Sumar Sociologie Românească 2/2008

Sociologie Românească, vol. VI, nr. 2/2008

ISSN 1220 - 5389 

 

SR_2_2008_coperta

 

SUMAR / (SUMMARY)

STUDII ȘI CERCETĂRI / (RESEARCH PAPERS)

Mircea Agabrian
Greva generală a profesorilor din noiembrie 2005 şi jocul politic. O analiză de conţinut (The November 2005 teachers' general strike and political games. A Content Analysis) / 3-20.

Cristinel Bleandă
Sindicatele şi sistemul democratic (The trade unions and the democratic system) / 21-29.

Florica Vasiliu, Dragoş Dragoman
Politici culturale şi afirmarea identităţii. Luxemburg şi Marea Regiune - Sibiu. Capitale Culturale Europene în 2007 (Cultural policies and identity affirmation. Luxemburg and the Great Region - Sibiu. European Cultural Capitals in 2007) / 30-39.

Nicoleta Tufan
Modificări în profilul geografic al Bucureştiului determinate de migraţia populaţiei (Migration-induced changes in the geographical profile of Bucharest) / 40-60.

Rafael Martinez Martin, Paula Monica Dănălache
Inserţia socioprofesională: analiza tranziţiei către viaţa activă şi la viaţa adultă în contextul Uniunii Europene (Socio-professional insertion: the analysis of transition towards active life and adult life in the context of the European Union) / 61-75.

Cătălin Zamfir
Tematica deciziei în psihologia socială şi sociologie (Decision making as a topic in social psychology and sociology) / 76-80.

Laura Nistor
Sociologie şi mediu înconjurător. Perspective integrative (Sociology and environment. Integrative perspectives) / 81-99.

Adrian Ivan
Rolul emoţiilor în cercetarea comportamentului prosocial. Merită să-i ajuţi pe alţii! (The role of emotions in the research of prosocial behavior. Helping others is worthwhile!) / 100-107.

 

RECENZII / (REVIEWS)

Marin Constantin
Simion Mehedinţi, Ethnography. A lecture course from the year 1935-1936 / 108-109.

Septimiu Chelcea
Sanda Golopenţia, The Carter Emigrants / 110-111.

Mihaela Bara
Mihai Pascaru, The globalization-dissipated habitat / 112-113.

Andreea Costin
Sorin Maxim, Dan Ioan Dascălu, Bogdan Popoveniuc, Eusebiu Ionescu (eds.), Violence in sports  / 114-117.

Emil. E. Suciu
Pierre Manent, The reason of nations. Reflections on democracy in Europe / 118-119.