Sumar Sociologie Românească 1-2/2014

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), vol. XII, nr. 1-2/2014

ISSN 1220 - 5389

 

SR 1-2 2014 coperta

 

SUMAR / (SUMMARY)

 

CUM A FOST PRACTICATĂ ŞI GÂNDITĂ SOCIOLOGIA ROMÂNEASCĂ ÎN SECOLUL XX
Coordonatori: Zoltan Rostaş
și Ionuț Butoi, Universitatea din București

 

Rostás Zoltán, Butoi Ionuţ
Introducere  (Introduction) / 5-6.

 

STUDII

Rostás Zoltán
A fost Dimitrie Gusti (doar) tehnician în guvernul ţărănist? (“Was Dimitrie Gusti (only) Technician in the Peasantry Government?”) / 7-17.

Ionuţ Butoi
“Cele două Românii”: originile și contextul unei formule controversate (“The Two Romanias”: the Origins and the Context of a Controversial Formula) / 18-31.

Mircea Vulcănescu
Statul ţărănesc (1933). Notiţe (document inedit) (Peasant State (1933). Notes (previously unpublished)) / 32-38.

Alina Juravle
Henri H. Stahl si obștile agricole - pagini puțin cunoscute ale istoriei sociologiei românești (Henri H. Stahl and Communal Farming – Little Known Pages in the History of Romanian Sociology) / 39-56.

Dragoș Sdrobiș
Originile sociale, legislative și ideologice ale Legii Serviciului Social (The Social, Legislative and Ideological Origins of the Social Service Law) / 57-73.

Șerban Văetiși
O revizitare a orașului interbelic: teme urbane la sociologii gustieni  (Revisiting the Interwar City. Urban Themes in Gusti's School of Sociology) / 74-91.

Theodora-Eliza Văcărescu
Contexte de gen: Roluri, drepturi şi mişcări ale femeilor din România la sfârşitul secolului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea  (Gender Contexts: Women’s Roles, Rights, and Movements in Romania, 1880-1939) / 92-118.

 

 

DEZBATERI TEORETICE (THEORETICAL DEBATES)

Ion Matei Costinescu
Path Dependency, World Systems Analysis, or Alternative Modernity? Research Notes on Interwar Romania and the Bucharest Sociological School  (Path Dependency, World Systems Analysis, or Alternative Modernity? Research Notes on Interwar Romania and the Bucharest Sociological School) / 119-132.

 

NOTE DE CERCETARE (RESEARCH NOTES)

Ioana-Cristina Moraru
Serviciul Social – între intervenție socială, propagandă și aglomerare a dezideratelor  (Social Service – between Social Intervention, Advocacy and Conglomeration of Desiderata) / 133-143.

 

RECENZII (REVIEWS)

Ionuț Butoi
Zoltán Rostás, Antonio Momoc (coordonatori), Bișnițari, descurcăreți, supraviețuitori, Ed. Curtea Veche, București, 2013, 382 p.  (Zoltán Rostás, Antonio Momoc (coordinators), The Dealers, The Resourceful and The Survivors, Curtea Veche, Bucharest, 2013, 382 p.) / 144-147.

Ion Matei Costinescu
Attila Gábor Hunyadi (ed.), State and Minority in Transylvania, 1918-1989. Studies on the History of the Hungarian Community (M. Caples, Trans.), Boulder, CO: Social Science Monographs; Columbia University Press, New York, 2012, 739 p. / 148-151.

Alina Juravle
Maria Larionescu, Economia socială și cooperația în România. Operspectiva socioistorica comparată, Iași, Polirom, 2013, 167 p.  (Maria Larionescu, Social Economy and the Cooperative Movement in Romania. A Comparative Socio-Historical Perspective, Polirom, Iaşi, 2013, 167 p.) / 152-154.

Anca-Maria Pănoiu
Memoria, mitologia şi terenul continuu. Smaranda Vultur, Francezi în Banat, bănăţeni în Franţa. Memorie şi identitate, Marineasa, Timişoara, 2012, 296 p.  (Memory, Mythology and a Neverending Fieldwork. Smaranda Vultur, Francezi în Banat, bănăţeni în Franţa. Memorie şi identitate, Marineasa, Timişoara, 2012, 296 p.) / 155-158.

Nicoleta Roman
Martor. The Museum of Romanian Peasant Anthropology Revue, nr. 18/2013, Remembering Childhood, 190 p. / 159-162.

Ionuț Butoi
Lucian-Ștefan Dumitrescu, Mircea Vulcănescu, un portret intelectual. Filosofie, sociologie și geopolitică în România interbelică, Presa Universitară Clujeană, 2013, pp. 301  (Lucian-Ştefan Dumitrescu, Mircea Vulcănescu, an Intellectual Portrait. Philosophy, Sociology and Geopolitics in Interwar Romania, Cluj University Press, Cluj-Napoca, 2013, 301 p.) / 163-168.