Sumar Sociologie Românească 6/1994

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. V, New Series, no. 6/1994

ISSN 1220 - 5389

 

SR 1994 6 coperta

 

SUMAR / (SUMMARY)

PROCESE ȘI POLITICI DEMOGRAFICE / (DEMOGRAPHICAL PROCESSES AND POLICIES)

Vasile Ghețău
De la prognoză la politică demografică (From a Prognosis to a Demographical Examination) / 549-564.

Maria Fulea
Schimbări în structura socio-demografică rurală (Modification within the Socio-demographical Structure of the Rural Area) / 565-573.

Valentina Mihăilă, Nicolae Beldescu
Îmbătrânirea populației în România. Evoluție și perspective (Population Ageing in Romania. Development and perspectives) / 575-581.

 

RESTITUIRI / (RESTORATIONS)

Sabin Manuilă
Răspunsuri cu privire la situația elementului românesc față de elementele minoritare. Problema populației în cadrul planului economic (Answers about the Romanian Element as Compared to the Minority Ones. The Population Question at the Economic Level) / 583-592.

Leon Țopa
Pentru o istorie integrală a sociologiei românești (convorbire realizată de Dan Dungaciu) (To a Complete History of the Romanian Sociology (Conversation made by Dan Dungaciu)) / 593-607.

 

SOCIOLOGIA ÎN LUME / (SOCIOLOGY ALL OVER THE WORLD)

Jean Bunel
Schimbări sociale în întreprinderi. De la taylorism la managementul participativ (Enterprise Social Modifications. From Taylorism to a Participative Management) / 609-622.

 

PRO-MOLDAVIA

Ion Apostol
Contribuții la cercetările etnosociologice privind așezările românești de la Est de Bug (III) (Contribution to the Ethnological Investigations upon the Romanian Sites in the East of the Bug (III)) / 623-631.

 

RECENZII ȘI NOTE DE LECTURĂ / (REVIEWS AND READING COMMENTS)

Maria Larionescu
SORIN M. RĂDULESCU, Ipoteză și euristică în cunoașterea socială, București, Editura Academiei, 1994 / 633-635.

Maria Larionescu
OVIDIU BĂDINA, Introducere în sociologie, 2 vol., Ministerul Științei și Învățământului din Republica Moldova, Cimișlia, Tip Cim, 1993 / 635-637.

Sorin M. Rădulescu
RANDEL HELMS, Gospel Fictions, Buffalo, New York, Prometheus Books, 1993 / 637-638.

Ileana Monica Micu
FRANCOIS DUBET, La galere: jeunes en survie, Paris, Ed. Fayard, 1987 / 638-640.

Daniela Ungureanu
WILLIAM KORNBLUM, Sociology in a chaning world, City University of New York, Granduate School and University Center, 1991 / 640-641.

Luminița Daniela Bușe
LUTHER B. OTTO, Today's Youth and Tomorrow's careers: A social Psychological Career Development program in ”Jurnal of Applied Sociology”, vol. 8, 1991 / 641-642.

 

PRE-PRINT

Sanda Cristea
Zilele ”Ion Ungureanu”, ediția a II-a, 23 iunie, Universitatea București („Ion Ungureanu Days”, IInd Editions, 23 June - 06 July, University of Bucharest) / 643-644.

Cosima Rughiniș
Banca de date a Uniunii Europene: o sursă modernă de informare pentru sociologi (The Data Bank of European Community: A Modern Source of Information for Sociologists) / 643-644.