Sumar Sociologie Românească 1/2015

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), vol. XIII, nr. 1/2015

ISSN 1220 - 5389

SR 1 2015 coperta

 

SUMAR / (SUMMARY)

STUDII / (STUDIES)

Cătălin Zamfir
Ieşirea din tranziţie: Spre o nouă teorie a tranziţiei  (Existing Transition: Towards a New Theory of Transition ) / 5-28.

Victor Mocanu, Angela Mocanu
Aspecte ale stratificării sociale în contextul transformărilor sociale şi perspectivei de integrare europeană a Republicii Moldova. Note de cercetare (Aspects of the Social Stratification in the Context of Social Transformations and European Integration Prospect of Republic of Moldova. Research Notes ) / 29-38.

Andrei Dumbrăveanu
Transformarea structurii sociale în R.S.S. Moldovenească în urma instaurării socialismului de stat:  acumulări conflictuale  (The Transformation of the Social Structure in R. S. S. Moldavian after the Establishment of State Socialism:  The Accumulation of Conflict  ) / 39-57.

Marin Constantin
A Fishermen’s Village: On the Lipovan Belongingness to the Danube Delta in Jurilovca (Northern Dobroudja)  (A Fishermen’s Village: On the Lipovan Belongingness to the Danube Delta in Jurilovca (Northern Dobroudja) ) / 58-69.

Eliza Markley, Darina Lepadatu
The Romanian American Dream: Permanent Migration, Identity and Integration of Romanian Immigrants in the United States  (The Romanian American Dream: Permanent Migration, Identity and Integration of Romanian Immigrants in the United States) / 70-85.

Ioana-Alexandra Rusu
Şase tipuri de conflict într-o comunitate virtuală  (Six Types of Conflict in a Virtual Community  ) / 86-94.

 

DEZBATERI (DEBATES)

Ovidiana Bulumac
Puterea dinastiilor şi ordinea socială contemporană. Observaţii pe marginea celui mai recent dosar The Economist pe această temă  (The Power of Dynasties and Contemporary Social Order. Comments on the Most Recent File The Economist on the Subject  ) / 95-97.

 

RECENZII (REVIEWS)

Marin Constantin
Joy Hendry, Simon Underdown, Anthropology. A Beginner’s Guide, Onworld Publications, Oxford, England, 2012, 207 p.  (Joy Hendry, Simon Underdown, Anthropology. A Beginner’s Guide, Onworld Publications, Oxford, England, 2012, 207 p.  ) / 98-101.

Petru Adrian Pop
Mihai Dinu Gheorghiu şi Monique de Saint Martin (coordonatori), Benedicte de Montvalon, Educaţie şi frontiere sociale. Franţa, România, Brazilia, Suedia, Editura Polirom, Iaşi, 2011, 262 p.  (Mihai Dinu Gheorghiu and Monique de Saint Martin (Coord.) in collaboration with Benedicte de Montvalon, Education and Social Frontiers. France, Romania, Brazil and Sweden. Polirom Publishing, Iasi, 2011, 262 p.  ) / 102-104.

Şerban Olah
Ha-Joon-Chang, Samaritenii cei răi. Mitul liberului schimb şi istoria secretă a capitalismului, Editura Polirom, Bucureşti, 2012, 264 p.  (Ha-Joon-Chang, Bad Samaritans. The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism,  Editura Polirom, Bucureşti, (2008) 2012, 264 p.  ) / 105-107.