Revista Sociologie Românească

 

Revista Sociologie Românească

ISSN 1220 - 5389

 

Sociologie Românească este revista Asociaţiei Române de Sociologie. Începând cu nr. 1/ 2003, ea include şi Revista de Cercetări Sociale. Revista este editată în colaborare cu Editura Institutului European din Iaşi. Ea oferă spaţiu de publicare pentru opiniile, articolele ştiinţifice şi recenziile de carte ale tuturor sociologilor români. Puteţi citi despre istoricul revistei aici. Procesul de revizie este de tipul double blind peer-review, revista fiind indexată în baze de date internaționale (CEEOLProQuest Sociological Abstracts, EBSCO SocINDEX with Full Text pdf_buttonULRICHSWEB pdf_buttonIndex Copernicus și GESIS (Knowledge Base Social Sciences Eastern Europe)) şi acreditată in categoria B+ de către CNCSIS. Revista foloseşte Platforma Editorială Română SCIPIO www.scipio.ro/web/sociologie-romaneasca. Rezumatele articolelor pot fi găsite şi pe platformele Citeulike şi Google Academic. Revista are o frecvenţă de apariţie trimestrială.

DIRECTOR
Cătălin Zamfir, Institutul de cercetare a Calităţii Vieţii, Preşedintele Asociaţiei Române de Sociologie 

REDACTOR-ŞEF
Sergiu Bălţătescu, Universitatea din Oradea

REDACTOR ȘEF ADJUNCT
Simona Stănescu, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română

SECRETAR DE REDACȚIE
Cristina Humă, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română

COLEGIUL DE REDACŢIE
Ştefan Cojocaru, Universitatea „Al. I. Cuza" din Iaşi
Mircea Comşa, Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
Eugen Glăvan, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română
Bogdan Nadolu, Universitatea de Vest din Timişoara
Sebastian Năstuţă, Universitatea „Petre Andrei" din Iaşi
Adela Popa, Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu
Mona Simu, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română
Manuela-Sofia Stănculescu, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română

SECRETARIAT TEHNIC
Roxana Baidoc, Universitatea din OradeaLuminița Ionescu, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română
Adriana Romaș, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română
Mariana Țică, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română

Vedeţi lista membrilor colegiului ştiinţific naţional şi internaţional aici.

Vedeţi aici instrucţiunile pentru autori.

Adresa redacţiei
Calea 13 Septembrie nr. 13, et. 2, Bucureşti
Telefon: +40213182461, fax: +40213182462
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.arsociologie.ro/ro/sociologieromaneasca