Sumar Sociologie Românească 6/1992

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. III, New Series, no. 6/1992

ISSN 1220 - 5389

 

SR 1992 6 coperta

 

SUMAR / (CONTENTS)

TRANZIȚIA SOCIALĂ ÎN ROMÂNIA / (SOCIAL TRANSITION IN ROMANIA)

Mircea Maciu
Cum începem? (How Do We Start?) / 573-578.

Vasile Ghețău
Câteva observații asupra rezultatelor preliminare ale Recensământului Populației și Locuințelor din 7 ianuarie 1992 (Remarks on Preliminary Results of the Population and Dwelling Census on January 7, 1992) / 579-589.

Arthur Helweg
Dezvoltarea postrevoluționară în România. Rolul influenței străine (Post-revolutionary Growth in Romania. The Role of Foreign Influence) / 591-598.

 

REPERE ALE CERCETĂRII SOCIOLOGICE ROMÂNEȘTI / (ROMANIAN SOCIOLOGY RESEARCH LANDMARKS)

Sorin M. Rădulescu
Interpretări teoretice și metodologice în domeniul sociologiei problemelor sociale (Theoretical and Methodological Explanation within the Sociology of Social Concern Area) / 599-607.

Constantin Cuciuc
Diversificarea cercetărilor de sociologia religiilor (Diversity within the Sociology of Religion Research Fields) / 609-616.

Vasile Sebastian Dâncu
Practica reclamei și "vizibilitatea" inaginilor socialului (The Advertisment Practice and the Social Image „Visibility") / 617-622.

Ana Rodica Brezeanu-Stăiculescu
Direcții noi în cercetarea biografică (New Trends in the Biographical Research Field) / 623-629.

 

GÂNDIREA SOCIALĂ ROMÂNEASCĂ / (ROMANIAN SOCIAL THINKING)

Maria Larionescu
Relevanța problemei sociale țărănești pentru sociologia revoluției: tradiții românești (Peasant's Social Concern, a Relevant Point for the Sociology of Revolution: Romanian Tradition) / 631-637.

 

PRO-MOLDAVIA: MEMORIA DOCUMENTELOR / (PRO-MOLDAVIA: MEMORY OF DOCUMENTS)

N. Economu, Ion Apostol
Contribuții la cercetările etnosociologice privind așezările românești de la est de Bug (I) (Contribution to Ethnological Research Works on Romanian Settlements to the East of Bug) / 639-647.

Ovidiu Bădina
Respectarea drepturilor băștinașilor sau deznaționalizare? Cazul Basarabiei (Respect Towards Natives' Rights or Denationalization? Bessarabia's Instance) / 649-653.

Alexandru T. Roman
Evoluția opiniei publice în problema instituirii limbii de stat în Rep. Moldova (Public Opinion Growth upon the State Language Set Out in the Moldavian Republic) / 655-658.

 

COMUNICARE ÎN SPAȚIUL POLITIC / (COMMUNICATION WITHIN THE POLITICAL AREA)

Valentina Marinescu
Procesul comunicațional în context social (Dennis Mc Quail, Communication, Longman Group, 1982) / 659-663.

Camelia Beciu
Actorul politic și noul spațiu public (Le Nouvel Espace Public, Edition du CNRS, 1989 - Hermes, Dominique Wolton) / 665-672.

 

SEMNAL / (PRE-PRINT)

Academia Română gazdă posibilă a viitorului Congres Social de Sociologie Rurală