Sumar Sociologie Românească 5/1992

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. III, New Series, no. 5/1992

ISSN 1220 - 5389

 

SR 1992 5 coperta

 

SUMAR / (CONTENTS)

HENRI H. STAHL - PERSONALITATEA ȘI OPERA / (HENRI H. STAHL - THE MAN AND THE WORK)

Dimitrie Gusti
Raport supra activității științifice, didactice și organizatoare a d-lui H.H.Stahl (Report Upon Mr. H.H. Stahl's Scientific, Didactic and Organizational Works) / 469-479.

Viorica Prodan
Repere documentare: Activitatea științifică a prof. Henri H. Stahl (Documentation Land Marks: Professor H.H. Stahl's Scientific Work) / 481-490.

Marin Diaconu
H.H. Stahl la "Criterion" (H.H. Stahl at „Criterion") / 491-497.

Sorin M. Rădulescu
O latură mai puțin cunoscută a personalității prof. Henri H. Stahl: talentul de polemist (H.H. Stahl. O ceartă "științifică") (Professor Henri H. Stahl's Less Known Side: His Polemic Gift (H.H. Stahl a „Scientific" dispute)) / 499-504.

 

SOCIOLOGIE ȘI ISTORIE / (SOCIOLOGY AND HISTORY)

Zoltan Rostas
În loc de evocare (Hypotheses for a New Outlook on Romanian Sociology) / 505-508.

Iancu Filipescu
Din contribuțiile lui H.H. Stahl la dezvoltarea sociologiei istoriei (H.H. Stahl Contribution to Historical Sociology Developement) / 509-515.

Dionisie Petcu
Un model teoretic al genezei feudalismului în opera lui H.H. Stahl (A Theoretical Model of Feudalism Origin in H.H. Stahl's Work) / 517-520.

 

SOCIOLOGIA CA SINTEZĂ INTERDISCIPLINARĂ / (SOCIOLOGY AS AN INTERDISCIPLINARY SCIENCE)

Ioan Drăgan
Sociologia ca vocație a sintezei (Sociology as a Synthesis Bent) / 521-524.

Constantin Schifirneț
Concepția unui sociolog despre cultura populară (A Sociologist Vision upon Folk Folk Culture) / 525-531.

 

MĂRTURII ȘI EVOCĂRI / (EVIDENCE AND RECALLS)

Septimiu Chelcea, Iancu Filipescu
H.H. Stahl despre sociologia românească-interviu cu prof. H.H. Stahl (H.H. Stahl on Romanian Sociology - An Interview with Professor H.H. Stahl, by Septimiu Chelcea and Iancu Filipescu) / 533-543.

Ilie Bădescu
Convorbiri cu prof. H.H. Stahl: Două soluții la chestiunea agrară, Social-work-ul, Țara făgăduită și Premiul Nobel pentru sociologie (Talks with Professor H.H. Stahl by Ilie Bădescu (Two Answers to the Agrarian Question, Social Work, The Pledging Land and the Nobel Prize for Sociology)) / 545-549.

Maria Voinea
"Amintiri și gânduri... despre Curtișoara" (Memories and Thoughts... of Curtisoara) / 551-552.

 

SEMNAL / (PRE-PRINT)

Maria Larionescu
H.H. Stahl, Probleme confuze în istoria socială a României, București, Ed. Academiei Române, 1992. / 553-555.

Oscar Hoffman
Mobilitate și stratificare socială, Reuniune științifică internațională, Trento-Italia, 14-16 mai, 1992 / 555-558.

Sorin M. Rădulescu
The Romania Project U.K. - Un program de dezvoltare și stimulare a sănătății comunitare în România. Ciclu de cursuri în cadrul programului R.P.U.K., Anglia, 7-20 iunie 1992. / 558-559.

Ioana Boja
Relații interetnice - domeniu de cercetare științifică, Reuniune științifică înternațională, Chișinău, 18-20 iunie 1992 / 559-560.

Participanții la Reuniunea științifică internațională Relații interetnice Chișinău - domeniu de cercetare științifică, 20 iunie 1992 / 560-561.