Sumar Sociologie Românească 2-3/1994

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. V, New Series, no. 2-3/1994

ISSN 1220 - 5389

 

SR 1994 2-3 coperta

 

SUMAR / (SUMMARY) 

METODOLOGIA CERCETĂRII RELAȚIILOR INTERETNICE / (METHODOLOGY OF INTERETHNICAL RELATION RESEARCH)

Dorel Abraham, Viviana Andreescu
Investigarea și evaluarea relațiilor interetnice (Investigation and Evaluation of Interethnical Relationship) / 119-123.

Septimiu Chelcea
Atitudinile etnice și măsurarea lor (Ethnical Attitude Assessment) / 125-130.

Ilie Bădescu
Etnoscopia: o nouă perspectivă metodologică în etnomorfologie (The Ethnoscopy - A New Methdological and Ethnomorphological Perspective) / 131-135.

 

CUNOAȘTERE ȘTIINȚIFICĂ ȘI IDEOLOGIE ÎN STUDIEREA FENOMENULUI ETNIC / (SCIENTIFICAL KNOWLEDGE AND IDEOLOGY IN THE EXAMINATION OF ETHNIC PHENOMENON)

Ilie Bădescu, Dorel Abraham
Fenomenul etnic între știință și ideologie (The Ethnic Phenomenon Between Science and Ideology) / 137-149.

Maria Larionescu
Etnicitatea - identitate colectivă virtuală (Ethnicity - A Virtual Collective Identity) / 151-159.

Ilie Bădescu, Dorel Abraham
Conlocuirea etnică în România. Aspecte teoretico-metodologice (The Ethnic Cohabitation in Romania. Theoretical and Methodological Aspects) / 161-167.

 

CERCETĂRI SOCIOLOGICE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR INTERETNICE / (SOCIOLOGIAL RESEARCH IN THE FIELD OF INTERTHNIC RELATIONSHIP)

Dorel Abraham
Structura etnică a populației României (Ethnical Structure of Population in Romania) / 169-179.

Dorel Abraham, Ilie Bădescu
Conlocuirea etnică în România. Rezultate ale cercetărilor de teren (Ethnic Cohabitation in Romania. Results of Field Research) / 181-192.

Septimiu Chelcea
Reprezentarea socială a identității naționale a românilor (Social Representation on Romanians' National Identity) / 193-203.

Septimiu Chelcea
Atitudini etnice ale românilor ”distanța socială” (Romanian Ethnic Attitude: „Social Distance”) / 205-208.

Dorel Abraham
Conviețuire etnică și conflicte interetnice (Ethnic Cohabitation and Interethnic Conflicts) / 209-220.

Ana Bălașa
Relațiile interetnice și protecția drepturilor minorătăților (Interethnic Relationship and Minority Right Preservation) / 221-231.

 

COMUNITĂȚI ETNICE ȘI MULTIETNICE: STUDII DE CAZ / (ETHNIC AND MULTIETHNIC COMMUNITIES. CASE STUDIES)

Dan Banciu, Sorin Rădulescu
Tradiție și actualitate în conlocuirea populației în zonele și localitățile cu profil multietnic (Tradition and Opportuness as Regards the Cohabitation of People Living in Multiethnic Places) / 233-255.

Vasile Burtea
Neamurile de romi și stilul lor de viață (Roma People and their Way of Living) / 257-273.

Maria Cobianu-Băcanu
Comunitatea sătească multietnică - Hădăreni (The Multiethnic Village Community of Hădăreni) / 275-281.

Vasile Ancuța Romanescu, Viviana Andreescu
Stilul și modul de viață al romilor din unele comunități urbane și rurale (Roma's Style and Way of Living in Several Urban and Rural Communities) / 283-290.

Mihai Merfea
Despre integrarea socială a romilor. Participare și nu asimilare (On Roma's Social Integration. Participation but not Assimilation) / 291-299.

 

ETNOMORFOLOGIE ȘI GEOPOLITICĂ / (ETNOMORPHOLOGY AND GEOPOLITICS)

Ilie Bădescu
Etnomorfologie. Contribuții în chestiunea frontierelor și a ”minorităților etnice” (Ethnomorphology. Contribution to the „Border” Question and to Ethnical Minorities) / 301-311.

 

RECENZII ȘI NOTE DE LECTURĂ / (REVIEWS AND READING NOTES)

Georgeta Ghebrea
Țiganii între ignorare și îngrijorare. Coordonator Elena Zamfir, Cătălin Zamfir, București, Editura Alternative, 1993 (The Gypsies - Either Ignore or Worry Them. Edited by Elena Zamfir and Cătălin Zamfir, Alternative, 1993) / 313-314


Mihaela Lambru
Moniou'e de Saint Martin, L'espace de la noblesse, Paris Editions Metailie, 1993 / 314-315.

Ana Rodica Brezeanu-Stăiculescu
Revue francaise de sociologie”, Nr. XXXIII-4, octobre-decembre, 1992 / 315-317.

 

IN MEMORIAM

Viorica Prodan
Portret de dascăl: Ion Aluaș (Portrait of a Teacher: Ion Aluaș (7 november 1927 - 26 february 1994)) / 319-323.