Apel lucrări Revista Sociologie Românească nr. 3/2012

Apel pentru lucrări revista Sociologie Românească, numărul 3/2012

"Dimitrie Gusti şi Petre Andrei în gândirea social-politică românească"

 

Coordonator: Sebastian Năstuță, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi.

Evoluția sociologiei româneşti este intrinsec legată de personalitatea lui Dimitrie Gusti. Activitatea sa la Universitatea din Iaşi (1910 - 1920), la Universitatea din Bucureşti (1920 - 1947) sau la Institutul Social Român şi forurile de dezbatere ştiințifică pe care le-a inițiat în cele două centre universitare  au pus bazele sociologiei academice româneşti.

Considerați alături de Dimitrie Gusti drept cele mai reprezentative figuri ale sociologiei interbelice, Petre Andrei, Henri H. Stahl şi Traian Herseni au fost studenți, doctoranzi şi colaboratori apropiați ai acestuia. Spre deosebire de Stahl sau Herseni, care vor rămâne adepții sociologiei militans promovate de Gusti, Petre Andrei este mai degrabă un adept al sociologiei cogitans, despărțindu-se teoretic de Dimitrie Gusti şi fiind în anumite momente chiar un critic al monografismului şcolii gustiene. Acesta este motivul principal pentru care propunem o abordare paralelă a activității celor doi sociologi români.

Numărul special al revistei Sociologie Românească (3/2012) dedicat celor două personalități va găzdui lucrări care doresc să contribuie la clarificarea unor aspecte precum: asemănările şi deosebirile dintre concepțiile sociologice ale celor doi, importanța şi impactul în domeniul ştiințelor sociale a sistemelor sociologice promovate de aceştia, impactul activității academice şi administrative a celor doi, influența contextului socio-cultural şi politic asupra activității şi operei lor etc. Invităm la această dezbatere sociologi, etnologi, politologi și istorici care să prezinte atât abordări comparative cât şi abordări focalizate pe activitatea fiecăruia dintre ei. 

 

Data limită pentru primirea articolelor: 15 Iunie 2012.

Va rugăm sa trimiteţi articolele in format Word, respectând instrucţiunile pentru autori găsite pe pagina web a revistei: www.arsociologie.ro/ro/sociologieromaneasca/instructiuni-autori, coordonatorului acestui număr: Sebastian Năstuță, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..