Sumar Sociologie Românească 3-4/1990

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. I, New Series, no. 3-4/1990

ISSN 1220 - 5389

 

SR 1990 1-2 coperta

 

SUMAR / (CONTENTS)

RESTITUIRI ȘI EVOCĂRI / (RESTORING AND RECALLING)

H.H. Stahl
Înfățișarea inițială a sistemului Gustian de ”Sociologie, Etică și Politică” (The initial aspect of Gusti's system of "Sociology, Ethics and Politics") / 191-211.

Iancu Filipescu
T.G. Masaryk - 140 de ani de la naștere (1850-1937) (T.G. Masaryk - 140 years since his birth (1850-1937)) / 213-214.

Dimitrie Gusti
Thomas Garrigue Masaryk. O caracterizare (Thomas Garrigue Masaryk. A characterisation) / 215-231.

***
Thomas Masaryk către Virgil Madgearu / 230-231.

Virgil Constantinescu
Haret și fenomenul haretism (Haret and haretism: haretism) / 233-242.

 

DEMOCRAȚIE ȘI LIBERTATE / (DEMOCRACY AND FREEDOM)

C.S. Anghel
Sondajul de opinie - exercițiu al democrației (participanți: Pavel Câmpeanu, Septimiu Chelcea, Petre Datculescu, Dumitru Sandu, Ioan Mărginean, Ioan Mihăilescu, Sorin Mitulescu) (The opinion poll - an exercise of democracy (participants: Pavel Câmpeanu, Septimiu Chelcea, Petre Datculescu, Dumitru Sandu, Ioan Mărginean, Ioan Mihăilescu, Sorin Mitulescu)) / 243-266.

Petre Dan
Asociațiile și societățile social-culturale, precursoare ale constituirii partidelor politice românești (Socio-cultural associations and societies - a precursors of the Romanian political parties) / 267-276.

Vladimir Pasti
Pseudo-socialismul în România (Pseudo-socialism in Romania) / 277-289.

 

SOCIOLOGI ÎN PARLAMENT / (SOCIOLOGISTS IN THE PARLIAMENT)

C.S. Anghel
Interviu cu domnul Sorin Botnaru - deputat (Interview with Sorin Botnaru - a deputy) / 291-294.

 

UNITĂȚI SOCIALE ÎN SCHIMBARE / (SOCIAL UNITS GETTING CHANGED)

Dumitru Sandu
Ariile culturale ale României (Romania's cultural areas) / 295-306.

Dorel Abraham
Sociologia urbană contemporană: preocupări și perspective. (Contemporary urban sociology: concerns and prospects) / 307-318.

Marilena Gânju
Evoluția modului de viață rural (Evolution of the rural way of life) / 319-323.

Ioan Mihăilescu
Schimbări în modelele de familie (Changes in the family models) / 325-331.

Livius Manea
Aspecte ale problematicii participării femeii la viața economică și socială (Aspects of the problems of the woman's participation in the economic and social life) / 333-339.

Oscar Hoffman
Cercetarea tehnologică și pregătirea cadrelor în scopul modernizării și viabilității economice (Technological research and personal training with a view to economic modernization and viability) / 341-347.

 

METODOLOGIE / (METHODOLOGY)

Cătălin Mamali
Explicitarea intereselor și dialogul observator-observat în cercetarea socială (Explanation of the interests and the dialogue between observer-observed in social research) / 349-355.

 

ANTROPOLOGIE CULTURALĂ ȘI CERCETARE SOCIALĂ / (SOCIAL ANTHROPOLOGY AND SOCIAL RESEARCH)

Gheorghiță Geană
Antropologia culturală și cercetarea monografică (Cultural Anthropology and monographic research) / 357-360.

Marin Diaconu
Prima companie monografică a Scolii Sociologice de la București (Goicea-Mare, 1925) (First monographic campaign of the Bucharest Sociology school (Goicea-Mare, 1925)) / 361-363.

Mircea M. Vulcănescu
Câteva observațiuni asupra vieții spirituale a sătenilor din Goicea-Mare - note dintr-o anchetă sociologică (Some observations on the spiritual life of Goicea-Mare villagers - notes from a sociological investigation) / 365-369.

 

RECENZII ȘI NOTE DE LECTURĂ / (BOOK REVIEWS AND READING NOTES)

Dan Banciu
Sorin M. Rădulescu, Mircea Piticariu, (1989) Devianță comportamentală și boala psihică. București: Academiei. (Dan Banciu (1989) Deviance and mental ilness. Bucharest: Academiei) / 371-372.

Vintilă Mihăilescu
Ioana Andreesco, Mihaela Bacou (1986) Mourir a Pombre des Carpates. Paris: Paynt. / 372-373.

Ilie Bădescu
Patrik Baudry, (1986) Une sociogie du tragique. Violence au quotidien, Paris, Editions du CERF. / 374-377.

 

REVISTA REVISTELOR / (JOURNAL REVIEW)

Dinu Țenovici
Jurnal of economic growth, vol. IV, nr. 1, Winter 1989-1990.379-380.

C.S. Anghel
Population, 44 annee, juillet-octobre, numeros 4-5, 1989.380-388.

Dinu Țenovici
Informațional Migration Review, nr. 84, 1988. / 388-389.

Radu Răutu
Civilization, Revue Internationale des Sciences Humaines et des Civilisations Differentes, vol. XXXVI, 1986, nr. 1-2; vol. XXXVII - 1987, nr. 2. / 390-391.

 

IN MEMORIAM

Ilie Bădescu
Ion Ungureanu (8 noiembrie 1950 - 19 iulie 1990) / 393-394.

Sorin M. Rădulescu
Așa cum l-am cunoscut (The Way I knew him) / 394-395.

Irina Cristea
Idee și formă în activitatea lui Ion Ungureanu (Ideea and form in Ion Ungureanu activity) / 395-396.