Sumar Sociologie Românească 4/1993

Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. IV, New Series, no. 4/1993

ISSN 1220 - 5389 

SR 1993 4 coperta

SUMAR / (SUMMARY)

FENOMENUL DE CORUPȚIE ÎN PERIOADA DE TRANZIȚIE / (THE PHENOMENON OF CORRUPTION DURING THE TRANSITION PERIOD)

Dan Banciu
Corupția în societatea românească postrevoluționară în perspectivă normativă și sociologică (Corruption in post-revolutionary Romanian Society out of a Normative and Sociological Perspective) / 369-374.

Sorin M. Rădulescu
Fenomenul de corupție ca tip de inovație socială în contextul stării anomice care caracterizează tranziția în România (The Phenomenon of Corruption as a Type of Social Innovation within the Anomic Backround Defining Transition in Romania) / 375-387.

Maria Cobianu Băcanu
Valori și nonvalori în procesul de reformă (Values and non-values in the Reform Process) / 389-398.

 

TENDINȚE ANOMICE ȘI MANIFESTĂRI DEVIANTE ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ / (ANOMIC TRENDS AND DEVIANT BEHAVIOURS IN THE ROMANIAN SOCIETY)

George Voicu
Anomie, infracționalitate și delincvență în România post-revoluționară (Anomic, Offence and Deliquency in Post-revolutionary Romania) / 399-403.

Elena Beca
Comportamentul suicidar al adolescenților ca simptom al anomiei (The Teenagers Suicide Behaviour as an Anomic Symptom) / 405-412.

 

RESTITUIRI / (RESTORATIONS)

Vladimir Trebici
Profesorul Traian Brăileanu. Viața și opera (1882-1947) (Professor Traian Brăileanu. His Life and Work (1882-1947)) / 413-420.

Leon Țopa
Sociologia profesorului Traian Brăileanu (Professor Traian Brăileanu's Sociology) / 421-428.

 

STUDII DESPRE DIASPORA ROMÂNEASCĂ / (STUDIES ON ROMANIAN DIASPORA)

Ionel N. Sava
Anton Golopenția despre românii din străinătate (Anton Golopenția about Romaninans Living Abroad) / 429-432.

 

SEMNAL / (PRE-PRINT)

Mariana Ciupercescu
Probleme social juridice ale tranziției în economia de piață (Social and Juridical Issues of Transition to the Free-Market Economy) / 433-436.

Dionisie Petcu
Cursurile facultății de psihologie-sociologie ale Universității „Hyperion”, București (Courses of the Psychology and Sociology Department „Hyperion” University) / 436-437.

 

RECENZII ȘI NOTE DE LECTURĂ / (REVIEWS AND READING NOTES)

Carmen Lefter
(Recenzie) Gabriel Gosselin, L'ethique des sciences sociales, Paris, Edition d'Harmattan, Collections Logique Sociales, 1992 / 439-441.

Carmen Furtună
(Recenzie) Saburo Okita, Cu fața spre Secolul 21, București, Ager-Economistul-RAI, 1992 / 441-442.

Liviu Chelcea
Schweizerische Zeitschrift fur Soziologie” / „Revue Suisse de Sociologie”, Vol. 18, No. 1, 1992 / 444-445.