logo_sr

Apel lucrări Revista Sociologie Românească Nr. 3/2011

Provocări urbane contemporane

Coordonator: Bogdan Nadolu, Universitatea de Vest din Timişoara

 

Viaţa urbană reprezintă un ansamblu care generează tendinţe sociale, culturale, economice şi politice cu impact direct asupra unor areale în continuă extindere. De la micile oraşe până la marile conurbaţii şi aglomerările metropolitane, despărţirea de mediul natural şi de formele tradiţionale de solidaritate au generat noi manifestări, fenomene şi conţinuturi artificiale, dificil de estimat cu doar câteva decenii în urmă, menite să asigure o readaptare continuă a stilului de viaţă la provocările contemporane. Regenerarea urbană a mediului fizic şi simbolic sub presiunea unei extinderi continue a comunităţilor specifice reprezintă un subiect care nu poate fi gestionat fără o cunoaştere adecvată a manifestărilor şi consecinţelor sale directe.

Numărul special 3/2011 al revistei Sociologie Românească este deschis lucrărilor care doresc să contribuie la identificarea şi clarificarea proceselor, fenomenelor şi manifestărilor contemporane care reprezintă provocări serioase pentru comunităţile urbane. Sunt binevenite analize teoretice inovative, studii de caz şi exemple de bună practică din perspective multidisciplinare (sociologie, antropologie, asistenţă socială, studii culturale, planificare urbană, arhitectură etc.).

Termen limită pentru trimiterea articolelor: 15 iunie 2011

Vă rugăm trimiteţi articolele în format Word, conform instrucţiunilor pentru autori, către editor: Bogdan NADOLU, Universitatea de Vest din Timişoara, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

Despre revistă 

Sociologie Românească (www.arsociologie.ro/sociologieromaneasca) este revista Asociației Române de Sociologie, editată în colaborare cu Editura Institutul European. Procesul de revizie este de tipul double blind peer-review, revista fiind indexată în baze de date internaționale (CEEOL, Sociological Abstracts, ULRICHSWEB pdf_button şi Index Copernicus) şi acreditată in categoria B+ de către CNCSIS, utilizând şi Platforma Editorială Română SCIPIO www.scipio.ro/web/sociologie-romaneasca. Rezumatele articolelor pot fi găsite şi pe platformele Citeulike şi Google Academic.

Instrucţiuni pentru autori

Lucrările vor fi trimise şi în format electronic, procesate în Word (de preferinţă), fără a se folosi stiluri (tehnoredactare simplă), cu graficele şi hărţile în format .jpeg sau .tiff.  Tehnoredactați materialul cu caractere româneşti, la două rânduri, însoţite de un scurt rezumat în limbile română şi engleză (maximum o pagină), precum şi de o scurtă prezentare a autorului / autorilor, care să evidenţieze: titlul ştiinţific (academic), instituţia de care aparţine / aparţin, domeniile de interes.

Autorii sunt rugaţi să specifice 4-6 cuvinte cheie, in engleză, care definesc domeniul de interes al articolului propus.

Instrucţiuni de tehnoredactare:
- Textul nu trebuie să depăşească 20 de pagini.
- Subcapitolele din text nu se numerotează.
- Fontul folosit va fi Times New Roman, corp literă 12.
- Tabelele şi figurile vor fi editate cu titlu şi număr.
- Trimiterile bibliografice se fac prin notarea în text, între paranteze după modelul (autorul, anul apariţiei lucrării, pagina). În lista de referinţe bibliografice, titlurile cărţilor şi revistelor vor fi notate cu aldine, iar titlurile articolelor apărute în cărţi şi reviste vor avea caractere normale.

Sunt acceptate şi studii redactate în engleză sau franceză, relevante pentru publicul ţintă al revistei.

Nu se acceptă decât studii originale, nepublicate anterior.

Reproducerea integrală sau parţială a articolelor fără acordul scris al redacţiei este interzisă.