Sumar Sociologie Românească 4/1992

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. III, New Series, no. 4/1992

ISSN 1220 - 5389

 

SR 1992 4 coperta

 

SUMAR / (CONTENTS)

VALENȚE NAȚIONALE ȘI UNIVERSALE ALE SOCIOLOGIEI ROMÂNEȘTI / NATIONAL AND WORLD VALUES OF THE ROMANIAN SOCIOLOGY

Ion Mihail Popescu
Probleme sociale și naționale în opera lui Nicolae Bălcescu (Social and National Concerns in Nicolae Bălcescu's Work) / 347-356.

Marin Diaconu
Mircea Vulcănescu - filosoful Școlii sociologice a lui Dimitrie Gusti (Mircea Vulcănescu - Philosopher of D. Gusti Sociological School) / 357-379.

Mircea Vulcănescu
Raportul secției economice (Runcu, 1930) - text inedit (Report of the Economic Division (Runcu, 1930) - An Unpublished Text) / 381-389.

Constantin Schifirneț
Elemente de sociologie în gândirea lui Titu Maiorescu (Elements of Sociology in Titu Maiorescu's Thinking) / 391-405.

Dan Dungaciu
Sociologia românească în gândirea sociologică europeană (Romanian Sociology within European Sociological Thinking) / 407-424.

Dumitru Dumitrescu
Stephan Ludwig Roth: de la egalitatea limbilor la egalitatea rațiunilor și adevărul istoric (Stephan Ludwig Roth: form a Language Equality to the Nations' One) / 425-435.

 

RESTUTUIRI / (RESTITUTIONS)

Elena Cobianu
Revoluția pe cale morală în concepția lui Petre Andrei (Moral Way Revolution in Petre Andrei's Thinking) / 437-441.

 

DEMOGRAFIE / (DEMOGRAPHY)

Veselina Urucu, Daniela Nancu
Feminizarea populației orașelor României (Feminization of Romanian City People) / 443-452.

 

INTERVIURI / (INTERVIEWS)

Sorin M. Rădulescu
Interviu cu Dl. Mihai Drăgan, Director General al Direcției Generale de Muncă și Protecție Socială a Municipiului București (An Interview with Mihai Dragan, Manager of the General Management for Labour and Social Care Bucharest - Made by PhD Sorin M. Radulescu) / 453-460.