Sumar Sociologie Românească 1-2/1990

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. I, New Series, no. 1-2/1990

ISSN 1220 - 5389

 

SR 1990 1-2 coperta

 

SUMAR / (SUMMARY) 

Ion Ungureanu 
Actualitatea tradiției (Actuality of tradition) / 3-5.

Dimitrie Gusti 
Sociologie românească (Romanian Sociology) / 7-12.

 

RESTITUIRI ȘI EVOCĂRI / (RESTITUTIONS AND EVOCATIONS)

H.H.Stahl 
Geneza sistemului de ”sociologie, etică și politică”, al profesorului Dimitrie Gusti (The genesis of D. Gusti's system of "ethical and political sociology") / 13-29.

Ilie Bădescu
Frica și comunismul. Contribuții asupra Revoluției din Decembrie (Fear and communism. Contributions to december revolution) / 31-48.

Sorin M. Rădulescu 
Logica ambivalenței și ”efectele perverse” ale ideologiei totalitare în epoca dictaturii (The ambivalent logic and the "Perverse effects" of totalitarian ideology in the dictatorship epoch) / 49-54.

 

DEMOCRAȚIE ȘI LIBERTATE / (DEMOCRACY AND LIBERTY)

Ion Ungureanu 
Pluralism, raționalitate, meritocrație și elitism (Pluralism, rationality, meritocracy and elitism) / 55-72.

Ioan Mărginean 
O analiză morfologică a fundamentelor libertății (A morphological analysis of liberty foundations) / 73-81.

Angela Banciu
Tradiții ale vieții constituționale și parlamentare românești (Reflecții pe marginea Constituției din 1923) (Traditions of Romanian constitutional and parlamentarian life (Reflctions on the 1921 Constitution)) / 83-91.

Ion Chelcea, Septimiu Chelcea
Forme tradiționale de cooperare în viața poporului român: tovărășiile tinerilor (Traditional cooperation forms in the Romanian people's life: the young people's guilds) / 93-103.

 

UINITĂȚILE SOCIALE ÎN SCHIMBARE / (SOCIAL UNITS IN THE COURSE OF CHANGE: VILLAGE AND TOWNS)

Vintilă Mihăilescu, Viorica Nicolau, Gheorghe Vâlceanu, Marcel Rădulea 
Lumea Rovinarilor (The Rovinari World) / 105-130.

Ioan Mihăilescu 
Dificultăți și posibilități în dezvoltarea agriculturii (Dificulties and posibilities in the developement of agriculture) / 131-139.

Trăilă Cernescu 
Rezultate ale investigației sociologice din patru comune ale Sectorului Agricol Ilfov (SAI) (Results of the sociological investigations in four communes of the Ilfov Agricultural Sector) / 141-146.

 

PATOLOGIE SOCIALĂ / (SOCIAL PATHOLOGY)

Sorin M. Rădulescu, Dan Banciu 
Etiologia infracțiunilor comise în epoca dictaturii (Ethiology of deliquancy acts, during the dictatorship period) / 147-159.

 

POPULAȚIE ȘI SOCIETATE / (POPULATION AND SOCIETY)

Vladimir Trebici 
Demografia românească (1975-1980) (Romanian Demograpghy (1975-1989)) / 161-170.

Ioana Boja
Situația demografică a României. Încotro? Interviu cu dr. Vasile Ghețău, doctor în economie, directorul Direcției statisticii populației din Comisia Națională pentru Statistică (Demographie situation in Romania. Where to? Interview with Vasile Ghețău) / 171- 179.

 

SEMNAL / (SIGNAL)

Sorin Mitulescu
Constituirea Asociației Sociologilor din România (Setting up the Sociology Association in Romania) / 181-183.