Sumar Sociologie Românească 4/2003

Sociologie Românească, vol. I, nr. 4/2003

ISSN 1220 - 5389 

SR 2003 4 coperta

SUMAR / SUMMARY

Cătălin Zamfir
Direcții de dezvoltare a sociologiei ca disciplină, sistem de învățământ și profesie/ 3-8.

Ioan Mihăilescu
Elitele economice și elitele politice (Economic Elites and Social Elites) / 9-20.

John S. Earle, Almos Telegdy
Metode de privatizare și efecte ale productivității în companiile industriale românești (Privatization Methods and Productivity Effects in Romanian Industrial Companies) / 21-45.

Persa Fokiali, Maria Kaila
Economics of education and social transformation: the role of university/ 46-55.

Mircea Comșa
O analiză a ratei de răspuns în anchetele de opinie naționale (An Analysis of Item Responses Rates in National Opinion Polls) / 56-72.

Lavinia Ilie
Capitalul social și democrația în țările din Europa Centrală și de Est (Social Capital and Democracy in Central and Eastern European Countries) / 73-82.

Aliberman Eghbali Zarch
Șhiism și Sunnism (Shiism and Sunnism) / 83-93.

Mihai Pascaru
Unele experimentări românești pentru proiectul european „Eugenia - observatoire inter-regional de diagnostic et d'action territoriale” (Romanian Experimentation for the European Project „Eugenia - observatoire inter-regional de diagnostic et d'action territoriale”) / 94-107.

Dimitrie Gusti
Problema Federației Statelor Europene (The Problem of the Federation of European States) / 108-126.

Camelia Beciu
Prima Conferință Internațională Francofonă în Științele Informării și Comunicării, București, 2003/ 140-143.

Trăilă Cernescu
Henri H. Stahl, Bucureștii ce se duc, ediția a II-a, Iași, Editura Do-minoR, 2002, 181 p./ 144-146.

Darie Cristea
Manuela Boatcă, From neoevolutionism to World-System Analysis - the Romanian Theory of „Form without Substance” in Light of Modern Debates on Social Change, Leske + Budrich, Opladen, 2003/ 146-149.

Septimiu Chelcea
Hans-Dieter Klingemann și Andrea Rommele (eds.) Public Information Campaigns & Opinion Research. A Handbook for the Student & Practitioner, Londra, Sage Publications, 2002, 193 p./ 149-151.

Septimiu Chelcea
Tom R. Tyler, Roderick M. Kramer și Oliver P. John (eds.) The Psychology of Social Self, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1999, 280 p./ 151-153.

Călin Cotoi
Ilie Bădescu, Noologia, cunoașterea ordinii spirituale a lumii: sistem de sociologie noologică, Editura Valahia, București, 828 p./ 154-155.

Darie Cristea
Ilie Bădescu, Sincronism european și cultură critică românească (Occidentul, Imperiile și Românii în marea tranziție), Cluj-Napoca: Editura Dacia, 2003/ 155.

Septimiu Chelcea
Cornel Constantinescu, Probleme sociologice ale educației. Cercetări în domeniul orientării școlare și profesionale, Pitești, Editura Universității din Pitești, 2003, 318 p./ 155-156.

Mihaela Istrate
Timothy A. Borchers, Persuasion in the media age, New York, McGraw-Hill, 2001, 496 p./ 156-157.

Darie Cristea
Martin Griffiths, Relații internaționale (școli, curente, gânditori), București, Editura Ziua, 2003/ 157.

Cristian Barna
Marian Zulean, Armata și societatea în tranziție, București, Editura Tritonic, 2003/ 157-158.