Sumar Sociologie Românească 1/1993

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. IV, New Series, nr. 1/1993

ISSN 1220 - 5389

 

SR 1993 1 coperta

 

SUMAR / (SUMMARY)

UNITĂȚI SOCIALE ÎN SCHIMBARE / (SOCIAL UNITS IN CHANGE)

Dumitru Sandu
Atlasul Social al României: obiective, metode și tipuri de rezultate (I) (Romania's Social Atlas. Purpose, Methods and Types of Results) / 5-17.

Vintilă Mihăilescu, Viorica Nicolau, Mircea Gheorghiu
Snagov - trei proiecții asupra sistematizării (Systematization in Snagov. Three Projections Back to the Past and One for the Future) / 18-32.

 

PRO-MOLDAVIA: MEMORIA DOCUMENTELOR 75 DE ANI DE LA MAREA UNIRE / (PRO-MOLDAVIA: DOCUMENT MEMORY)

N. Economu, Ion Apostol
Contribuții la cercetările etno-sociologice privind așezările românești de la est de Bug (II) (Contribution to the Ethnical-sociological Investigations on Romaninans Settlings from the East of Bug (IV)) / 33-38.

Anton Rațiu
Cercetări etno-sociologice în comunitățile românești de dincolo de Bug (IV) (Ethnical-sociological Investigations on Romaninans Settlings from Across the Bug (IV)) / 39-49.

 

GÂNDIREA SOCIALĂ / (SOCIAL THNINKING)

Maria Larionescu
Cultură - educație - democrație: idei directoare în sociologia națiunii. Tradiții românești din perioada interbelică (Culture-education-democracy: Leading Ideas the Nation's Sociology. Inter-war Romanian Traditions) / 51-56.

Irina Cristea
Cunoaștere și evoluția ”corpurilor organizate”. V. Conta (Cognition and Evolution of „Structured Bodies”. V. Conta) / 57-64.

Iancu Filipescu
Din istoria organizării administrativ teritorială a României (II) - Moldova (Through the History of Romania's Administrative-Territorial Structure (II) - Moldavia) / 65-79.

 

ACTUALITATEA TRADIȚIEI / (PRESENT-DAY TRADITION)

Maria Larionescu
Idei. Personalități. Instituții (I) (Ideas. Personalities. Institutions) / 81-85.

 

RESTITUIRI / (RESTORATIONS)

Veturia Manuilă
Pauperismul și criza familială într-un cartier mărginaș al Bucureștilor (Tei) (Pauperism and Family Critics in a Peripherial Quarter of Bucharest (Tei)) / 87-97.

 

INTERVIURI / (INTERVIEWS)

Sorin M. Rădulescu
Interviu cu Prof. Nathan M. Shapira - Universitatea din California - Los Angeles (An Interview with Nathan H. Shapira - California University - Los Angeles, made by Sorin M. Rădulescu) / 99-105.

 

RECENZII ȘI NOTE DE LECTURĂ / (REVIEWS AND PRIVATE READINGS)

Gheorghe Socol
CĂTĂLIN ZAMFIR, Incertitudinea. O perspectivă psiho-sociologică, București, Editura Științifică, 1990. / 107-112.

Ana Rodica Brezeanu Stăiculescu
Cahiers Internationaux de Sociologie”, volume XCII, Nouvelle Serie, trente-neuvieme annee. Numero special: Nos Rites Profanes, Janvier-Juin 1992, Presses Universitaires de France / 112-113.

Ana Rodica Brezeanu Stăiculescu
Futuribles”, Analyse - Prevision - Prespective, nr. 169, octobre 1992 / 113-114.

 

SEMNAL / (PRE-PRINT)

Sorin M. Rădulescu
Evaluări privind imigrația românească în Statele Unite. Românii din Los Angeles (Evaluation Concerning the Romanian Migration to the United States. Romanians from Los Angeles) / 115-118.

Ana Rodica Brezeanu Stăiculescu
Modurile de reglare a reproducerii umane. Incidențe asupra fertilității și sănătății. Al 4-lea colocviu internațional al A.I.D.E.L.F., 6-10 octombrie, 1992, Delfi - Grecia. (Ways of Adjusting the Human Reproductions. Occurence upon Fertility and Health, the IVth International Meeting of the AIDELF, 6-10 October 1992, Delfi, Greece) / 119.

***
Conferința Națională a Asociației Sociologilor din România, București, 21-22 mai 1993 (The National Conference of the Association of Sociologists from Romania, Bucharest, May, 21-22, 1993) / 119-121.