Sumar Sociologie Românească 3/2003

Sociologie Românească, vol. I, nr. 3/2003

ISSN 1220 - 5389 

SR 2003 3 coperta

SUMAR / SUMMARY

Robert K. Merton
Influența cercetării empirice asupra teoriei sociologice/ 3-13.

Virgil Măgureanu
Putere și competență. Critica pragmatismului/ 14-21.

Simona Ștefănescu, Ana Velicu
Constructul mediatic al unei ceremonii politice: vizita președintelui George W. Bush în România/ 22-39.

Natalia Cojocaru, Stela Suhan
Organizarea și reorganizarea socială a memoriei conflictului din Transnistria/ 40-53.

Paul Dobrescu, Alina Bârgăoanu
Interacționismul simbolic/ 54-69.

Ioan Drăgan, Ileana Tudoran
Specificul emisiunilor culinare televizate. O analiză comunicațională/ 70-86.

Liviu Chelcea, Puiu Lățea
Pragmatica incertitudinii post-socialiste: vrăjitorie și „tranziție” în Oltenia/ 87-93.

Constantin Marin
Despre transhumanță și economie de piață în satul Tilișca (sudul Transilvaniei)/ 94-101.

Elena Iulia Gheorgiu
Religie și creștinism în România postcomunistă/ 102-121.

Maria Larionescu
Henri H. Stahl, Gânditori și curente de istorie socială românească, București, Editura Universității din București, 2001, 250 p./ 122-126.

Lazăr Vlăsceanu
Mireille Rădoi, Serviciile de informații și decizia politică, București, Editura Tritonic, 2003/ 126-127.

Vlad Mureșan
Luc Boltanski și Eve Chapello, Le Nouvelle Esprit du capitalisme, Paris, Ed. Gallimard, 1999, 843 p./ 127-130.

Gabriel Jderu
George Ritzer, Exploration in Social Theory. From Metatheoretizing to Rationalization, Londra, Sage Publications, 2001, 303 p./ 130-131.

Septimiu Chelcea
Paul H. Stahl, Familia și școala. Contribuții la sociologia educației. București, Editura Paideia, 2002, 167 p./ 132-133.

Septimiu Chelcea
Paul H. Stahl, Cum s-a stins Țara Vrancei. Nereju, sat din Vrancea. București, Editura Paideia, 2002, 195 p./ 133-134.

Gabriel Jderu
Septimiu Chelcea, Cum să redactăm o lucrare de diplomă, o teză de doctorat, un articol științific în domeniul științelor socioumane, București, Editura comunicare.ro, 2003, 195 p./ 134-135.

Septimiu Chelcea
Marcela Rodica Luca, Personalitate și succes profesional, Brașov, Editura Universității Transilvania, 2003, 356 p./ 135-136.

Ella Ciupecă
Irena Chiru, Comunicarea interpersonală, București, Editura Tritonic, 2003, 121 p./ 136.

Ella Ciupercă
Christian Thuderoz, Negocierile. Eseu despre liantul social. Chișinău, Editura Știința, 2002, 198 p./ 136-137.

Veronica Mihalache
Mary Douglas, Cum gândesc instituțiile, Editura Polirom, 2002 (1986), 208 p./ 137-138.

Cosima Rughiniș
Revista de Asistență Socială, nr. 1/2003, 120 p./ 138-139.

Septimiu Chelcea
Jurnalism & Comunicare, 2003, anul II, nr. 3/ 139-140.

Darie Cristea
Revista de Cercetare și Intervenție Socială. vol. I/2003, Universitatea „A.I. Cuza” Iași, (Departamentul de Sociologie și Asistență Socială), Holt România/ 140-141.

Septimiu Chelcea
In Memoriam Robert King Merton (1910-2003)/ 142-150.