Sumar Sociologie Românească 1-2/2018

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), vol. XVI, nr. 1-2/2018

ISSN 2668-1455
ISSN-L 1220-5389

 sr cover generic

SUMAR

România socială: 1945-2018

Coordonator: Alexandra Deliu, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română

Alexandra Deliu
România socială: 1945-2018. Introducere

Elena Zamfir
Social Assistance in the Context of Social Changes. The Gustian Reform Programme

Monica Marin
Education in Communist Times: the Case of Romania

Mălina Voicu, Alexandra Deliu
Evoluția sistemului de sănătate și schimbarea demografică în România: 1945-2018

Mălina Voicu, Mădălina-Elena Manea
Îmbătrânirea demografică și practică religioasă în România: 1990-2018

Flavius Mihalache
Reforma funciară în perioada postcomunistă

Mihnea Preotesi
Eficienţa sistemului de protecţie socială în reducerea sărăciei. Comparaţie România - ţări din UE

Cătălin Zamfir
Tranziția la o Românie modernă de tip occidental

 

Actualitatea ştiinţifică

Eugen Glăvan
O resursă digitală pentru sociologia românească: Biblioteca Virtuală de Sociologie

 

CONTENTS

The Social Contexts of Romania: 1945-2018

Coordonator: Alexandra Deliu, Research Institute for Quality of Life, Romanian Academy

Alexandra Deliu
The Social Contexts of Romania: 1945-2018. Introduction

Elena Zamfir
Social Assistance in the Context of Social Changes. The Gustian Reform Programme

Monica Marin
Education in Communist Times: the Case of Romania

Mălina Voicu, Alexandra Deliu
The Evolution of the Healthcare System and the Demographic Change in Romania: 1945-2018

Mălina Voicu, Mădălina-Elena Manea
Population Ageing and Religious Practice in Romania: 1990-2018

Flavius Mihalache
Land Reform in the Post Communist Period

Mihnea Preotesi
The Efficiency of the Social Protection System in Reducing Poverty. A Comparison between Romania and other EU States

Cătălin Zamfir
The Transition to a Modern and Western-like Romania

 

Scientific Actuality

Eugen Glăvan
A Digital Resource for Romanian Sociology: The Virtual Library of Sociology