Lansare de carte: România rurală în noul capitalism: 1990-2020

2022 stanescu romania rurala cover hdInstitutul de Cercetare a Calității Vieții (ICCV) al Academiei Române anunță lansarea volumului colectiv de studii România rurală în noul capitalism: 1990-2020.

Calitatea vieții oamenilor din mediul rural din România reprezintă o temă care a beneficiat de mai puțină atenție din partea formatorilor de opinie și a lumii științifice, deși aproape jumătate dintre români trăiesc la sate, iar majoritatea cetățenilor români își au ascendența în mediul rural. Din acest motiv, ICCV a inițiat demersul pentru elaborarea unui volum colectiv de studii care să trateze tema calității vieții în România rurală, pe durata celor trei decenii ale perioadei 1990-2020.

Apărut la editura Pro Universitaria, volumul România rurală în noul capitalism: 1990-2020 cuprinde 22 de studii științifice realizate de 24 de cercetători - sociologi, demografi, antropologi, economiști, politologi, specialiști în comunicare de la universități de prestigiu din țară și din institute ale Academiei Române. Coordonatorii volumului sunt Iulian Stănescu și Flavius Mihalache, cercetători științifici în cadrul ICCV.

Lucrarea prezintă un tablou general al calității vieții în mediul rural în perioada celor 30 de ani care s-au scurs de la Revoluția din decembrie 1989, vizând multiple domenii: procese demografice; structură agrară și economie agrară; calitatea vieții (ocupare, venituri, consum și dotarea gospodăriilor, sărăcie); condiții de viață (locuire, acces la utilități - apă, canalizare, gaze, energie electrică, internet); accesul la sănătate și învățământ - evaluări și percepții ale populației privind accesul la învățământ și calitatea asistenței medicale; stratificare socială; devianță socială și criminalitate; procese de urbanizare și suburbanizare; viață religioasă. Volumul oferă cititorului o radiografie relevantă a mediului rural românesc, exemplificată cu date concrete, totodată constituind o lectură plăcută și utilă pentru orice persoană care are tangență, preocupări sau interes legate de acest mediu.

Lansarea volumului va avea loc vineri, 8 iulie, ora 17.00, în cadrul lucrărilor Adunării Generale a Asociației Comunelor din România (ACoR) de la Hotel Poseidon din Jupiter.

Volumul România rurală în noul capitalism: 1990-2020 poate fi consultat pe Biblioteca Virtuală de Sociologie.

Parteneri
Parteneri ai proiectului editorial: Prima Sementi SRL, Agricloud SRL, Groupama, Ferma Zootehnică SRL.

Despre ICCV
Institutul de Cercetare a Calității Vieții (ICCV) este cea mai importantă instituție de cercetare științifică dedicată calității vieții și politicilor sociale din România. ICCV face parte din rețeaua de cercetare a Academiei Române și este membru al Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”.

Rezultatele activității cercetătorilor ICCV au fost publicate în peste 280 de cărți și culegeri de studii, aproximativ 3.000 de articole în jurnale de specialitate și în capitole în volume colective - o parte dintre acestea în reviste și volume din străinătate -, precum și circa 320 de rapoarte de analiză socială destinate unui public larg.

Mai multe informații despre ICCV și rezultate din activitatea de cercetare se pot găsi pe site-ul ICCV.