Sumar Sociologie Românească 1-2/1991

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. II, New Series, no. 1-2/1991

ISSN 1220 - 5389

 

SR 1991 3-4 coperta

 

SUMAR / (CONTENTS)

COMUNITĂȚI ȘI RELAȚII INTERETNICE / (COMMUNITIES AND INTERETHNICAL RELATIONSHIPS)

Sorin M. Rădulescu
Principalele tendințe ale emigrației definitive în România postrevoluționară (Romania's Post-revolutionary Trends of Definitive Emigration) / 3-15.

Dan Banciu
Estimarea fenomenului de migrație în profil teritorial (Territorially Estimated Romania's Emigration Phenomenon) / 17-32.

Maria Cobianu-Băcanu
Valențele umane ale conviețuirii în comunități etnice (Human Features of the Ethnical Community's Companionship) / 33-44.

James Patterson
Minoritatea românească în curs de dispariție în Ungaria (Hungary's Romanian Minority Fading Away) / 45-48.

Florian Tănăsescu
Raportul asupra evenimentelor de la Tg. Mureș - unele motivații ale contestării (Report of Tg. Mures Events - Some Reasons of the Contest) / 49-61.

 

RESTITUIRI ȘI EVOCĂRI / (RESTORATIONS AND EVOCATIONS)

H.H. Stahl
Introducere la reeditarea lucrării "Primitivii" (Introduction to the "Primitivii" republication) / 63-72.

Anton Rațiu
Cercetări etno-sociologice în comunitățile românești de dincolo de Bug.(I) (Ethnical and Sociological Investigations within the Romanian Communities Beyond Bug (I)) / 73-80.

P. Ștefănucă
Hora în regiunea Iurcenilor ("Hora" in Iurceni Area) / 81-87.

 

DEMOGRAFIE / (DEMOGRAPHY)

Dumitru Sandu
Demografia românească, între social, politic și științific (1950-1990) (Romanian Demography Between the Social, Political and Scientifical (1950-1990)) / 87-93.

 

COMENTARII / (COMMENTS)

Mihail Cernea
Folosirea cunoștințelor din domeniul științelor sociale în programele pentru dezvoltare (I) (Social Science Knowledge for Developement Interventions (I)) / 93-105.

Florin Curta
Imaginea celuilalt - analiză și previziune politică (Image of the Other - Analysis and Political Anticipation) / 105-113.

 

SEMNAL / (SIGNAL)

Viviana Andreescu
111 ani de la nașterea marelui om de știință român Dimitrie Gusti (111 Years from the Birth of the Great Romanian Scientist Dimitrie Gusti - Scientific Session organized by "D. Gusti Fundation", Bucharest, February 13, 1991) / 113-114.

Carmen Furtună
Probleme socio-umane ale perioadei de tranziție în România (Socio-human Concerns in Romania's Transition Period, Scientific Session Organized by the Institute of Sociology, Bucharest, February 21-22 ) / 114 -116.

Trăilă Cernescu
100 de ani de la înființarea Societății Românești de Arhitectură (100 Years from the Fundation of the Romanian Society of Arhitecture, Bucharest, February 26 - March 2, 1991) / 116-117.

Ion Zară
Calitatea vieții - teorie și practică socială (Life Quality - Theory and Social Practice, Scientific Session of the Institute for Life Quality Research, Bucharest, December 13-14, 1990) / 117-119.

Trăilă Cernescu
Dorel Abraham, Introducere în sociologia urbană (Dorel Abraham (1991) Introduction in the Urban Sociology. Bucharest: Științifică.) / 119-121.