In Memoriam Traian Rotariu, profesor universitar emerit (12.02.1943 - 28.12.2021)

Traian RotariuColectivul Facultății de Sociologie și Asistență Socială își ia rămas bun cu profund regret și adâncă recunoștință de la domnul profesor universitar emerit Traian Rotariu, personalitate marcantă a sociologiei din România și unul dintre fondatorii Catedrei de Sociologie clujene de după 1989. Suntem alături de familia îndurerată și greu încercată în ultimii ani de boală și suferință, pe care domnul profesor le-a înfruntat cu tăria și discreția care l-au caracterizat de-a lungul vieții.

În urma sa rămâne o operă academică impresionantă dedicată cercetării științifice a socialului și o tradiție a valorizării studiului empiric riguros, a reflecției teoretice și metodologice. Manualele sale de metodologia cercetării, statistică și demografie au pregătit generații de sociologi, iar doctoranzii îndrumați și-au continuat cariera la diverse centre universitare sau institute de cercetare. Maniera sa colegială, impregnată de profesionalism, modestie intelectuală și căldură umană, a avut un rol formativ pentru colectivul Catedrei de Sociologie pe care l-a condus aproape două decenii.

Alături de munca de regenerare instituțională mai întâi ca șef al Catedrei de Sociologie și apoi ca decan al Facultății de Sociologie și Asistență Socială (2001-2007), domnul profesor Rotariu a avut o contribuție semnificativă la redactarea revistei facultății, Studia Sociologia, cât și la crearea în 2002 a Centrului de Studiere a Populației din cadrul universității noastre, rămânând directorul onorific al acestuia până în această zi.

Traseul său academic a început în 1966 cu studiul filosofiei, iar în 1968 a devenit cercetător la Laboratorul de Sociologie al Universității Babeș-Bolyai. În perioada 1974-1977 a urmat studii doctorale la Universitatea Paris V René Descartes (Sorbona), susținându-și teza de doctorat în domeniul mobilității sociale sub îndrumarea lui Raymond Boudon. A continuat munca în cadrul Laboratorului de Sociologie în 1977 ca asistent universitar, apoi din 1979 ca lector la Catedra de Filosofie. Sfârșitul anilor ’70 și apoi anii ’80 sunt marcați de numeroase cercetări sociologice realizate în colaborare cu profesorul Ioan Aluaș, focalizate pe restructurarea socială în urma industrializării și urbanizării, dar și probleme de migrație internă, mobilitate socială și schimbări ale gospodăriilor rurale. În 1990 a devenit conferențiar iar în 1994 profesor universitar – în această perioadă, alături de domnul profesor Petru Iluț, au reclădit Catedra de sociologie. A dezvoltat cursurile de Metode și tehnici de cercetare sociologică, Stratificare și mobilitate socială, Demografie, Metodologia științelor sociale și a oferit posibilitatea studiilor doctorale în sociologie la ClujÎn 2001 se înființează Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, iar domnul profesor Rotariu a fost ales pentru șase ani decanul acesteia. În 2012, după pensionare, a devenit profesor emerit al Departamentului de Sociologie, colaborând strâns cu departamentul până când starea lui de sănătate a permis.

Amintirea sa rămâne vie și opera sa intelectuală va continua să inspire și să formeze cercetarea socială din România.

Înmormântarea va fi în data de 31 decembrie, de la ora 11, în Cimitirul din Mănăștur, Cluj.

Publicațiile principale:

Cărţi

 1. ROTARIU,Traian, Şcoala şi mobilitatea socială în ţările capitaliste dezvoltate, Bucureşti,Ed.ştiinţifică şi enciclopedică,1980,258 p.
 2. ROTARIU, T., ILUŢ, P., Ancheta sociologică şi sondajul de opinieTeorie şi practică. Iaşi, Polirom, 1997, 216 p. Revizuită și republicată în 2006, 280p.
 3. ROTARIU, T. (coord.), Bădescu, G., Culic, I., Mezei, E., Mureşan, C., Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale, Iaşi, Polirom, 1999, 334 p. Revizuită și republicată în 2006, 334p.
 4. ROTARIU, Traian, Demografie şi sociologia populaţiei. Fenomene demografice, Iaşi, Polirom, 2003, 357p.
 5. ROTARIU, Traian, Demografie şi sociologia populaţiei. Structuri şi procese demografice, Iaşi, Polirom, 2009, 308p
 6. ROTARIU, Traian, Studii demografice, Iaşi, Polirom, 2010, 342p.
 7. ROTARIU, Traian, Fundamente metodologice ale științelor sociale, Iași, Polirom, 2016, 235p.
 8. ROTARIU, Traian, DUMĂNESCU, l., HĂRĂGUȘ, M., Demografia României în perioada postbelică (1948-2015). Iași, Polirom, 2017, 333p.

 Lucrări colective coordonate

 1. ROTARIU,T., ROTH,A., POLEDNA,R.,(coord.), Studii weberiene, Cluj-Napoca, Clusium, 1995, 284 p.
 2. ROTARIU,T., ILUŢ,P. (coord.), Sociologie, Cluj-Napoca, Ed. Mesagerul, 1996, 393p.
 3. ROTARIU, T. (coord) et al., Expunerea minorilor la abuz şi neglijare, Cluj-Napoca, Ed. Comprex, 1996, 96 p.
 4. ROTARIU, T. (coord) et alRecensământul din 1850, în Seria Studia Censualia Transilvanica, Bucureşti, Ed. Staff, 1996, 414 p.
 5. ROTARIU, T. (coord.) et al. Recensământul din 1857, în Seria Studia Censualia Transilvanica, Bucureşti, Ed. Staff, 1997, 280 p.
 6. ROTARIU, T. (coord.) et al. Recensământul din 1857, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, în Seria Studia Censualia Transilvanica, Bucureşti, Ed. Staff, 1997, 582 p.
 7. ROTARIU, T. (coord.) et al. Recensământul din 1880, în Seria Studia Censualia Transilvanica, Bucureşti, Ed. Staff, 1997, 458 p.
 8. ROTARIU, T. (coord.) et al. Recensământul din 1900, în Seria Studia Censualia Transilvanica, Bucureşti, Ed. Staff, 1999, 710 p.
 9. ROTARIU, T. (coord.) et al. Recensământul din 1910, în Seria Studia Censualia Transilvanica, Bucureşti, Ed. Staff, 1999, 714 p.
 10. ROTARIU, T. (coord.) et al. Recensământul din 1941, în Seria Studia Censualia Transilvanica, Cluj, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2002, 380 p.
 11. ROTARIU, T. (coord.) et al. Recensământul agricol din 1895, vol. I-II, în Seria Studia Censualia Transilvanica, Cluj, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2004
 12. ROTARIU, T. (coord) et alRecensământul din 1850, ediţia a II-a, în Seria Studia Censualia Transilvanica, Cluj, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2004, 581p.
 13. ROTARIU, T. (coord) et alMişcarea naturală a populaţiei între 1901-1910Transilvania. Vol. I. Evenimente demografice, 598p, vol. II., Cauze de deces, 300p. , Cluj, Ed. Presa Clujeană, 2005
 14. ROTARIU, T., COMŞA M. (coord.), Alegerile generale 2004. O perspectivă sociologică, Cluj, Eikon, 2005, 198p., ISBN 973-7833-35-X
 15. ILUŢ, P., NISTOR, L., ROTARIU, T. (coord.), România socială. Drumul schimbării şi al integrării europene, Vol. I-III, Cluj, Eikon, 2005, ISBN 973-7833-25-2
 16. ROTARIU, T. (coord.) et alRecensamântul din 1910, Vol. II, Populaţia după ocupaţii, în Seria Studia Censualia Transsilvanica, Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2006, 628 p.
 17. ROTARIU, T, BOLOVAN, S.P., BOLOVAN, I. (coord.), Populaţia României. Trecut, prezent şi viitor, Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2006, 588p.
 18. ROTARIU, T. (coord.), MEZEI, E., SEMENIUC, M., Recensământul din 1900, Vol II. Populaţia după ocupaţii, Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2006, 646 p.
 19. ROTARIU, T. (coord.), MEZEI, E., SEMENIUC, M., Recensământul din 1869. Transilvania, Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2008, 424 p.
 20. ROTARIU, T. (coord.), MEZEI, E., SEMENIUC, M., Recensământul din 1890 şi Recensământul ţiganilor din 1893. Transilvania, Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2009, 580 p.
 21. ROTARIU, T. (coord.), MEZEI, E., SEMENIUC, M., Recensământul din 1930. Transilvania, Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2011, 676 p.
 22. ROTARIU, T:, VOINEAG, V. (coord.), Inerție și schimbare. Dimensiuni sociale ale tranziției în România, Iași, Polirom, 2012, 406 p.

Coautor la volume colective apărute în ţară

 1. BADINA,O.,DUMITRU,D., NEAMTU,O., (coord.), Buciumi – un sat din ţara de sub munte, Bucureşti, Ed. Academiei, 1970, 410 p.
 2. ZAMFIR,Cătălin, VLASCEANU,Lazăr (coord.), Dicţionar de sociologie, Bucureşti, Ed.Babel, 1993, 769 p.
 3. ROTARIU,T., ILUŢ,P. (coord.), Sociologie, Cluj-Napoca, Ed. Mesagerul, 1996, 393p.
 4. PREDA, Marian, (coord.), Riscuri şi inechităţi sociale în România, Iaşi, Polirom, 2009, 402 p.
 5. STĂNESCU, Iulian, ZAMFIR, Cătălin (coord.), România la răscruce: opțiuni pentru viitor, București, Prouniversitaria, 2015, 281 p.

Coautor la volume colective apărute în străinătate

 1. ATAL, Yogesh; SZALAI, Julia; TODOROVA, Sasha; ROTARIU, Traian; POPESCU, Livia; SULABERIDZE, Avtandil; PRIGOROV, G.; PRONIN, S.; NYAMSUREN, Tsogt, Poverty in transition and transition in poverty: recent developments in Hungary, Bulgaria, Romania, Georgia, Russia, Mongolia, Paris, UNESCO; New York, Berghahn Books; 1999, 256 p. ISBN: 92-3-103-575-3;1-57181-192-3
 2. BORLANDI, Massimo, BOUDON, Raymond, CHERKAOUI, Mohamed, VALADE, Bernard, Dictionnaire de la pensée sociologique, Paris, Presses Universitaires de France, 2005, 770p., ISBN 2 13 051689 0 

 Cursuri universitare litografiate

 1. ROTARIU,Traian, Curs de metode şi tehnici de cercetare sociologică, Cluj, Universitatea din Cluj, 1986, 1991 şi 1994, 346 p.

 Traduceri

 1. BOUDON, Raymond, Texte sociologice alese, Bucureşti, Humanitas, 1990, 381 p.

 Volume îngrijite

 1. BOUDON, Raymond, Texte sociologice alese, Bucureşti, Humanitas, 1990, 381 p. Selecţie, studiu introductiv (în colaborare cu Ioan Aluaş)
 2. MARICA, George Em., Studii sociologie, Cluj, Fundaţia Culturală Română, 1997, Selecţie, studiu introductiv (în colaborare cu Gh. Cordoş)

Studii în reviste româneşti

 1. „Integrarea socială a absolvenţilor învăţământului superior”, în Lupta de clasă, nr.12, 1969 (în cloab.cu N.Kallos, A.Roth)
 2. „Migraţia socio-teritorială a locuitorilor din satul Buciumi”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series Sociologia, 1970 (în colab.cu I.Aluaş)
 3. „Raportul dintre populaţie, eşantionare şi eşantion în sociologie”, în Revista de filosofie, nr.8, 1970 (în colab. cu A.Mihu)
 4. „Relaţia cadru didactic – student, văzută de studenţi”, în Studia,Sociologia, 1970 (în colab.cu A.Mihu)
 5. „Structura veniturilor locuitorilor din Gîrbou”, în Studia, Sociologia,1971
 6. „Este posibilă analiza matematică a cauzalităţii în sociologie?”, în Studia, Sociologia, 1973
 7. „Modelarea antrenamentului sportiv”, în Studia, Philosophia, 1974 (în colab.cu G.Tomuţa)
 8. „Influenţa factorilor mediu de provenienţă, origine socială şi pregătire şcolară asupra reuşitei la admiterea în învăţământul superior”, în Studia, Sociologia, 1974, p.71-80
 9. „A Model concerning the relation between the development of the school system and the index of social mobility”, în Revue Roumaine des Sciences Sociales, Série Sociologie, Tome 22, 1978
 10. „Apariţia numerelor lui Stirling de speţa II într-o cercetare privind mobilitatea teritorială potenţială a populaţiei” în Studia, Philosophia, nr.2, 1979 (în colab.cu C.Iancu)
 11. „Schimbări sociodemografice în profil zonal” în Viitorul Social, septembrie-octombrie, 1985 (în colab. cu A.Maier)
 12. „Concepţia acţionalistă a lui Raymond Boudon” în Viitorul Social, septembrie-octombrie, 1985
 13. „Adalekok az eletminoseg sociologiai vizsgalatahoz” în Korunk, 45, nr.9, 1986
 14. „Influenţa fertilităţii asupra evoluţiei demografice a României” în Viitorul social, 80, nr.3, 1987
 15. „Types de familles rurales” în Studia, Philosophia, 32, nr.1, 1987
 16. „Funcţiile şcolii în noile condiţii democratice din România”, în Studia, Sociologia-Politologia, 35, nr.1, 1990, p.3-11
 17. „O anchetă rurală asupra mobilităţii potenţiale şi a percepţiei diferenţelor de mod de trai” în Studia, Sociologia – Politologia, 35, nr.1, 1990, p.31-42, (în colab. cu Alin Teodorescu)
 18. „Notă asupra unor proceduri de estimare a migraţiei nete”, în Studia, Sociologia- Politologia, 35, nr. 2, 1990, p.36-45
 19. „Învăţământul sociologic clujean”, în Studia, Sociologia-Politologia, 36, nr.1-2, 1991, p. 131-139
 20. „Aspecte demografice în Transilvania la începutul secolului al XX-lea”, în Sociologie Românească, Serie Nouă, IV, nr.2, 1993, p. 171-186
 21. „Destructure and Restructure of Agriculture in Romania” în Studia, Sociologia-Politologia, 38, nr. 1, 1993, p. 15-24.
 22. „De la Malthus la Weber. Controlul naşterilor şi raţionalitatea societăţilor moderne”, în Studia. Sociologia-Politologia, 38, nr. 2, 1993, p. 3-12
 23. „Elet a Nyugati Kárpátokban – A hagyományos életforma változásainak néhány kérdése” (în colaborare cu Ion Aluaş şi Mezei Elemér) în HITEL. Erdélyi Szemle, 3-4, mai-august, 1994, p. 34-63.
 24. „Invăţământul superior între inerţie şi schimbare” (în colaborare cu Maria Dan, Mezei Elemér şi Veres Enikő), în Revista de Cercetări Sociale, anul 2, nr. 1, 1995,p.51-64.
 25. „Evoluţia structurii etnice şi confesionale a populaţiei judeţului Covasna, între 1850 şi 1992” (în colaborare cu Maria Semeniuc şi Mezei Elemér), în ANGVSTIA, 1, 1996, p. 273-289
 26. „Funcţiile municipiului Cluj-Napoca în teritoriu. Prezent şi perspectiva anului 2010”, în StudiaSociologia, nr. 1-2, 1995-1996, p.3-22 (în colaborare cu V. Dâncu)
 27. „Consideraţii asupra mărimii şi posibilelor evoluţii demografice”, în Studia, Sociologia, nr. 1-2, 1995-1996, p.23-32
 28. „Asupra unor aspecte ale migraţiei interne din România”, în Sociologie Românească, nr. 3/1999, p.5-37 (în colaborare cu E. Mezei)
 29. „Evoluţia populaţiei şi a reţelei de localităţi în Transilvania în perioada 1880-1910”, în Studia, Histora, nr. 1-2, 2000, p. 101-121 (în colab. cu E. Mezei, M. Semeniuc)
 30. „Structura etnică a Transilvaniei la finele secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, în conformitate cu datele recensămintelor din epocă”, în Studia, Socologia, nr.1-2, 1999-2000, p.3-22
 31. „The impact of economic restructuring in mono-industrial areas: strategies and alternatives for the labor conversion of the formerly redundant in the Jiu Valley, Romania”, în Studia, Socologia, nr.1-2, 1999-2000, p. 23-41(coautor, cu D. Chiribucă, M. Comşa, V. Dâncu)
 32. „Despre oportunitatea adoptării în România a unor măsuri de politică demografică”, în Annales Universitatis Apulensis-seria Sociologie, nr.1, 2001, p. 3-10
 33. „Câteva consideraţii asupra evoluţiei mortalităţii, pe baza studiilor demografice recente” în Annales Universitatis Apulensis, Seria Sociologie, 2, 2002, p. 3-10
 34. „Sondajul. Câteva reflecţii asupra unei metode controversate”, în Caiete Sociologice, nr 1, 2003, p. 13-27
 35. „Considerations on the Role of School in Social Mobility” în Studia, Sociologia, nr. 2, 2004, p.17-36
 36. „Îmbătrânirea demografică şi unele efecte sociale ale ei” în Sociologie Românească, vol. IV, Nr. 4, 2006, p.76-93
 37. „A Few Critical Remarks on the Culturalist Theories on Fertility with Special View on Romania’s Situation” in Romanian Journal of Population Studies, nr.1, 2009, p.11-32
 38. „Non-marital Births in Romania versus Other European Countries – A Few Considerations”, în Studia, Sociologia, nr. 2, 2010, p. 37-60
 39. 39.„ Some Considerations on the End of the Demographic Transition and Post-Transitional Processes”, in Romanian Journal of Population Studies, nr.1, 2011, p.5-35
 40. „Cine (mai) naște în România?”, in Sociologie Româneasca, nr. 2, vol. X, 2012, p. 97-112

Studii în reviste străine

 1. „The Family Farm in Romania Today: Present and Future Perspectives” (în colaborare cu Andrei Roth), în Estern European Countryside, nr. 1/1995, Torun, Polonia, p. 113-121.
 2. „Binnenmigration und Bevökerungsprozesse in Rumänien” în Wilfried Heller (coord.), Migration und sozioökonomische Transformation in Südosteuropa (Südosteuropa – Studien, Band 59), Südosteuropa-Gesellschaft, München, 1997 (în colab. cu R. Poledna)
 3. „Internal migration in Romania”, în Wilfried Heller (coord.), Romania: Migration, Socio-economic Transformation and Perspectives of Regional Development, (Südosteuropa – Studien, Band 62), Südosteuropa-Gesellschaft, München, 1997, p. 121-149 (în colab. cu E. Mezei)
 4. „Sinkende Geburtenraten in Rumänien”, în Der Donauraum, (Wien) 4, 2001, p.74-88
 5. „Interaction of Social and Political Processes”, Guest Editors’ Introduction, in International Journal of Sociology, vol.36, no.1, 2006, p.3-9
 6. „Romania and the Second Demographic Transition” in International Journal of Sociology, vol. 36, no.1, 2006, p. 10-27
 7. „Ethnizität und Globalisierung in Sibenbürgen aus soziologischer Sicht” în Wilfried Heller et al. (coord.), Ethnizität in der Globalisierung (Südosteuropa – Studien, Band 74), Südosteuropa-Gesellschaft, München, 2007 (în colab. cu E. Mezei, R. Poledna)

Studii în volume colective, apărute în ţară

 1. „Familii rurale şi mod de trai” în I. Rebedeu, C. Zamfir (coord.), Stiluri de viaţă. Dinamica lor în societatea contemporană , Bucureşti, Ed.Academiei,1989, p.116-135 (în colab.cu I.Aluaş)
 2. „Evoluţia populaţiei Munţilor Apuseni”, în Sabin Manuilă. Istorie şi demografie. Studii privind societatea românească între secolele XVI-XX (coord. S.Bolovan şi I.Bolovan), Cluj-Napoca, Fundaţia Culturală Român/Centrul de Studii Transilvane, 1995, p.96-112
 3. „Îmbătrânirea demografică a ruralului” (în colab. cu E. Mezei) în Satul românesc contemporan (coord. Maria Fulea et al.), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1996, p.145-158
 4. „Riscuri demografice” în V. Sorocovschi (coord.), Riscuri şi catastrofe, Nr. 1/2004, Cluj-Napoca, Casa cărţii de ştiinţă, p. 173-189
 5. „Sondajul la ieşirea de la urne – Exit-poll”, în T. Rotariu, M. Comşa (coord.), Alegerile generale 2004. O perspectivă sociologică, Cluj, Eikon, 2005, p. 9-26
 6. „Câteva consideraţii statistice asupra alegerilor”, în T. Rotariu, M. Comşa (coord.), Alegerile generale 2004. O perspectivă sociologică, Cluj, Eikon, 2005, p. 27-44 (în colab. cu Mircea Comşa)
 7. „Fraudarea alegerilor?”, în T. Rotariu, M. Comşa (coord), Alegerile generale 2004. O perspectivă sociologică, Cluj, Eikon, 2005, p. 45-72 (în colab. cu Mircea Comşa)
 8. „Aspecte privind structura populaţiei României după starea civilă” în P. Iluţ (coord.), Dimensiuni ale familiei actuale din România, Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2007, p.49-66
 9. „Câteva aspecte privind mişcarea naturală a populaţiei Transilvaniei, în primul deceniu al sec. al XX-lea” în S.P. Bolovan, I. Bolovan, C. Pădureanu (coord.), Om şi societate. Studii de istoria populaţiei României (sec. XVI-XXI), Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2007, p.31-54 (în colab. cu E. Mezei)
 10. „O privire succintă asupra divorţialităţii în România şi a contribuţiei acesteia la constituirea femiliilor monoparentale”, în Petru ILUŢ (coord.), Familia monoparentală în România şi fenomene conexe, Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2009, p. 61-78
 11. „Naşterile şi concepţiile extramaritale în România anilor 2006-2008. Cazul primelor naşteri”, în Petru ILUŢ (coord.), Studii de sociopsihologie, Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2011, p. 17-38
 12. „Sociologia ca știință”, în Petru ILUȚ (coord.), În căutare de principii, Iași, Polirom, 2013, p. 27-61
 13. „Considerații asupra unor aspecte demografice ale familiei europene de azi” în Petru ILUȚ (coord.), Dragoste, familie și fericire, Iași, Polirom, 2015, p. 86-115
 14. „Un sfert de secol de declin demografic”, în Iulian STĂNESCU, Cătălin ZAMFIR (coord.), România la răscruce: opțiuni pentru viitor, București, Pro Universitaria, 2015, p. 162-195

 Studii în volume colective, apărute în străinătate

 1. „Poverty in Romania” in Yogesh Atal (ed.), Poverty in Transition and Transition in Poverty, New York, Oxford: Berghahn Books; Paris: Unesco Publishing, 1999, p. 102-199 (în colab. cu L. Popescu)
 2. „Recent Demographic Development in Romania” în Kucera, T. , Kucerova, O.V., Opara, O.B., Schaich, E. (Eds.), New Demographic Face of Europe, Springer, 2000, p.267-286 (în colab. cu C. Mureşan)
 3. „The Social Construction of Romanian Poverty: The Impact of Ethnic and Gender Distinction” în Emigh, R. J. şi Szelényi, I. (eds.), Poverty, Ethnicity, and Gender in Eastern Europe During the Market Transition, Praeger, Westport/London, 2001, p. 123-156 (în colab. cu N. Magyari, E. Magyari-Vincze, L. Popescu)
 4. „Quelques aspects de l’homogamie en Roumanie concernant les mariages conclus entre 2006-2008” in M.-P. Arrizabalaga, I. Bolovan, M. Eppel, J. Kok. M.L. Nagata (coord.), Many path to happiness? Studies in population and family history, Amstaerdam: Aksant, 2010, p. 427-449

 Lucrări apărute în volume ale conferinţelor, în ţară

 1. „Contribuţii la cunoaşterea profilului spiritual al liceenilor” în vol. Tineretul – factor de schimbare, editat de Centrul de Cercetări pentru Problemele Tineretului, Bucureşti, 1970 (în colab. cu I.Aluaş)
 2. „Analiza de dependenţă; foloasele şi limitele utilizării ei în sociologie” în vol. Metode şi tehnici ale sociologiei, (Coord.M.Constantinescu), Bucureşti, Ed.Didactică şi pedagogică, 1970
 3. „Consideraţii despre mărimea eşantionului” în vol. Probleme sociologice ale tineretului, editat de Comitetul UTC Cluj,1972
 4. „Dificultăţi metodologice în studierea fenomenelor de conştiinţă socială”, în vol. Dimensiuni ale formării şi dezvoltării conştiinţei socialiste a tineretului, editat de Comitetul UTC Cluj, 1979
 5. „Tendinţe în evoluţia fertilităţii populaţiei tinere din R.S.R””, în vol. Tineret, angajare, responsabilitate socialistă, editat de Comitetul jud. UTC Cluj, 1983
 6. „Rezultate ale unor investigaţii privind absenţele studenţilor de la activităţile didactice” în vol. Tineret, educaţie, participare, editat de Centrul de Cercetări pentru Problemele Tineretului, Buşteni, 1988, vol.III, p. 222-237
 7. „L’enseignemet sociologique de Cluj. Présent et perspectives” în vol. Rencontre internationale sur l’enseignemet de la sociologie, Cluj (Roumanie), 11-13 avril 1992. Actes, Cluj-Paris, AISLF, 1992,p.67-82 (în colab.cu I.Aluaş)
 8. „Consideraţii asupra migraţiei interne din România (1948-1996)”, în vol. Lucrările ştiinţifice ale Universităţii din Petroşani, Ştiinţe socio-umane, Ed. Universitas, Petroşani, p.12-33, 1999 (în colab. cu E. Mezei)
 9. „Starea demografică a României, în context european. Posibile politici demografice şi consecinţele lor” în E. Zamfir, I. Bădescu, C. Zamfir (coord.), Starea societăţii româneşti după 10 ani de tranziţie, Ed. Expert, Bucureşti, 2000, p. 193-213
 10. „Evoluţia structurilor etnice şi confesionale din Transilvania, 1850-2002”, în ILUŢ, P., NISTOR, L., ROTARIU, T. (coord.), România socială. Drumul schimbării şi al integrării europene, Vol. I, Cluj, Eikon, 2005, p. 367-380
 11. „«A doua tranziţie demografică» – o analiză critică a conceptului”, în ROTARIU, T., BOLOVAN,S.P., BOLOVAN,I. (coord), Populaţia României. Trecut, prezent, viitor, Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2006, p.455-479
 12. „Despre unele consecinţe sociale ale îmbătrânirii demografice” în COMAN, C. (coord.) Colocviul internaţional de ştiinţe sociale. ACUM 2006, Braşov, Editura Universităţii Transilvania, 2007, p. 5-18
 13. „Câteva observaţii în legătură cu utilizarea termenilor de „cantitativ” şi „calitativ” în literatura metodologică din ştiinţele sociale”, în Colocviul internaţional de ştiinţe sociale, ACUM 2008, Braşov, Editura Universităţii Transilvania, 2009
 14. „Marital and Extramarital Fertility in Latter-Day Romania” în A. Fauve-Chamoux, I. Bolovan (coord.), Families in Europe between 19th and 21th Centuries. From the Traditional Model to Contemporary PACS, Cluj, Cluj University Press, 2009

Lucrări apărute în volume ale conferinţelor, în străinătate

 1. „L’évolution démographique d’une zone rurale montagneuse” în Summaries of papers for the XII-th Europian for Rural Sociology, Budapesta, 1983
 2. „Stratification sociale et restructuration des sociétés de l’Europe de l’Est”, în Les Balkans et l’Europe face aux nouveaux défis, Actes du colloque de l’AISLF, 3-6 mars 1994, Sofia, Paris, IRESCO, 1995, p. 65-72.

Material preluat de pe pagina SOCASIS UBB Cluj-Napoca.