Premiul de Excelență al Asociației Române de Sociologie a fost acordat Prim-viceguvernatorului BNR, Florin Georgescu

ars premiu p9Asociația Română de Sociologie (ARS) a acordat Premiul de Excelență domnului prof. univ. dr. Florin Georgescu, prim-viceguvernator al Băncii Naționale a României, pentru lucrarea Capitalul în România postcomunistă (Editura Academiei Române, 2018). Evenimentul de decernare a avut loc miercuri, 21 aprilie 2021.

Premiul de Excelență al ARS este acordat pentru contribuția științifică de mare valoare, înalt originală, pe teme majore pentru sociologia românească: relația capital-muncă și sistemul de distribuire și redistribuire, inegalități economice și sociale (de venit și de avuție), munca precară, procesele de tranziție și privatizare, probleme structurale ale capitalismului și politici de dezvoltare. Originalitatea lucrării derivă și din prelucrarea unor serii lungi de date, la nivel național și internațional, precum și din identificarea de surse inedite de date statistice și administrative de la ministere și alte instituții publice.

Capitalul în România postcomunistă se înfățișează cititorilor drept o carte monumentală. Cele trei volume ale lucrării includ trei ipostaze: (1) cea mai temeinic elaborată istorie economică a României pe aproape 30 de ani (1990-2018), respectiv perioada tranziției și a noului capitalism rezultat din această tranziție; (2) o analiză de excepție a economiei reale și a naturii capitalismului românesc; (3) o contribuție de anvergură în domeniul politicilor de dezvoltare.

În peisajul științific românesc, cartea domnului Florin Georgescu va rămâne drept o lucrare fundamentală pentru înțelegerea schimbărilor structurale din economia și societatea românească de după Revoluția din decembrie 1989. Ca atare, Capitalul în România postcomunistă va constitui o referință cheie pentru orice lucrare sociologică pe subiecte precum tranziția și capitalismul românesc.  

Componentele sociologice din lucrarea prof. univ. dr. Florin Georgescu se încadrează atât în sociologia explicativă, cât și în sociologia constructivă (sau aplicată). Cartea oferă o analiză structurală a cauzelor sărăciei, subdezvoltării și a calității vieții, percepută ca nesatisfăcătoare de majoritatea populației, factori care stimulează depopularea României. Elemente de sociologie aplicată se regăsesc și în recomandările de politici publice.

Datorită calității, cantității și originalității datelor economice și sociale, a analizei bazate pe aceste date, precum și a rigurozității academice, apreciem lucrarea Capitalul în România postcomunistă drept cea mai valoroasă contribuție științifică a unui economist la sociologia românească de la Virgil Madgearu în perioada interbelică.

Despre ARS

Înființată în martie 1990, Asociația Română de Sociologie (ARS) este o organizație nonguvernamentală fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, având ca scop fundamental afirmarea sociologiei ca știință și profesie, precum și afirmarea corpului profesional al sociologilor în viața științifică și în viața publică.

Asociația Română de Sociologie (arsociologie.ro) continuă și dezvoltă tradițiile valoroase ale sociologiei românești. Sociologie Românească (revistasociologieromaneasca.ro), fondată în 1936 de Dimitrie Gusti, este revista științifică a ARS.