Numărul curent

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology Review), vol. XVI, nr. 3-4/2018

ISSN 2668-1455
ISSN-L 1220-5389

sr cover generic

SUMAR / (SUMMARY)

STUDII (STUDIES)

Radu Baltasiu
Reunificarea României. Elemente de infrastructură geopolitică

Claudia Bacter
Condiții de viață și aspirații ale foștilor rezidenți ai Căminului Spital Cighid

Șerban-Costin Crețu
Crizele economice și interacțiunea dintre piață și politicile publice

Mihók-Géczi Iános-Mátyás-Tamás
Alcoolism și suport social perceput. Studiu în România

Ludmila Malcoci, Victor Mocanu
Clasa medie în Republica Moldova: realități și perspective

Smaranda Liana Ciobanu
Munca în viața de zi cu zi a copiilor. Studiu calitativ în județul Sălaj

Ștefania Cristina Stanciu
Relația instituțiilor publice cu persoanele șomere: O analiză de gen

Mariana Stanciu, Cristina Humă
Elemente de infrastructură edilitară și condiții de locuire în România, în intervalul 2008-2016

 

ACTUALITATEA ŞTIINŢIFICĂ (SCIENTIFIC ACTUALITY)

Cătălin Berescu
The 5th Edition of ESPERA International Conference 2018, Bucharest

 

RECENZII (REVIEWS)

Simona Maria Stănescu
Elena Zamfir, Iuliana Precupețu (coordonatori), Calitatea vieţii. Un proiect pentru România, Editura Academiei Române, București 2018, 415 p.

Sebastian Fitzek
Ioan Mărginean (coordonator), Marian Vasile (coordonator), Dicționar de Calitatea Vieții, Editura Academiei Române, București, 2015, 286 p.

Cornelia Dumitru
Simona M. Stănescu, Social Protection in the European Union: A Comparative Analysis, Pro Universitaria, Bucharest, 2015, p. 198.

Aurora Gavriş
Gabriel Țica, Recidivism și excluziune socială, Editura Universității din Oradea, Oradea, 2016, 238 p.

Dan Apăteanu
Marian Petcu (coord.), Sociologia Luxului, Editura Tritonic, București, 2015, 337 p.

Zinaida Gribincea
Antonio Ștefan Sandu, Etica și practica socială, Editura Lumen, Iași, 2015, 269 p.

Botond-Zsolt Bottyan
William Strauss; Neil Howe, The fourth turning: What the cycles of history tell us about America's next rendezvous with destiny, Editura Three Rivers Press, New York, 1997, 398 p.