Competiții deschise UEFISCDI, 2021

uefiscdi logo full ROUnitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării  (UEFISCDI) anunță lansarea competițiilor deschise pentru anul 2021.

Proiecte de Cercetare Exploratorie

Scop: susținerea și promovarea cercetării științifice fundamentale, interdisciplinare și/sau exploratorii din România. Programul se adresează cercetătorilor cu performanțe demonstrate prin calitatea și recunoașterea internațională a publicațiilor științifice, inclusiv celor care activează în străinătate (cetățeni români sau străini) și doresc să conducă proiecte de cercetare de înalt nivel științific în instituții din România.

Obiective:

 • afirmarea prestigiului cercetării științifice din România cuantificat prin rezultate științifice de nivel internațional;
 • identificarea, susținerea și dezvoltarea echipelor de cercetare pentru a le permite să atingă, să mențină și să consolideze masa critică necesară competitivității acestora pe plan internațional;
 • atragerea resurselor umane naționale și internaționale de calitate pentru dezvoltarea cercetării științifice din România;
 • implementarea principiului “finanțarea urmează performanța” în cercetare.

Rezultate estimate. Prin finanțarea acestui tip de proiect se urmărește:

 • obținerea unor rezultate științifice de excelență reflectate în creșterea numărului de publicații cu înalt impact internațional, precum și în creșterea numărului de invenții brevetate, aplicate în economie;
 • creșterea capacității de cercetare, inclusiv prin creșterea numărului de cercetători cu normă întreagă, încurajând formarea cercetătorilor într-un mediu de înaltă calitate științifică;
 • atragerea și implicarea cercetătorilor din străinătate în proiecte cu impact asupra creșterii vizibilității internaționale a cercetării științifice românești;
 • creșterea capacității de a candida cu succes la instrumente de finanțare europene și internaționale de cercetare.

Durată proiect:  min. 24 luni – max. 33 luni.

Buget competiție: 150.000.000 RON (31.250.000 EUR)

Termen depunere proiecte: 07.07.2021

Link către competiție: https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-exploratorie

Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente

Scop: sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în științe, pentru crearea sau consolidarea propriei echipe de cercetare și a unui program de cercetare independent.

Obiective

 • creșterea capacității tinerilor cercetători de a pune în practică programul propriu de cercetare;
 • dezvoltarea abilităților tinerilor cercetători de a conduce echipe și de a administra proiecte de cercetare;
 • creșterea numărului de cercetători cu rezultate vizibile internațional;
 • creșterea capacității tinerilor cercetători de a participa cu succes la programe de cercetare, dezvoltare și inovare, cu finanțare internațională.

Durată proiect:  min. 18 luni – max. 24 luni.

Buget competiție: 70.000.000 RON (14.583.333 EUR)

Termen depunere proiecte: 07.07.2021

Link catre competiție: https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-pentru-stimularea- tinerelor-echipe-independente

Proiecte de cercetare postdoctorală

Scop: sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în științe, care doresc să își dezvolte o carieră profesională în activitatea de cercetare științifică, în instituții de cercetare din România.

Obiective

 • crearea pentru tinerii cercetători a unei șanse suplimentare de obținere a unei poziții profesionale stabile în unități cu profil de cercetare din țară;
 • asigurarea suportului financiar și logistic necesar tinerilor, doctori în științe, pentru efectuarea în țară de activități de cercetare;
 • creșterea vizibilității cercetării românești în plan internațional, prin creșterea calității și mai buna valorificare a rezultatelor cercetării;
 • creșterea numărului de cercetători cu normă întreagă finanțați prin proiecte de cercetare și angajați în unități de cercetare din România.

Durată proiect:  min. 12 luni – max. 24 luni.

Buget competiție: 30.000.000 RON (6.250.000 EUR)

Termen depunere proiecte: 07.07.2021

Link catre competiție: https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-postdoctorala