Sumar Sociologie Românească 5/1993

Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. IV, New Series, no. 5/1993

ISSN 1220 - 5389 

SR 1993 5 coperta

SUMAR / (SUMMARY)

PROCESE SOCIALE ALE TRANZȚIEI / (SOCIAL PROCESSES OF TRANSITION)

Radu Alexandru 
Către ce ne îndreptăm? sau spre ce modele ale tranziției (Where to? Or which Patterns of Transition shall we choose?) / 455-462.

Ioana Petre
Populația industrială și problematica macrosocială a tranziției (The Industrial Population and the macrosocial topic of transition) / 463-471.

***
Întreprinderea industrială în perioada de tranziție. Dezbatere organizată de Institutul de Sociologie al Academiei Române (The Industrial Enterprise during the Transitional Period - a Debate Organized by the Institute of Sociology of the Romanian Academy) / 472-485.

Maria Fulea
Gospodăria țărănească între redresa și declin (The Peastant's Farm between Restoration and Decay) / 486-496.

 

SCHIMBARE SOCIALĂ ȘI REÎNNOIREA ELITELOR / (SOCIAL CHANGES AND ELITES RENEWAL)

Dan Dungaciu
Teoria elitelor. Încercare de analiză comparativă: Mihai Eminescu - Vilfredo Pareto - Traian Brăileanu (The Theory of „Elites”. An attempt to a Comparative analysis: Mihai Eminescu - Vilfredo Pareto - Traian Brăileanu) / 497-513.

Constantin V. Lucian
Ideea circulației elitelor la Vilfredo Pareto (Vilfredo's Pareto Idea about the Dynamics of „Elites”) / 514-519.

 

SOCIOLOGIA ÎN LUME / (SOCIOLOGY THROUGHOUT THE WOLRD)

Edward A. Tiryakian
Mișcările naționaliste în societățile dezvoltate (I) (The Nationalist Movements in Advanced Countries (I)) / 521-531.

 

METODOLOGIE / (METHODOLOGY)

Petre Iluț
Teoria alegerii raționale și problema normelor (The Theory of Rational Choice and the Problem of Norms) / 532-541.

 

SEMNAL / (PRE-PRINT)

Ioan Mărginean
Răspunsuri sociale la transformări în Europa Central-Estică, Seminar internațional anual, Praga, 14-16 mai 1993 (Social Responses to Central and Eastern Europe Changes - An International Seminar, Prague, May 14-16, 1993) / 543-544.

Mariana Sârbu-Ciupercescu
Conferința Națională a Asociației Sociologilor din România, București, 21-22 mai 1993 (The National Conference of the Association of Sociologists in Romania, Bucharest, May 21-22, 1993) / 545-546.

 

RECENZII ȘI NOTE DE LECTURĂ / (REVIEWS AND READING NOTES)

Carmen Furtună
„Population”, 47 Anee, septembre-octobre 1992, No. 5 („Population”, 47 Anee, septembre-octobre 1992, No. 5) / 547-548.

Cristina-Teodora Simion
„Zeitschrift fur Soziologie”, nr. 2, aprilie 1992 („Zeitschrift fur Soziologie”, No. 2, April 1992) / 548-550.