Sumar Sociologie Românească 2/1992

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. III, New Series, no. 2/1992

ISSN 1220 - 5389

 

SR 1992 2 coperta

 

SUMAR / (SUMMARY) 

Sorin M. Rădulescu
De Profundis / 121-122.

 

EVOCĂRI ȘI MĂRTURII / (RECALLS AND EVIDENCE)

Vivi Ungureanu
Un om așa cum a fost (A Men as He Was) / 123-124.

 

*

Ilie Bădescu
Însemnări la Binghamton (Notes at Binghampton) / 125-127.

Maria Larionescu
O viziune modernă asupra studierii istoriei sociologiei (A Modern Vision upon Studying the History of Sociology) / 128-131.

Ioan Drăgan
Profilul ”Sociologului total” (The „Full Sociologist” Character) / 132-133.

Florian Tănăsescu
Confluențe emoționale și spirituale (Emotional and Spiritual Junction) / 133-134.

Trăilă Cernescu
O amintire de suflet (A Spiritual Recollection) / 135.

Ilie Bădescu
Sociologia esențialistă. Un inovator al sociologiei: Ion Ungureanu (The Sociology of Substance. A Sociology Innovator: Ion Ungureanu) / 136-142.

 

RESTITUIRI: ULTIMELE SCRIERI (Ion Ungureanu) / (RESTAURATIONS: THE LAST WRITINGS (Ion Ungureanu))

Ion Ungureanu
Gânduri despre natura umană (Thoughts on Human Nature) / 143-152.

Ion Ungureanu
Structura reziduurilor și structura veniturilor dintr-o societate. Legea lui Pareto (The Structure of Residues and the Structure of Incomes within a Society. Pareto's Law) / 153-160.

Ion Ungureanu
Serii de paradigme ale sociologiei românești (Series and Paradigms of Romanian Sociology) / 161-170.

 

TRANZIȚIE ȘI DEMOCRAȚIE / (TRANSITION AND DEMOCRACY)

Ion Ungureanu
Două păreri contra curentului (Two Opinions Against the Trend) / 171-173.

Ion Ungureanu
Legea deprivării și cerințele momentului actual (The Law of Deprivation and Present Requirements) / 173-175.

Radu Baltasiu
Structura paradigmatică a ”Neiobăgiei”. ”Legea orbitării și acumularea dependentă” (The Paradigmatic Structure of „Neoserfage”. „The Law of Orbitalien” and „dependent accumulation”) / 177-184.

***
Dezbateri la Clubul ”Dimitrie Gusti”: Ciclul violenței; Chestiunea” Socialismului oriental” (Debates at „Dimitrie Gusti” Club: The Cycle of Violence: The Question of „Eastern Socialism”) / 185-189.

 

PROIECTE ÎNTRERUPTE / (BROKEN DESIGNS)

Ilie Bădescu
Portretul personalității tragice (Portrait of a Tragical Personality) / 191-192.

Ion Ungureanu
Stat național și societatea modernă (National State and Modern Society) / 192-193.

Ion Ungureanu
Sociobiologia. Bazele genetice ale comportamentului social (The Sociobiology, Genetic Grounds of Social Behaviour) / 194-198.

 

ION UNGUREANU - PAGINI DE JURNAL / (ION UNGUREANU - PAGES OF A DIARY)

Ion Ungureanu
Gânduri și idei (Thoughts and Ideas) / 198-214.

Ion Ungureanu
Cum devii un intelectual (How to Become an Intellectual) / 215-216.