Sumar Sociologie Românească 2/2013

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), vol. XI, nr. 2/2013

ISSN 1220 - 5389

 

SR 2-2013 coperta

 

SUMAR / (SUMMARY)

STUDII

 

Cătălin Zamfir
O analiză critică a tranziţiei II. România în ianuarie 2012 – Către ce ne îndreptăm? (A Critical Analysis of Transition II. Romania in January 2012. Where We Are Aiming to?) / 3-27.

Adina Mihăilescu; Mariana Stanciu
Accesul populaţiei cu venituri mici la un consum minim decent în România – Notă de cercetare(The Access of the Population with Low Incomes to a Decent Minimum Consumption in Romania – Research Note) / 28-41.

Dan Gheorghe Apăteanu
Determinanţii excluziunii sociale în România: o analiză cantitativă utilizând regresia logistică(Determinants of Social Exclusion in Romania: A Quantitative Analysis Using Logistic Regression) / 42-60.

Adrian Hatos
Access to Higher Education. A Review of the Literature with a Focus on Central and Eastern Europe (Access to Higher Education. A Review of the Literature, with a Focus on Central and Eastern Europe) / 61-75.

Elżbieta Wolanin - Jarosz
Ethnocentric Orientation of Polish and Romanian Consumers in the Light of CETSCALE Research(Ethnocentric Orientation of Polish and Romanian Consumers in the Light of CETSCALE Research) / 76-95.

Milica Vişan (Georgescu); Marius Toc; Alina Decsei-Radu
Delincvenţa juvenilă în judeţul Caraş-Severin: cauze şi corelaţii(The Juvenile Delinquency in County Caraş-Severin: Causes and Correlates) / 96-120.

 

RECENZII

Marian Vasile
Carol Graham, The Pursuit of Happiness. An Economy of Well-being, Brookings Institution Press, Washington, D.C., 2011, 164 p.(Carol Graham, The Pursuit of Happiness. An Economy of Well-being, Brookings Institution Press, Washington, D.C., 2011, 164 p.) / 121-123.

Delia Georgeta Bekesi
Florica Ştefănescu, Evoluţii economice şi demografice în spaţiul european, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2010, 329 p.(Florica Ştefănescu, Economic and Demographic Evolution in European Space, University of Oradea Publishing House, Oradea, 2010, 329 p.) / 124-125.

Eugen Glăvan
Douglas Harper & Patrizia Faccioli, The Italian Way: Food and Social Life, The University of Chicago Press, Chicago and London, 2009, 311 p.(Douglas Harper & Patrizia Faccioli, The Italian Way: Food and Social Life, The University of Chicago Press, Chicago and London, 2009, 311 p.) / 126-130.