Sumar Sociologie Românească 3/2012

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), vol. X, nr. 3/2012

ISSN 1220 - 5389

 

SR 3-2012 coperta

 

SUMAR / (SUMMARY)

INTRODUCERE / (INTRODUCTION)

Sergiu Bălţătescu
Spaţiul rural, între reconstrucţie şi dezvoltare: introducere la numărul tematic coordonat de profesorul Gheorghe Şişeştean (Rural Space, between Reconstruction and Development: Introduction to the Thematic Issue Coordinated by Professor Gheorghe Şişeştean) / 5-8.

 

SPAȚIUL RURAL, ÎNTRE RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

Gheorghe Şişeştean 

 

Between Loneliness and Survival. An Everyday Life Fragment in the Collectivized Village (Between Loneliness and Survival. An Everyday Life Fragment in the Collectivized Village) / 9-29.

Séverine Lagneaux
La vache, l’éleveur et l’investisseur. De la tradition à l’industrialisation: une reconfiguration des campagnes? (The Cow, the Breeder and the Investor. From Tradition to Industrialization: a Reconfiguration of the Contryside?) / 30-43.

Marin Constantin
Etno-istoria şi artizanatul popular în variabilitatea etno-culturală din România (Ethno-history and Handicraft Arts within the Conditions of the Ethno-cultural Variability from Romania) / 44-61.

Ioana Repciuc
Religiozitate populară şi solidaritate rituală în spaţiul rural românesc (Folk Religiosity and Ritual Solidarity in Romanian Rural Space) / 62-76.

Elena Carmen Bucur, Filon Toderoiu
Oportunităţi şi restricţii ale dezvoltării rurale într-un areal dat. Notă de cercetare (Opportunities and Constraints of the Rural Development in a Certain Area. A Research Note) / 77-90.

 

IN MEMORIAM

Florica Ştefănescu
In Memoriam, Gheorghe Şişeştean (1954-2012) (In Memoriam, Gheorghe Şişeştean (1954-2012)) / 91-92.

 

STUDII / (STUDIES)

Sorana Săveanu
Destin şi destinaţii şcolare. Inegalităţi educaţionale în unităţile şcolare din Oradea (Destiny and School Destinations. Educational Inequalities in School Institutions from Oradea) / 93-108.

Alma Procopianu, Iosif Ciprian Pantea
Un model de regenerare urbană: o Uzină de Apă sau un Centru de Arhitectură, Cultură Urbană şi Peisaj? (A Model for Urban Regeneration: A Water Plant or a Centre for Architecture, Urban Culture, and Landscape?) / 109-122.

 

RECENZII / (REVIEWS)

Marin Constantin
Corina Iosif, L’entreprise de la parenté. Reseaux d’échanges entre les Aroumains de Constanţa, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2009 (Corina Iosif, Parenthood. Exchange Networks between the Aromanians from Constanţa, Publishing House of the Foundation for European Studies, Cluj-Napoca,2009, 252 p.) / 123-126.

Bălţătescu Sergiu
Claudia Oşvat, Aspecte privind calitatea vieţii în familiile copiilor cu dizabilităţi, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012 (Claudia Oşvat, Aspects Concerning Quality of Life in Families or Disabled Children, Cluj University Press, Cluj-Napoca, 2012, 209 p.) / 127-129.

Raluca Buhaş
Sergiu Gherghina, Sergiu Mişcoiu, Sorina Soare (ed.), Populismul contemporan, Institutul European, Iaşi, 2012 (Sergiu Gherghina, Sergiu Mişcoiu, Sorina Soare (ed.), Contemporary Populism, European Institute Publishing House, Iaşi, 2012, 480 p.) / 129-132.

Mihai Stelian Rusu
Jeffrey K. Olick, Vered VinitzkySeroussi, Daniel Levy (eds.), The Collective Memory Reader, New York, Oxford University Press, 2011 (Jeffrey K. Olick, Vered Vinitzky-Seroussi, Daniel Levy (eds.), The Collective Memory Reader, New York, Oxford University Press, 2011, 528 p.) / 132-136.