Sumar Sociologie Românească 4/1994

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. V, New Series, no. 4/1994

ISSN 1220 - 5389

 

SR 1994 4 coperta

 

SUMAR / (SUMMARY)

PROCESUL DE TRANZIȚIE ÎN ROMÂNIA / (THE TRANSITION PROCESS IN ROMANIA)

Ilie Bădescu
Logistica instituțională și structurarea câmpului politic (The Institutional Logistics and the Structure of the Political Field) / 333-350.

Oscar Hoffman
Tranziția în România și acțiunea socială (The Transition in Romania and the Social Action) / 351-359.

 

GÂNDIREA SOCIALĂ / (SOCIAL THOUGHT)

Adrian Pop
A.D. Xenopol - sociologul (II) (A.D. Xenopol - The Sociologist (II)) / 361-371.

Ștefan Stanciugelu
Liberalism românesc. Etape. Efecte perverse (Romanian Liberalism. Period. Perverse Effects) / 373-385.

 

RESTITUIRI / (RESTORATIONS)

Vladimir Trebici
Dr. Sabin Manuilă: Omul și epoca sa (Dr. Sabin Manuilă - The Man and His Age) / 387-392.

Vasile Ghețău
Dr. Sabin Manuilă și demografia (Dr. Sabin Manuilă and Demography) / 393-397.

Florian Tănăsescu
Doctorul Sabin Manuila - demersuri sociologice (Dr. Sabin Manuilă - Sociological Approaches) / 399-408.

 

SOCIOLOGIA ÎN LUME / (THE SOCIOLOGY ALL OVER THE WORLD)

M. Kathryn Cirksena
Inovații în cercetarea opiniei publice americane (Innovations in the American Public Opinion Survey) / 409-417.

M. Maffesoli
Imaginarul și cotidianul în sociologia lui Durkheim (The Imaginary and the Quotidian in Durkheim's Sociology) / 419-427.

 

RECENZII ȘI NOTE DE LECTURĂ / (REVIEWS AND READING NOTES)

Cătălin Rizea
John R. Love, Antiquity and Capitalism; Max Weber and the Sociological Foundations of Roman Civilization, Londra, Routledge, 1991 / 429.

Liviu Chelcea
American Sociological Review”, volume 58, number 4, August 1993 / 430-431.

Iolanda Gemănaru
Arthur B. Shostok, Sociologia aplicată și mișcarea muncitorească - avantaje reciproce în ”Journal of Applied Sociology”, vol. 9, 1992 / 431-432.

Bogdan Rădulescu
NICOLAS PANOYOTOPOULOS, L'immoralite populaire in ”Regards Sociologiqies”, Strasburg, numero 2, 1991 / 433.

 

SEMNAL / (PREPRINT)

Camelia Tancău
Contacte româno-britanice în domeniul resocializării minorilor delincvenți (Romanian and British Contacts in the Field of Minor Offencers' Resocialization) / 435-438.

Manuela Bratosin
Cea de a doua conferință cu privire la ”încălcarea drepturilor minorităților sexuale în România” (The Second Conference on „the Violation of the Sexual Minorities' Rights in Romania”, November 23, 1993) / 437-438.