 4/2006

ISSN 1220 - 5389

 

SR 4 2006 coperta

 

SUMAR / (CONTENTS)

STUDII / (STUDIES)

Ioan Mihăilescu
Patologia instituțională a tranziției (Institutional Pathology of Transition) / 5-13.

 

*

Angela Banciu
Ideea europeană în istorie (The European Idea throughout History) / 14-31.

Oscar Hoffman
Direcții strategice ale politicilor de postaderare la Uniunea Europeană ale României (Strategic Directions of Romanian Post-Aderation Policies) / 32-54.

Dragoș Dragoman
Capital social și valori democratice. Importanța factorilor culturali într-o comunitate urbană (Social Capital and Democratic Values. The Importance of Cultural Factors in an Urban Community) / 55-75.

 

PROCESE SOCIALE / (SOCIAL PROCESSES)

Traian Rotariu
Îmbătrânirea demografică și unele efecte sociale ale ei (Demographic Aging and Its Social Effects) / 76-93.

Radu Baltasiu
Câteva considerații privind situația economică din spațiul rural (Considerations on the Economic Situation in the Rural Space) / 94-108.

Mariana Stanciu
Implicații sociale ale fenomenului migrației internaționale (Social Consequences of International Migration) / 109-120.

Irina Stănculescu
August von Haxthausen și satul devălmaș rusesc (mir-ul).Asemănări și deosebiri cu satul devălmaș românesc (August von Haxthausen and the Russian Common-Property Village (Mir). A Comparison with the Romanian Common-Property Village (Sat devălmaș)) / 121-143.

 

MESAJELE COMUNICĂRII / (COMMUNICATION MESSAGES)

Paul Dobrescu
Studiile culturale britanice și problemele comunicării. Contribuția lui Raymond Williams (British Cultural Studies and Problems of Communication. The Contribution of Raymond Williams) / 144-160.

Alina Bârgăoanu
Orientarea experimentală - cea mai fertilă contribuție americană la studiul comunicării (The Experimental Approach – the Most Fertile American Contribution to the Study of Communication) / 161-175.

Ariette Bouzon, Joelle Devillard, Laurent Morillon
Practici pluraliste în relațiile publice din Franța (Pluralist Practices in Public Relations in France) / 176-184.

 

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ / (SCIENTIFIC LIFE)

Maria Mureșan
Conferința internațională CAENTI - Regiune, identitate și dezvoltare durabilă - Alba Iulia, 20-30 septembrie 2006 (The International Conference CAENTI - Region, Identity and Sustainable Development - Alba Iulia, September 20-23, 2006) / 185-188.

 

RECENZII / (REVIEWS)

Antonio Momoc
ZOLTAN ROSTAȘ, SORIN STOICA (coord), Televizorul în ”micul infern”, Editura Tritonic, 2005, 272 p., colecția Comunicare Media / 189-193.

Theodora-Eliza Văcărescu
LINETTE SIKIE-MICANOVIC, MARIA MATEFFY (eds), New Countryside. Culture, Local Governance and Sustainability in Rural Development, Miercurea Ciuc, Sapientia, Universitatea Maghiară din Transilvania, Departamentul de Științe Sociale, 2005, 236 p. / 193-196.

Mihai Pascaru
BERNARD HAUMONT, ALAIN MOREL (eds), La societe des voisins. Partager un habitat collectif, Paris, Edition de la Maison des sciences de I''homme, 2005, 334 p. / 196-199.