Conferința Devianță și criminalitate. evoluție, tendințe și perspective „DECRET”, Bacău, 2019

decret2017Universitatea „George Bacovia” din Bacău are deosebita plăcere de a vă invita să ne onorați cu prezența dumneavoastră la Conferinţa naţională cu participare internaţională Devianță și criminalitate. evoluție, tendințe și perspective „DECRET” - Ediția 5/2019 care se va desfășura în data de 14 noiembrie 2019. Conferința este organizată în cadrul Sesiunii anuale de Manifestări științifice a Universității „George Bacovia” din Bacău, care are loc în perioada 12-15 noiembrie 2019.

Aceasta se adresează tuturor persoanelor implicate în activitățile specifice de prevenire și combatere a devianței și delincvenței, persoane interesate în efectuarea schimburilor de experiență, în analiza tendințelor și înfruntarea provocărilor domeniului, cum sunt: cercetători, oameni de știință, cadre didactice universitare, cadre didactice din învățământul preuniversitar, doctoranzi, masteranzi, judecători, procurori, polițiști, jandarmi, avocați, consilieri juridici, executori judecătorești, medici legiști, medici psihiatri, psihologi, experți și alte categorii de persoane care activează în instituții sau organizații a căror activitate are impact în prevenirea și combaterea devianței și a criminalității.

Obiectivul general al acestei conferințe îl constituie identificarea cu continuitate a evoluției, tendințelor și perspectivelor în ceea ce privește devianța și criminalitatea, precum și promovarea și consolidarea cercetării științifice axate pe aspecte teoretice și practice ale vieții cotidiene, prin contribuțiile aduse de mediul academic și mediul profesional în domeniul devianței și criminalității din perspectivă politică, juridică, economică, socială, psihologică, etică, culturală, medico-legală, etc.

Conferința se adresează tuturor persoanelor implicate în activitățile specifice de prevenire și combatere a devianței și delincvenței, persoane interesate în efectuarea schimburilor de experiență, în analiza tendințelor și înfruntarea provocărilor domeniului, cum sunt: cercetători, oameni de știință, cadre didactice universitare, cadre didactice din învățământul preuniversitar, doctoranzi, masteranzi, judecători, procurori, polițiști, avocați, consilieri juridici, executori judecătorești, medici legiști, medici psihiatri, psihologi, experți și alte categorii de persoane care activează în instituții sau organizații a căror activitate are impact în prevenirea și combaterea devianței și a criminalității.

Înscrierea și participarea la conferință

La lucrările conferinței în plen și pe secțiuni poate participa orice persoană interesată în domeniul devianței și al criminalității. Înscrierea la conferință în vederea prezentării de comunicări științifice se realizează prin completarea formularului de înregistrare care se transmite pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Formularul de înscriere poate fi găsit pe pagina de internet a Conferinței DECRET: http://decret2019.ugb.ro/home.

Date importante și termene limită

  • Perioada în care se desfășoară Sesiunea de manifestări științifice: 12-15 noiembrie 2019
  • Data limită de transmitere a titlului cu rezumat și cuvinte cheie: 1 noiembrie 2019
  • Recenzia științifică a comunicării: 4 noiembrie 2019
  • Data limită de transmitere a notificării de acceptare/neacceptare: 5 noiembrie 2019
  • Plata taxei de participare: după notificarea de acceptare/neacceptare
  • Înscrierea și înregistrarea participanților: 7 noiembrie 2019
  • Data conferinței: 14 noiembrie 2019
  • Trimiterea lucrării în extenso: 31 ianuarie 2020
  • Publicarea în volum la Universul Juridic: 30 mai 2020

Taxa de participare

Participarea la conferință în vederea prezentării de comunicări științifice este condiționată de plata unei taxe de participare în valoare de 150 lei de fiecare participant și pentru fiecare lucrare, care reprezintă cheltuieli materiale ale conferinței, cafea, apă și pentru publicarea lucrărilor selectate, după caz, în Revista „Acta Universitatis George Bacovia.Juridica” sau în Volumul conferinței DECRET, ediția a V-a, la Editura Universul Juridic.