Sumar Sociologie Românească 4/2013

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), vol. XI, nr. 4/2013

ISSN 1220 - 5389

 

SR 4 2013 coperta

 

SUMAR / (SUMMARY)

 

Cătălin Zamfir
„Societatea bună” o nouă provocare pentru sociologie (“The Good Society” a New Challenge for Sociology) / 3-6.

Filomena Maggino, Carolina Facioni
Measuring Change, Sketching Futures: a Different Approach to Quality-of-Life Studies (Measuring Change, Sketching Futures: a Different Approach to Quality-of-Life Studies) / 7-39.

Amanda Bosovcki
Bureaucratic Spleen: Europeanization and Resistance to Change in Romanian Public Administration (Bureaucratic Spleen: Europeanization and Resistance to Change in Romanian Public Administration) / 40-54.

Elena Zamfir
The Roma Elite as an Upper Social Segment and its Role in Changing the Style of Life within Roma Population Communities (The Roma Elite as an Upper Social Segment and its Role in Changing the Style of Life within Roma Population Communities) / 55-74.

Mihnea Preotesi
Mecanisme şi factori ai subdezvoltării comunităţilor. O analiză în mediul rural românesc (Mechanisms and Factors of Communities Underdevelopment. An Analysis in the Romanian Rural Environment) / 75-89.

Carmen-Andreea Vrânceanu
Influenţa coeziunii şi structurii grupului asupra performanţei şi calităţii activităţii în muncă (The Influence of Cohesion and Group Structure on Work Performance and Quality of Work Activity) / 90-107.

Cătălina Brînduşoiu, Olimpia State, Gabriela Ţigu, Claudia Ţuclea
Cât de bine sunt pregătiţi studenţii pentru cariera în turism – Modelul SOS de conştientizare: Sinele, Oportunitatea, Strategia (Students’ Readiness for a Career in Tourism – SOS Model of Awareness: Self-Awareness, Opportunity and Strategy) / 108-125.

Simona Mihaiu
Le modèle étiologique d’homicide (Etiological Model of the Murder Offenses) / 126-140.

Dana Ioana Naghi
Conferinţa internaţională „Către Societatea Bună – Perspective europene” 24-26 Octombrie 2013, Bucureşti (International Conference “Towards the Good Society – European Perspectives”, 24-26 October 2013, Bucharest) / 141-144.