Sumar Sociologie Românească 1/2006

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. IV, no. 1/2006

ISSN 1220 - 5389

 

SR 1 2006 coperta

 

SUMAR / (CONTENTS)

STUDII ȘI CERCETĂRI / (STUDIES AND RESEARCH PAPERS)

Ion Glodeanu, Oscar Hoffman
Întreprinderile mici și mijlocii - considerații istorice și teoretice (Small and medium enterprises historical and theoretical considerations) / 5-24.

Mihai Dinu Gheorghiu, Frederic Moatty
Cooperare sub constrângere în spitalele franceze (Cooperation under constraint in French hospitals) / 25-38.

Claudia Petrescu
Parteneriatul public-privat în oferirea de servicii sociale (Public-private partnerships in social service supply) / 39-55.

Andreas Kempf
Experiences of migration în Romania families (Experiences of migration in Romanian families) / 56-76.

Ruxandra Oana Ciobanu
Sisteme de migrație internațională. Între teorie și realitate socială (Systems of international migration between theory and social reality) / 77-91.

Marius Precupețu
Determinanți ai satisfacției cu democrația în Europa post-comunistă (Influences on life satisfaction in post-communist Europe) / 92-118.

Norbert Petrovici
Relații de putere în cadrul elitei politice românești la sfârșitul anilor ''80 și începutul anilor '90 (Power relations within the Romanian political elite in late 80s and early 90s) / 119-145.

Claudia Buruiană
Percepția subiectivă a democrației și democratizării societății românești (1990-2005) (Subjective perceptions of democracy and democratization in the Romanian society (1990-2005)) / 146-156.

Victoria Babei
Stereotipurile studenților români despre studenții din Republica Moldova care își fac studiile în România (Stereotypes of Romanian students about students from the Republic of Moldova at study in Romania) / 157-175.

Angela Banciu
Mihai Manoilescu - analist al burgheziei române interbelice (Mihail Manoilescu - analyst of the interwar Romanian middle-class) / 176-187.

 

CONVORBIRI SOCIOLOGICE / (SOCIOLOGICAL INTERVIEWS)

Septimiu Chelcea
Profesorul Cătălin Zamfir la împlinirea vârstei de 65 de ani (Professor Cătălin Zamfir on his 65th birthday) / 188-193.

 

O POLEMICĂ DE IDEI / (POLEMICAL DISCUSSIONS)

Cristi Pantelimon
Despre polemici surde și despre destinul necreștin al sociologiei (On hidden polemics and the Non-Christian destiny of sociology) / 194-199.

Irina Airinei
Despre ”Patologia receptării” unei cărți de sociologie (Interviu cu prof. Ilie Bădescu) (On the “pathology of acceptance” regarding a sociology book (Interview with prof. Ilie Bãdescu)) / 200-204.

Radu Baltasiu
Ilie Bădescu, Sincronism european și cultură critică românească - comentarii pe baza cărții (Comments on the book „European synchronism and Romanian critical culture”, by Ilie Bădescu) / 205-208.

Constantin Schifirneț
Socialismul în viziunea lui Eminescu (Socialism, as seen by Eminescu) / 209-214.

Darie Cristea
Neînțelegere sau controversă? (Misunderstanding or controversy?) / 215-217.

Claudia Buruiană
Ecourile unei cărți controversate ( grupaj realizat de Claudia Buruiană) (Echoes of a controversial book) / 218-229.

 

CONTRIBUȚII LA REGÂNDIREA SOCIOLOGIEI / (CONTRIBUTIONS TO RETHINKING SOCIOLOGY)

Cătălin Zamfir
Schimbarea de paradigmă (A paradigm change) / 230-232.

Gheorghiță Geană
Libertatea presei: de la drept la sminteală (Freedom of the press: from human right to folly) / 233-236.

 

RECENZII / (REVIEWS)

Cristina Târhaș
Septimiu Chelcea (coord), Loredana Ivan, Gabriel Jderu, Andreea Moldoveanu, Psihosociologie. Teorie și aplicații, București, Editura Economică, 317 p., Biblioteca de Sociologie / 237-240.

Octavian Rujoiu
Petru Iluț, Laura Nistor, Traian Rotariu (coord), România socială. Drumul schimbării și al integrării europene, Cluj Napoca, Editura Eikon, 2005, (3 vol.),1288 p., Colecția Universitas, Seria Sociologie / 240-242.

Laura Nistor
Carlo C. Jaeger, Ortwin Renn, Eugene A. Rosa, Thomas Webler, Risk, Uncertainty, and Rational Action, Londra, Earthscan Publication, 2001, 320 p. / 246-251.

Gabriel Ionuț Stoiciu
History and Anthropology, vol. 16, nr. 3, sept 2005 / 251-254.