Conferinţe

nispacee 2020The 28th NISPAcee Annual Conference will take place in Split, Croatia, May 14 - 16, 2020 is organized by the Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPA) and the Faculty of Law. The Main Conference Theme is "Governance and citizens' rights in the era of Europeanization, globalization and digitalization".

ecswr 2020 logo coloredThe overarching theme of the 10 th edition of The European Social Work Conference (ESCWR 2020) is Social work research: Contributing to innovation in practice, policy and social development. ECSWR 2020 focuses on how the diversity of social work research methodologies, approaches, traditions and cultures contributes to innovations in social work practice and policy, and to social development more broadly, at local, regional, national, international levels. Researchers, scholars, practitioners and students are invited to submit abstracts for the below proposal types.

decret2017Universitatea „George Bacovia” din Bacău are deosebita plăcere de a vă invita să ne onorați cu prezența dumneavoastră la Conferinţa naţională cu participare internaţională Devianță și criminalitate. evoluție, tendințe și perspective „DECRET” - Ediția 5/2019 care se va desfășura în data de 14 noiembrie 2019. Conferința este organizată în cadrul Sesiunii anuale de Manifestări științifice a Universității „George Bacovia” din Bacău, care are loc în perioada 12-15 noiembrie 2019.

Logo UVTWest University of Timișoara are pleased to invite you to the fourth edition of the Timișoara Workshop on Research Methods – Text-To-Data, November 29-30th, 2019. The workshop covers broadly methodological aspects of quantitative text analysis and the application of such methodologies. We are inviting presentations applying various text analysis methods, which include the following:

Logo UT NEGRU ROTransilvania University of Braşov, Faculty of Sociology and Communication invites you to attend the 10th edition of the International Colloquium of Social Sciences and Communication ACUM, scheduled for 17-19 October 2019.

The present-day complexity, volatility an diversity of the globalised world present changes and ever-new challenges to higher education and research. In this context, a deep understanding of contemporary life requires an interdisciplinary approach, which is recognized as an opportunity to strengthen cooperation between research, education and business communities. Therefore, the aim of the conference is to bring together a wide audience of researchers, teachers, professionals and students around clearly circumscribed topics, engage participants in fruitful debates and facilitate mutual understanding.

uabTema ediției a VI-a a conferinţei cu participare internațională, organizată de Departamentul de Științe Sociale al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, este „Tendințe ale cunoașterii și dezvoltării sociale în secolul XXI”. La conferință sunt invitați deopotrivă cercetători și practicieni preocupați de comunicarea unor rezultate recente ale activității lor de cercetare sau aplicative din domeniul cunoșterii și dezvoltării sociale. Conferința se dorește a crea un cadru viu de dezbatere asupra tendințelor actuale de evoluție a cunoașterii sociale, precum și a contribuției pe care sociologia o poate avea în susținerea proceselor de dezvoltare socială.

Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie ,,George Barițiu” din Cluj-Napoca vă invită să luați parte între zilele de 23 octombrie și 2 noiembrie 2018 la Sesiunea științifică anuală a Departamentului, care va avea loc in cadrul Zilelor Academice Clujene după următorul program: Sectorul de Filosofie, 23 octombrie a.c., Sectorul de Sociologie, 23 și 25 octombrie a.c., Sectorul de Psihologie și Științe ale Educației, 26 octombrie și 2 noiembrie a.c.


Pagina 3 din 5