Sumar Sociologie Românească 4/2010

Revista Sociologie Românească, vol. VIII, nr. 4/2010

ISSN 1220 - 5389

 

SR_4_2010_coperta

 

INTRODUCERE / INTRODUCTION

Monica Şerban
Conferinţa naţională "România după 20 de ani: schimbări şi probleme sociale. Calitatea vieţii, încotro?" / 3-5.

 

OPINII: ROLUL SOCIOLOGIEI ÎN SOCIETATE / OPINIONS: THE ROLE OF SOCIOLOGY IN SOCIETY

Traian Rotariu
Sociologii şi sociologia în România de azi / 6-12

Nicu Gavriluţă
Patologii sociale în România actuală. Posibile soluţii spirituale / 13-16.

Cătălin Zamfir
Sociologia românească: riscuri şi oportunităţi / 17-26.

Sergiu Bălţătescu
O sociologie înfloritoare într-o societate aflată în criză? / 27-31.

 

STUDII / STUDIES

Vasile Sebastian Dâncu
Războiul exit pollurilor. Spre o paradigmă comunicaţional-discursivă asupra sondajelor de opinie şi opiniei publice / 32-36.

Cornelia Mureşan
România, într-un stadiu atipic al celei de a doua tranziţii demografice / 67-77.

Adrian Hatos
Deficit lingvistic, atitudini nepotrivite şi evaluare distorsionată: testarea a trei explicaţii pentru variaţia interetnică a rezultatelor şcolare ale elevilor de gimnaziu din Oradea. / 78-90.

Maria Georgescu, Emilia Herman
Aspecte particulare ale îmbătrânirii populației din România post-comunistă – consecinţe socio-economice / 91-103.

Floare Chipea, Sergiu Bălţătescu
Copii lăsaţi acasă de emigranţi. Studiu în judeţul Bihor / 104-126.

Mihai Micle, Doina-Ştefana Săucan, Aurora Liiceanu
Dimensiuni psihosociale în recidiva minorilor delincvenţi / 127-138.

Irina Stahl
Unitatea socială numită „maisnie". Precizări terminologice / 139-147.

 

RECENZII / REVIEWS

Florica Ştefănescu
Ilie Bădescu, Ozana Cucu Oancea, Gheorghe Şişeştean (coord.) Tratat de sociologie rurală, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2009, 740p. / 148-149.

Antonio Sandu
Ştefan Cojocaru, Evaluarea programelor de asistenţă socială, Iaşi, Editura Polirom, 2010, 264 p. / 149-151.

Augustin-Alexandru Beanu
Adela-Elena Popa, Sat bogat, sat sărac: comunitate, identitate, proprietate în ruralul românesc, Iaşi, Institutul European, 2010, 334 p. / 152-153.

Corina Bistriceanu Pantelimon
Stelu Şerban (coord.) Teme în antropologia socială din Europa de Sud-Est, Bucureşti, Editura Paidea, 2010, 360 p. / 154-155.

Monica Popa
Corina Bistriceanu Pantelimon, Sociologia tradiţiei. Mit şi morală în societatea tradiţională românească, Bucureşti, Editura Etnologică, 2007, 238 p. / 155-156.